پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 661 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 661 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 661"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 میوه سرشار از ویتامین ث -> پرتقال
افقی 1 خط آهن مرتفع و پرپیچ و خمی که اغلب در شهر بازی دیده می‌شود -> ترنهوایی
افقی 2 پیشوا -> رهبرپیشوا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بازدارنده -> مانع
افقی 2 نوعی ماهی کوچک -> کیلکانوعی ماهی کوچک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 قادر -> توانا
افقی 3 یک ششم هر چیز -> دانگ
افقی 3 از هفت‌سین‌ها -> سنجد
افقی 4 پسوند شباهت -> وار
افقی 4 ترمز چارپای درازگوش -> هش
افقی 4 تالار -> سالن
افقی 4 حیوان مفید -> گاو
افقی 5 پوشش پرنده -> پر
افقی 5 خوش چهره و خوشگل -> ماهرخ
افقی 5 آکنده -> مملو
افقی 6 نام دخترانه -> فریده
افقی 6 پاسبان -> اژان
افقی 6 راز -> سر
افقی 7 مرکز استان مرکزی -> اراک
افقی 7 تراکم، فراوانی -> انبوهی
افقی 7 تمام، کل -> همه
افقی 8 آتشگیر -> انبر
افقی 8 آقا و سید -> میر
افقی 8 ساده‌لوح -> هالو
افقی 9 خالی -> تهی
افقی 9 آنچه فرا گرفته شده است -> اموخته
افقی 9 قابله -> ماما
افقی 10 الفبای آبادانی -> اب
افقی 10 وطن -> میهن
افقی 10 عطر شیرینی -> وانیل
افقی 11 جادوگر -> ساحر
افقی 11 عنوان محترمانه نظامی -> سرکار
افقی 11 واحد تنیس -> ست
افقی 12 ضد بلی -> خیر
افقی 12 بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند -> هاون
افقی 12 دهان کجی -> یی
افقی 12 بلدرچین -> کرک
افقی 13 جمع رئیس -> روسا
افقی 13 خونریز و ظالم -> سفاک
افقی 13 شعله‌ور -> ملتهب
افقی 14 عامل بیماری -> ویروس
افقی 14 میل خانم باردار به بعضی خوراکی‌ها و غذاها -> ویار
افقی 14 حنا -> یرنا
افقی 15 از ورزش‌ها -> سوارکاری
افقی 15 هنرپیشه -> بازیگر
عمودی 1 چرند و پرند -> پرتوپلا
عمودی 1 به این گیاه زینتی بستان افروز هم گفته می‌شود -> تاجخروس
عمودی 2 اسب اصیل -> رهوار
عمودی 2 پارسان دیرنشین -> راهب
عمودی 2 بازیچه کودکانه -> یویو
عمودی 3 نژاد -> تبار
عمودی 3 میرا -> فانی
عمودی 3 هال -> سرسرا
عمودی 4 سده -> قرن
عمودی 4 درون دوات -> مرکب
عمودی 4 ضمیر جمع -> ما
عمودی 4 زادگاه خلیل‌الله -> اور
عمودی 5 خطاب بی‌ادبانه -> اهای
عمودی 5 بوی خوش -> رایحه
عمودی 5 جنبش -> سک
عمودی 6 تکیه به پشتی -> لم
عمودی 6 چند شهید -> شهدا
عمودی 6 محلی در بالای کوه احد به صورت حوضی طبیعی -> مهراس
عمودی 7 هنوز آدم نشده -> اد
عمودی 7 هدایت‌گر -> رهنمون
عمودی 7 فراوانی -> وفور
عمودی 8 انتقال روح -> تناسخ
عمودی 8 شالوده -> بیخ
عمودی 8 پدر شعر عرفانی -> سنایی
عمودی 9 بلندقد -> رعنا
عمودی 9 به پیش پرده اپرا گویند -> اورتور
عمودی 9 ویتامین انعقاد خون -> کا
عمودی 10 کورکی در پلک چشم -> گلمژه
عمودی 10 ورزش توپ و چوگان -> هاکی
عمودی 10 خداوند -> رب
عمودی 11 سکسکه -> هک
عمودی 11 فهرست راهنما -> نمایه
عمودی 11 خوابیده -> نایم
عمودی 12 معشوقه رامین -> ویس
عمودی 12 هرگز نه -> لن
عمودی 12 فرمانروا -> امیر
عمودی 12 سر خوردن -> لیز
عمودی 13 پیرایه‌ای برای خانم‌ها -> النگو
عمودی 13 ماه نو -> هلال
عمودی 13 قوری بزرگ -> کتری
عمودی 14 با هم و همگی -> یکجا
عمودی 14 سم‌ها -> سموم
عمودی 14 درجه ارتشی -> سرهنگ
عمودی 15 مراسم بزرگداشت -> یادواره
عمودی 15 خود را بزرگ پنداشتن -> استکبار