پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 663 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 663 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 663"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آشکار و واضح گفتن سخنی -> تصریحکردن
افقی 1 رئیس و مالک روستا در قدیم -> ارباب
افقی 2 محل تردید -> دوراهیمحل تردید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 هر نوع پارچه -> قماش
افقی 3 وحشی -> ددوحشی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سفید مایل به زرد -> شکری
افقی 3 طایفه‌ای از قریش -> امیه
افقی 3 صدای ترساندن -> پخ
افقی 4 مرطوب -> خیس
افقی 4 نام ترکی -> اد
افقی 4 مرواریدهای درشت -> درر
افقی 4 فلانی -> یارو
افقی 5 صدارت -> وزارت
افقی 5 ظرف مسی ته گرد -> پاتیل
افقی 5 مقابل گرسنه -> سیر
افقی 6 بیماری قرن -> ایدز
افقی 6 بلند مرتبه -> منیع
افقی 6 تند و تیز -> کرمند
افقی 7 از همزبان بهتر است -> همدل
افقی 7 متحیر و سرگشته -> هاج
افقی 7 خانه شعر -> بیت
افقی 8 بله آلمانی -> یا
افقی 8 هدف تیر -> اماج
افقی 8 پوست بزغاله -> شورو
افقی 8 راه بی‌پایان -> را
افقی 9 شاعر نابینای یونانی ایلیاد -> همر
افقی 9 از چهار عمل اصلی -> جمع
افقی 9 شیر -> هژبر
افقی 10 آخر هر کار -> انجام
افقی 10 چهره و روی -> عذار
افقی 10 یک طرفه -> یکسر
افقی 11 امر به گفتن -> بگو
افقی 11 شیره انگور -> دوشاب
افقی 11 عهده‌دار و سرپرست -> متولی
افقی 12 عامل سلامتی و اعتماد بنفس -> ورزش
افقی 12 نزاکت -> ادب
افقی 12 نیم صدای بره -> بع
افقی 12 نگاه -> دید
افقی 13 خطاب نزدیک -> هی
افقی 13 شهر نشینی -> تمدن
افقی 13 فراوان -> اورت
افقی 13 حیوان وفادار -> سگ
افقی 14 درنگ -> تانی
افقی 14 مورد استعمال -> کارکرد
افقی 15 برخورد -> اصابت
افقی 15 اثری از دکتر باستانی پاریزی -> حماسهکویر
عمودی 1 توانایی سریع خواندن نوشته‌ها -> تندخوانی
عمودی 1 شرایط اقلیمی -> ابوهوا
عمودی 2 ظرف طبخ آبگوشت -> دیزی
عمودی 2 حدادی -> اهنگری
عمودی 3 پذیرفته نشده -> رد
عمودی 3 آسان -> ساده
عمودی 3 اجازه -> مجوز
عمودی 3 لنگه -> تا
عمودی 4 زادگاه نیما -> یوش
عمودی 4 طراح عملیات جنگی -> رزمارا
عمودی 4 عجله -> شتاب
عمودی 5 جمع حرکت -> حرکات
عمودی 5 نفس -> دم
عمودی 5 سلیقه -> مد
عمودی 5 به رخ کشیدن نیکی‌ها -> منت
عمودی 6 وسیله آشپزخانه -> کارد
عمودی 6 بخش پیشین کاسه سر -> ملاج
عمودی 6 سرزمین -> وادی
عمودی 7 شاعر سایه عمر -> رهی
عمودی 7 دو سوم پنج -> پن
عمودی 7 تجمع کردن -> جمعشدن
عمودی 8 ماه سرد -> دی
عمودی 8 مهربان‌تر از مادر -> دایه
عمودی 8 شکنجه -> عذاب
عمودی 8 قلیل -> کم
عمودی 9 لرزیدن -> ارتعاش
عمودی 9 معروفترین مایع -> اب
عمودی 9 صد و یازده -> ااا
عمودی 10 نوعی کبوتر -> قمری
عمودی 10 مرکب -> جوهر
عمودی 10 بهابازار -> بورس
عمودی 11 از صفات پیامبر اسلام -> امی
عمودی 11 اثر چربی -> لک
عمودی 11 وسیله آرایشی -> رژ
عمودی 11 میدان جنگ و نمایش -> معرکه
عمودی 12 مسافر -> راهی
عمودی 12 خداوندی -> ربوبیت
عمودی 12 نژاد عمده آسیای میانه -> ترک
عمودی 13 پنج ترکی -> بش
عمودی 13 پرآوازه -> اسمی
عمودی 13 بی جنبشی -> رکود
عمودی 13 مادر ورزش‌ها -> دو
عمودی 14 چاپگر -> پرینتر
عمودی 14 روان گفتار -> سلیس
عمودی 15 فیلمی از سیروس الوند -> برخورد
عمودی 15 خداوند -> افریدگار