پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 655 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 655 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 655"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 رستن و روییدن -> برامدن
افقی 1 از آثار دیدنی و باستانی استان فارس -> باغدلگشا
افقی 2 دستوری -> امری
افقی 2 دوست، یار -> خلیل
افقی 2 انس گرفته -> مالوف
افقی 3 ساقه زیرزمینی -> ریزوم
افقی 3 دلسوز -> شفیقدلسوز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 تفریق -> کاهشتفریق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 از الفبای فارسی -> واو
افقی 4 سنگریزه کنار دریا -> شن
افقی 4 مسلط شدن -> تسلط
افقی 4 برنده -> برا
افقی 5 شعله آتش -> گر
افقی 5 بازیکن میانی فوتبال -> هافبک
افقی 5 گناهکار -> عاصی
افقی 6 نوعی نان -> بربری
افقی 6 کشته شده در راه خدا -> شهید
افقی 6 از ویتامین‌ها -> بی
افقی 7 بی‌میلی و بیزاری -> اکراه
افقی 7 کل -> سراسر
افقی 7 مخفف بلکه -> بل
افقی 8 پیروز -> فایز
افقی 8 آکنده -> لبالب
افقی 8 شیرینی معروف ایرانی -> حلوا
افقی 9 چند خودمانی -> چن
افقی 9 وسیله توزین -> ترازو
افقی 9 آبخوری -> لیوان
افقی 10 عدد هندسی -> پی
افقی 10 نوعی سس -> خردل
افقی 10 خوش منظره -> دلباز
افقی 11 یک ششم -> دانگ
افقی 11 لیست -> فهرست
افقی 11 منقار مرغان -> نک
افقی 12 پرنده‌ای خوش‌آواز -> سار
افقی 12 بزرگوار -> ماجد
افقی 12 ورزش مادر -> دو
افقی 12 آوای بم -> باس
افقی 13 خاک -> تراب
افقی 13 رشته پهن -> نوار
افقی 13 از نیروهای سه‌گانه -> زمینی
افقی 14 ضرب شمشیر -> یلمان
افقی 14 پروردگار -> ایزد
افقی 14 جایگاه مرشد در گود زورخانه -> سردم
افقی 15 مجموعه‌ای از روش‌های معالجه -> ژندرمانی
افقی 15 شهر ویتنام -> سایگون
عمودی 1 فشارنگار -> باروگراف
عمودی 1 اعتبار، منش -> پرستیژ
عمودی 2 چوپان -> رمیار
عمودی 2 خوراک زائو -> کاچی
عمودی 2 ظرفی در آزمایشگاه -> ارلن
عمودی 3 مراد -> ارزو
عمودی 3 صفت بهشت -> برین
عمودی 3 ضد هزینه -> درامد
عمودی 4 صدای گربه -> میو
عمودی 4 جاده شمالی -> هراز
عمودی 4 هرزآب -> خا
عمودی 4 دفعه -> بار
عمودی 5 همانند -> مشابه
عمودی 5 زمزمه کردن -> ترنم
عمودی 5 باران ریزه -> نم
عمودی 6 رشته باریک -> نخ
عمودی 6 واحد شمارش شتر -> نفر
عمودی 6 شهری در استان چهارمحال بختیاری -> لردگان
عمودی 7 بیکاره -> لش
عمودی 7 نوعی ورزش -> بیسبال
عمودی 7 برنا -> جوان
عمودی 8 خوراک استیک -> بیفتک
عمودی 8 بر کس مگویید -> راز
عمودی 8 از جان گذشته -> فدایی
عمودی 9 مسافر سرزمین عجایب -> الیس
عمودی 9 اساس کار -> شالوده
عمودی 9 رازیانه -> رز
عمودی 10 از آثار دیدنی و باستانی استان سیستان و بلوچستان -> قلعهسب
عمودی 10 لقب اروپایی -> لرد
عمودی 10 زیر خاک پنهان کردن -> دس
عمودی 11 خون -> دم
عمودی 11 پرنده -> طایر
عمودی 11 چیز داغ است و صفت چای -> لبسوز
عمودی 12 تغار چوبی -> لاک
عمودی 12 عدد سه رقمی -> صد
عمودی 12 زندگی -> حیات
عمودی 12 از جنس مس -> مسی
عمودی 13 میوه مخروطی -> گلابی
عمودی 13 پیراهن کار -> بلوز
عمودی 13 بی‌غیرت -> بیرگ
عمودی 14 همسر زن -> شوهر
عمودی 14 آشوب -> بلوا
عمودی 14 نوعی شترمرغ -> ناندو
عمودی 15 آوازی در دستگاه شور -> افشاری
عمودی 15 از شاگردان تالس -> اناکسیمن