پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 668 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 668 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 668"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 جنگجو و مبارز -> رزمنده
افقی 1 پایتخت ساحل عاج -> ابیجانپایتخت ساحل عاج در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 داستان ادبی -> رمانداستان ادبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 از شهرهای استان لرستان -> ازنا
افقی 2 یازدهمین حرف الفبای یونانی -> لاندا
افقی 3 مکان مناسب در تابستان -> ییلاق
افقی 3 محصول سینما -> فیلم
افقی 3 حکومت آلمان هیتلری -> رایش
افقی 4 نوعی برادر و خواهر -> تنی
افقی 4 سخن بیهوده -> یاو
افقی 4 بدیمن -> نحس
افقی 4 کشوری در جنوب شبه جزیره عربستان -> یمن
افقی 5 علامت مفعول -> را
افقی 5 در تداول عامه به معنی حقه‌باز است -> ناقلا
افقی 5 زردآلوی خشک شده -> قیسی
افقی 6 از حالات مواد در طبیعت -> جامد
افقی 6 نوک مرغ پرندگان -> منقار
افقی 6 قومی که درخت می‌پرستیدند -> رس
افقی 7 جمع متن -> متون
افقی 7 گرامی‌تر -> اکرم
افقی 7 بسنده -> مکفی
افقی 8 آهنگ غم انگیز -> نوا
افقی 8 آبسه -> دمل
افقی 8 مروارید غلتان -> اشک
افقی 8 شک و شبهه -> ریب
افقی 9 گیاه الیافی -> پنبه
افقی 9 توان و قدرت -> یارا
افقی 9 عزم جدی -> راسخ
افقی 10 تکرارش صدای الاغ است -> عر
افقی 10 فاقد امنیت و آرامش -> ناامن
افقی 10 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 11 واحد ورزش تکواندو -> راند
افقی 11 وسیله اطلاع رسانی -> رسانه
افقی 11 ویتامین جدولی -> کا
افقی 12 اسلحه‌ای در شمشیربازی -> اپه
افقی 12 از اشکال هندسی -> هرم
افقی 12 عدد مجهول بین سه تا نه -> اند
افقی 12 از القاب فرنگی -> ارل
افقی 13 مکث و تأخیر -> درنگ
افقی 13 پرسش -> سوال
افقی 13 برانگیختگی و التهاب درونی -> هیجان
افقی 14 به هر جا بروید همین رنگ است -> اسمان
افقی 14 شیره چغندر -> ملاس
افقی 14 ساده و بی‌آلایش -> خالص
افقی 15 ارمغان سفر -> رهاورد
افقی 15 شهر غلات در استان تهران -> ورامین
عمودی 1 رئیس جمهوری آمریکا که دستور حمله اتمی به ژاپن را صادر کرد -> هریترومن
عمودی 1 سوگوار و ماتم‌زده -> عزادار
عمودی 2 پرنده سخن‌گو -> مینا
عمودی 2 متضاد توخالی -> توپر
عمودی 2 ولگردی -> پرسه
عمودی 3 مسابقه با وسایل موتوری -> رالی
عمودی 3 برنا -> جوان
عمودی 3 هنرپیشه سریال چک برگشتی -> رهنما
عمودی 4 از گناهان کبیره -> زنا
عمودی 4 نباید به نرخ روز خورد -> نان
عمودی 4 ساختمان -> بنا
عمودی 4 حیوانی که در تمدن‌های باستانی مظهر زندگی بوده است -> گاو
عمودی 5 از ارکان نماز -> قیام
عمودی 5 محل خروج آتشفشان -> دهانه
عمودی 5 جفت ماده -> نر
عمودی 6 رمق آخر -> نا
عمودی 6 قدم جلو نهادن -> اقدام
عمودی 6 نشانی -> ادرس
عمودی 7 شهر خوزستان -> دزفول
عمودی 7 همسخن -> کلیم
عمودی 7 مظهر چسبندگی -> موم
عمودی 8 گوارا -> هنی
عمودی 8 دستور و فرمان -> امر
عمودی 8 زشت‌تر -> انر
عمودی 8 میوه تلفنی -> الو
عمودی 9 نوعی آچار -> الن
عمودی 9 اشاره و ایما -> نمار
عمودی 9 فرمانده -> سالار
عمودی 10 تحقیق کننده -> محقق
عمودی 10 سزاوار -> شایان
عمودی 10 پسوند شباهت -> سا
عمودی 11 مخترع تلفن -> بل
عمودی 11 فرزند کیومرث شاهنامه -> سیامک
عمودی 11 وسیله‌ای در نجاری -> رنده
عمودی 12 دوست و رفیق -> یار
عمودی 12 نگاه دزدانه -> سرک
عمودی 12 طریق -> راه
عمودی 12 نوعی بستنی -> یخی
عمودی 13 نوعی دادگاه -> جنایی
عمودی 13 دوری یاران -> فراق
عمودی 13 مأمور انتظامی قدیم -> اجان
عمودی 14 چرم خالص -> ادیم
عمودی 14 سرکرده یک گروه -> رییس
عمودی 14 سریع‌ترین روش شنا -> کرال
عمودی 15 گمنام -> ناشناس
عمودی 15 پادشاه ستمگر بابل -> بختالنصر