پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 666 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 666 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 666"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نان‌کور -> نمکنشناس
افقی 1 مرغ سحر -> شباهنگ
افقی 2 یاره -> النگویاره در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 خانه کنار دریا -> ویلا
افقی 2 از مدل‌های اتوبوس -> ولوو
افقی 3 آشکار -> پیداآشکار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از ترکیبات خون -> پلاسما
افقی 3 لیکن -> اما
افقی 4 انبار کشتی -> خن
افقی 4 نبرد -> رزم
افقی 4 نی تازی -> لا
افقی 4 ورم معده -> کولیت
افقی 5 گیاه تریاک -> خشخاش
افقی 5 الهه ماه سومریان -> نانا
افقی 5 نفس -> دم
افقی 6 کلمه‌ای در مقام تنبیه -> هان
افقی 6 همواره -> مدام
افقی 6 باایمان -> مومن
افقی 7 علم غیر اکتسابی -> لدنی
افقی 7 بیماری زردی -> یرقان
افقی 7 پرخور -> اکل
افقی 8 بانگ اسب -> شیهه
افقی 8 سزاوار و لایق -> شایان
افقی 8 یگانه -> تنها
افقی 9 محل عبور -> ممر
افقی 9 حال -> اکنون
افقی 9 امکان‌پذیر -> ممکن
افقی 10 هیات دولت را تشکیل می‌دهند -> وزرا
افقی 10 خرید و فروش -> سودا
افقی 10 گمان -> وهم
افقی 11 بی‌پرده -> رک
افقی 11 بی‌ریش -> امرد
افقی 11 غذای ظهر -> ناهار
افقی 12 بیماری آفریقایی -> ابولا
افقی 12 واحد سطح -> ار
افقی 12 مخترع تلگراف -> مرس
افقی 12 مادر لر -> دا
افقی 13 رگ حیاتی مصر -> نیل
افقی 13 پروژکتور -> نورافن
افقی 13 جامه -> لباس
افقی 14 قوای نظامی یک کشور -> ارتش
افقی 14 ناپدید و نابود -> زایل
افقی 14 پایتخت فیلیپین -> مانیل
افقی 15 آهنگر -> تهامین
افقی 15 شکمو -> شکمخواره
عمودی 1 خام -> ناپخته
عمودی 1 از شهرهای تهران -> شمیرانات
عمودی 2 روانگر -> ملین
عمودی 2 دردناک -> الیم
عمودی 2 گناه بزرگ -> کبیره
عمودی 3 آرام آرام -> کند
عمودی 3 متبسم -> خندهرو
عمودی 3 مخترع پیل برقی -> ولتا
عمودی 4 به تحریر در آوردن -> نگارش
عمودی 4 عدد منفی -> نه
عمودی 4 پدر رستم -> زال
عمودی 4 بویایی -> شم
عمودی 5 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 5 دارای سطح خراشیده -> زخمی
عمودی 5 آرزوی بزرگ -> ارمان
عمودی 6 داروی مالیدنی -> پماد
عمودی 6 صید حیوان -> شکار
عمودی 6 سنگینی -> وزن
عمودی 7 نخست -> اول
عمودی 7 لایق و درخور -> شایان
عمودی 7 نامی که یونانیان به داریوش داده بودند -> دارا
عمودی 8 آب روان و جاری -> سیال
عمودی 8 کارمند زیر دست -> مریوس
عمودی 8 عنوان امپراطوران آلمان -> رایش
عمودی 9 زبان -> لسان
عمودی 9 ساز شبیه سنتور -> قانون
عمودی 9 هستی -> فلک
عمودی 10 غذای شب -> شام
عمودی 10 مهلت و فرصت -> امان
عمودی 10 پایین جامه -> دامن
عمودی 11 حالا و الان -> اکنون
عمودی 11 کاردیده -> ماهر
عمودی 11 مغز سر -> مخ
عمودی 12 ضمیر غایب -> او
عمودی 12 قرض و بدهی -> وام
عمودی 12 زمینه -> تم
عمودی 12 نژاد اروپایی -> اسلاو
عمودی 13 ماه نو -> هلال
عمودی 13 نمک نشناس -> نانکور
عمودی 13 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 14 مأیوس -> نومید
عمودی 14 دیرینه و فرسوده -> کهنه
عمودی 14 آباد و برقرار -> دایر
عمودی 15 پایتخت گواتمالا -> گواتمالا
عمودی 15 نامه‌نگاری -> مراسله