پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 657 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 657 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 657"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 شاهکار سروانتس -> دنکیشوت
افقی 1 عالم و فاضل -> دانشمند
افقی 2 نام قدیم زاهدان -> دزدابنام قدیم زاهدان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 ماه زمستانی -> اسفندماه زمستانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 مساعدت -> معونت
افقی 3 دستور -> امر
افقی 3 از خبرگزاری‌ها -> رویتر
افقی 4 دریده -> پاره
افقی 4 شاه تروآ -> پریام
افقی 4 چهارپایان -> دواب
افقی 5 نازیبا -> زشت
افقی 5 طلا -> زر
افقی 5 حلال شرعی -> مباح
افقی 5 گلزن بارسلونا -> مسی
افقی 6 محکم و راست -> شق
افقی 6 نوعی روغن چرب -> حیوانی
افقی 6 نت چهارم -> فا
افقی 6 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 7 سرزده و ناگهانی -> یکباره
افقی 7 واگذار شده، برگردانده شده -> ارجاعی
افقی 8 فوری -> انی
افقی 8 پاسخ منفی -> نه
افقی 8 نوعی رنگ مو -> مش
افقی 8 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 9 خوراکی بادمجان -> یتیمچه
افقی 9 کنایه از فعالیت زیاد داشتن -> بدوبدو
افقی 10 محصول صابون -> کف
افقی 10 کلاه فرنگی -> هت
افقی 10 گاز جوشکاری -> استیلن
افقی 10 کله -> سر
افقی 11 جاه، شوکت و خودنمایی -> داب
افقی 11 رقیبان -> رقبا
افقی 11 قعر -> ته
افقی 11 فارسی باستان -> دری
افقی 12 ماسک -> نقاب
افقی 12 کاغذ -> قرطاس
افقی 12 پیروز شدن -> بردن
افقی 13 رود اروپایی -> دانوب
افقی 13 خوردنی دردناک -> کتک
افقی 13 آلودگی -> الایش
افقی 14 از لوازم صوتی و تصویری -> ویدیو
افقی 14 از عناصر فلزی -> رنیوم
افقی 15 یک طرفه -> یکجانبه
افقی 15 گاوباز اسپانیولی -> ماتادور
عمودی 1 دکتر حیوانات -> دامپزشک
عمودی 1 لجاجت -> یکدندگی
عمودی 2 دلداده -> عاشق
عمودی 2 از روی اتفاق -> اتفاقا
عمودی 3 رنجش خاطر -> کدورت
عمودی 3 جدید ترکی -> ینی
عمودی 3 تاب آویز کودکان -> بانوج
عمودی 4 شوهر خواهر -> یزنه
عمودی 4 عمه امام زمان -> حکیمه
عمودی 4 معطر و خوشبو -> بویا
عمودی 5 سختی -> شدت
عمودی 5 زینت -> زیب
عمودی 5 وسیله روزهای بارانی -> چتر
عمودی 5 تن -> بدن
عمودی 6 حرف تعجب -> وا
عمودی 6 رشته‌ای در شنا -> پروانه
عمودی 6 تکرار حرف -> قق
عمودی 6 تیر پیکاندار -> یب
عمودی 7 اصل و نژاد -> تبار
عمودی 7 بله -> اره
عمودی 7 شهر استان یزد -> ابرکوه
عمودی 8 طرف راست لشکر -> میمنه
عمودی 8 بسیط بودن -> بساطت
عمودی 9 از مرکبات -> دارابی
عمودی 9 زمان معین -> مدت
عمودی 9 نام زنانه -> اکرم
عمودی 10 حرف نازی‌ها -> اس
عمودی 10 صدای گاو -> ما
عمودی 10 اردوگاه کار اجباری آلمان نازی -> اشویتس
عمودی 10 پیشوند نفی -> نا
عمودی 11 واحد شمارش شتر -> نفر
عمودی 11 کندن زمین -> حفر
عمودی 11 جواب مثبت -> بله
عمودی 11 نشانه -> ایت
عمودی 12 گوش دادن مخفیانه -> شنود
عمودی 12 فرو بردن سوزن در چیزی -> اجیدن
عمودی 12 آشوب -> بلوا
عمودی 13 سایز متوسط در پوشاک -> مدیوم
عمودی 13 نوعی یقه -> ارو
عمودی 13 عایدی -> درامد
عمودی 14 روز نهم از ماه محرم -> تاسوعا
عمودی 14 خنکی -> سردی
عمودی 15 از امراض چشم -> دوربینی
عمودی 15 مرکز شهرستان لنجان در اصفهان -> زرینشهر