پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 669 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 669 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 669"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از آثار محمد تقی بهار -> تاریخاحزابسیاسیاز آثار محمد تقی بهار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جدا -> منفک
افقی 2 شهر آرزو -> امل
افقی 2 جنگ و پیکار -> افندجنگ و پیکار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 کلمه شگفتی -> وه
افقی 3 از عناصر شیمیایی -> ایتریم
افقی 3 فشار روحی -> تنش
افقی 4 امر به یافتن -> یاب
افقی 4 نام مردانه -> فواد
افقی 4 نقاش اسپانیایی مبتکر سبک کوبیسم -> پیکاسو
افقی 5 گرفتگی زبان -> لکنت
افقی 5 خاک سفالگری -> رس
افقی 5 شاعر بهارستان -> جامی
افقی 5 آزاد و رها -> ول
افقی 6 مرض قند -> دیابت
افقی 6 جمع خاتم -> خواتم
افقی 6 نوشیدنی مطبوع -> چای
افقی 7 قابله -> ماما
افقی 7 پسوند آورنده -> اور
افقی 7 مهمانی -> سور
افقی 8 برهنه -> رت
افقی 8 فیلمی از اصغر فرهادی -> دربارهالی
افقی 8 بله انگلیسی -> یس
افقی 9 واحد شمارش کاغذ -> رول
افقی 9 پیشوندی معادل یک میلیون -> مگا
افقی 9 مرید و پیرو -> سالک
افقی 10 خانه مجلل -> کاخ
افقی 10 شهری در آذربایجان شرقی -> میانه
افقی 10 بانو -> خاتون
افقی 11 اثر چربی -> لک
افقی 11 شهر انار -> ساوه
افقی 11 غوزه پنبه -> وش
افقی 11 شیرینی شاخه‌ای -> نبات
افقی 12 همیشه -> همواره
افقی 12 آفتاب‌پرست -> حربا
افقی 12 دستی -> یدی
افقی 13 اسلوب -> روش
افقی 13 بخشی از صورت -> بناگوش
افقی 13 حرف انتخاب -> یا
افقی 14 لازم -> وایا
افقی 14 بیماری پوستی -> گری
افقی 14 ابزار در و پنجره -> یراق
افقی 15 اثری از علی محمد افغانی -> شادکاماندرهقرسو
عمودی 1 از کارکنان بانک -> تحویلدار
عمودی 1 غذای قشقایی -> کلهجوش
عمودی 2 ورزش چوبدستی -> هاکی
عمودی 2 انبوهی و انباشتگی -> تراکم
عمودی 2 دو یار همقد -> اا
عمودی 3 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 3 پر آوازه -> بنام
عمودی 3 حرف درد یا افسوس -> وخ
عمودی 3 سیاهرگ -> ورید
عمودی 4 شهری در آلمان -> ینا
عمودی 4 عوض کردن -> تبادل
عمودی 4 سازمان امنیتی شاه -> ساواک
عمودی 5 سبک -> خفیف
عمودی 5 سوغات گجرات -> تمر
عمودی 5 موزیک نظامی -> مارش
عمودی 6 هنرپیشه مرد -> اکتور
عمودی 6 عصاره‌ای سرشار از ویتامین -> ابمیوه
عمودی 6 ناپیدا -> گم
عمودی 7 پابرجا و استوار -> راسخ
عمودی 7 باخبر و مطلع -> اگاه
عمودی 7 تیز -> برا
عمودی 8 اضافه -> زاید
عمودی 8 بازیکن فرانسوی رئال مادرید -> واران
عمودی 8 از غزوات -> حنین
عمودی 9 جماعت‌ها -> امم
عمودی 9 جزیره اندونزی -> جاوه
عمودی 9 فریاد تشویق -> هورا
عمودی 10 مخترع تلفن -> بل
عمودی 10 از شهرهای یونان -> پاتراس
عمودی 10 سحرگاه -> شبگیر
عمودی 11 بدل وضو -> تیمم
عمودی 11 پساوند مکان -> لاخ
عمودی 11 از مواد دفعی بدن -> اوره
عمودی 12 کنایه از آمریکایی -> یانکی
عمودی 12 کشور چای آسیا -> سیلان
عمودی 12 دشوار -> شاق
عمودی 13 برملا کردن -> افشا
عمودی 13 شایعه -> چو
عمودی 13 امتحان نوشتنی -> کتبی
عمودی 13 فرورفتگی در بدنه -> قر
عمودی 14 صحنه نمایش -> سن
عمودی 14 ماشین شخصی -> سواری
عمودی 14 سرزمین -> وادی
عمودی 15 کنایه از استادی -> یدطولی
عمودی 15 پایتخت شیلی -> سانتیاگو