پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 665 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 665 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 665"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از توابع خراسان شمالی -> اسفراین
افقی 1 تداوم -> استمرارتداوم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گوشه‌نشین -> عاکفگوشه‌نشین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 علوم قرآنی و حکمت -> معارف
افقی 2 دردمند -> الیم
افقی 3 از ماشین‌های کوچک قدیمی -> رنو
افقی 3 معروف‌ترین اثر «نیکولای گوگول» -> شنل
افقی 3 نان شب مانده -> بیات
افقی 3 نشانه مفعول بی واسطه -> را
افقی 4 شب در جایی ماندن -> اتراق
افقی 4 شهر مقدس برهمایان -> بنارس
افقی 4 جنگ شتر -> جمل
افقی 5 موی مجعد -> فر
افقی 5 پرنده نجار -> دارکوب
افقی 5 شتر بی کوهان -> لاما
افقی 6 بنیانگذار حوزه علمیه قم -> حایری
افقی 6 بچه خردسال ->
افقی 7 شکم بند طبی -> گن
افقی 7 پادگان -> مقر
افقی 7 کشور ادویه -> هند
افقی 7 جوان -> برنا
افقی 8 ورم کردن -> اماس
افقی 8 اجاره خانه ->
افقی 8 مودب -> کرا
افقی 9 موشواره کامپیوتر -> موس
افقی 9 ذرت بو داده -> پاپکورن
افقی 10 ترک بند -> فتراک
افقی 10 شتر قوی هیکل -> لوک
افقی 10 از آن سو، زمینه معنا می‌دهد ->
افقی 11 ظرف ماست -> کاس
افقی 11 در ساختمان‌ها برای راه آب به کار می‌رود -> ایرانیت
افقی 12 تخم مرغ -> هاک
افقی 12 ستایش کننده خدا -> ذاکر
افقی 12 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 12 عقاید و نظرات -> ارا
افقی 13 نامی پسرانه به معنی دست خدا -> یدالله
افقی 13 عملکرد -> کنش
افقی 13 آب پاکیزه -> زلال
افقی 14 نوعی چرم -> ورنی
افقی 14 فرد فرد -> یکان
افقی 14 شکایت کردن -> اشتکا
افقی 15 خستگی‌ناپذیر -> نستوه
افقی 15 شادی -> مسرت
افقی 15 مقدس مآب -> تابو
عمودی 1 از سوره‌های قرآن -> اعراف
عمودی 1 اشعه گرما -> گاما
عمودی 1 شتر بارکش -> هیون
عمودی 2 اصطلاح فوتبالی -> سانتر
عمودی 2 رشد کردن -> نمو
عمودی 2 قاضی -> دادرس
عمودی 3 اندیشمند -> فکور
عمودی 3 مایه ناراحتی -> اسف
عمودی 3 فیلسوف بزرگ بعد از دکارت و قبل از هگل -> کانت
عمودی 4 طاقچه بالا -> رف
عمودی 4 سقز -> ادامس
عمودی 4 دویدن -> تک
عمودی 4 خورشید -> لیو
عمودی 5 از گل‌های زیبا -> شقایق
عمودی 5 اوباش -> اراذل
عمودی 6 خوشبختی -> یمن
عمودی 6 یک حرف و سه حرف -> ررر
عمودی 6 پرتیراژترین روزنامه آسیا ->
عمودی 7 از لوازم چایخوری -> نعلبکی
عمودی 7 میوه فاسد می‌زند -> کپک
عمودی 7 قلیل -> کم
عمودی 8 جدید و تازه -> نو
عمودی 8 بانگ بلند -> هرا
عمودی 8 نگونسار کردن -> ارکاس
عمودی 9 بزرگ خاندان قدیمی -> ارباب
عمودی 9 از شهرهای ایتالیا -> ناپلی
عمودی 9 لوس -> ننر
عمودی 10 نماینده یک کشور در کشور دیگر -> سفیر
عمودی 10 عدد امنیتی -> کد
عمودی 10 موسس سلسله هخامنشی -> کوروش
عمودی 11 پایتخت سوئد -> اسلو
عمودی 11 شهری در استان آذربایجان غربی -> بوکان
عمودی 12 بازنده شطرنج -> مات
عمودی 12 بدبختی و تیره‌روزی -> ادبار
عمودی 12 ناپسند -> زشت
عمودی 13 فرمان اتومبیل -> رل
عمودی 13 از اماکن مقدس قم -> جمکران
عمودی 13 بندری در شبه جزیره کریمه -> یالتا
عمودی 14 اثر معروف «فدریکو گارسیا لورکا» -> ایرما
عمودی 14 چوب خوشبو -> ند
عمودی 14 بر هم نشسته -> متراکب
عمودی 15 فالگیر -> رمال
عمودی 15 خانه جسد -> تابوت
عمودی 15 شراره آتش -> الاو