پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 658 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 658 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 658"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 معلول -> عقبافتاده
افقی 1 پایان و انجام -> فرجام
افقی 2 اداره‌ای در دادگستری -> دادسرا
افقی 2 از بازیگران گهواره‌ای برای مادر -> افسراسدی
افقی 3 خرس آسمانی -> دبخرس آسمانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 ناگزیر -> لابدناگزیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 قسمت زیرین کفش -> تخت
افقی 3 زنگ کاروان -> درا
افقی 4 عایق بندی -> ایزولاسیون
افقی 4 لحظه -> ان
افقی 5 آب نیمه گرم -> ولرم
افقی 5 عرب -> تازی
افقی 5 نوعی ماشین جنگی -> تانک
افقی 6 از شهرهای استان اصفهان -> نایین
افقی 6 واحد مسابقه بوکس -> راند
افقی 6 نادان -> کانا
افقی 7 آهک -> کلس
افقی 7 فصل اول سال -> بهار
افقی 7 طایفه‌ای از ترکمن‌ها -> اتابای
افقی 8 کلمه شگفتی -> وه
افقی 8 نرده چوبی -> تارم
افقی 8 خبر یا سخنی را به دیگری رساندن -> پیام
افقی 8 آکنده و انباشته -> پر
افقی 9 غیر مستقل -> وابسته
افقی 9 میانی -> لایی
افقی 9 پست و فرومایه -> رذل
افقی 10 پیامبر -> رسول
افقی 10 شهری در استان کرمان -> راور
افقی 10 ستاره ثریا -> پروین
افقی 11 موجود -> کاین
افقی 11 پدال دوچرخه -> رکاب
افقی 11 آگاه و بصیر -> وارد
افقی 12 خودروی ده نفره -> ون
افقی 12 شهری در استان خوزستان -> مسجدسلیمان
افقی 13 بالاپوش بلند قدیمی -> ردا
افقی 13 حقه و کلک -> ریب
افقی 13 دریاچه‌ای در سوییس -> لمان
افقی 13 کافی -> بس
افقی 14 پدر و دختران بازیگر سینمای ایران -> شریفینیا
افقی 14 شهری در استان یزد -> اردکان
افقی 15 خراب و منهدم شده -> ویران
افقی 15 کنایه از سخن گفتن -> لبترکاندن
عمودی 1 شماره -> عدد
عمودی 1 شهری در کانادا -> ونکوور
عمودی 1 پایتخت لهستان -> ورشو
عمودی 2 چهارچوب عکس -> قاب
عمودی 2 از بازیکنان سریال‌های در چشم باد و خاک سرخ -> لالهاسکندری
عمودی 3 مقابل خوب -> بد
عمودی 3 از سیارات کوتوله -> اریس
عمودی 3 نوعی مار بزرگ -> بوا
عمودی 3 جوش ریز بدن -> ایر
عمودی 4 نوعی خط قدیمی -> اسلیمی
عمودی 4 گردن نهادن -> تسلیم
عمودی 4 نت چهارم -> فا
عمودی 5 مقابل فرود -> فراز
عمودی 5 شیرینی شاخه‌ای -> نبات
عمودی 5 گلی سفید رنگ و خوشبو با برگ‌های کوچک و انبوه -> نسرین
عمودی 6 صندوق حمل جنازه -> تابوت
عمودی 6 صدای خنده -> هرهر
عمودی 6 ماشین پنبه پاک کنی -> جین
عمودی 7 معشوق -> دلارام
عمودی 7 شهر و استانی در ایران -> اردبیل
عمودی 8 بله روسی -> دا
عمودی 8 رنج و عذاب -> ازار
عمودی 8 تجملی -> لوکس
عمودی 8 سرآغاز آبادانی -> اب
عمودی 9 سفره نوروزی -> هفتسین
عمودی 9 حرکتی در ژیمناستیک -> پارالل
عمودی 10 جوانمرد و بخشنده -> سخی
عمودی 10 برادر مادر -> دایی
عمودی 10 رنجور و مریض -> بیمار
عمودی 11 پیر و سالخورده -> فرتوت
عمودی 11 ماشین‌نویسی -> تایپ
عمودی 11 علامت مخصوص -> مارک
عمودی 12 نشانه مفعولی -> را
عمودی 12 آنکه به آرزوی خود نرسیده است -> ناکام
عمودی 12 کشوری در قاره آفریقا -> رواندا
عمودی 13 کالبد -> جسد
عمودی 13 خالص -> ناب
عمودی 13 جاری -> روان
عمودی 13 بخیه درشت -> کن
عمودی 14 غیر قابل فهم و تعقل -> ادراکناپذیر
عمودی 14 از عناصر اربعه -> باد
عمودی 15 وسط و بین -> میان
عمودی 15 از کشورهای اروپایی -> ایرلند
عمودی 15 آداب و رسوم -> سنن