پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 670 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 670 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 670"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نام قدیم بابل -> بارفروشنام قدیم بابل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 چاپلوس -> زبانباز
افقی 2 بخیل -> خسیسبخیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بلند و مرتفغ -> شامخ
افقی 2 از سازهای موسیقی -> پیانو
افقی 3 گیج‌گاه -> شقیقه
افقی 3 غیر دوست -> دشمن
افقی 3 آفریدگار -> ایزد
افقی 4 از سوره‌های قرآن -> ناس
افقی 4 راهرو و مدخل سقف‌دار در داخل عمارت -> رواق
افقی 4 از ضمایر انگلیسی -> یو
افقی 4 به زور گرفته شده -> سلب
افقی 5 رئیس جیمز باند -> ام
افقی 5 نسب‌شناس -> ناسب
افقی 5 نمایندگی -> وکالت
افقی 6 امانتداران -> امنا
افقی 6 آراسته شده با چیزهای فریبنده -> مزخرف
افقی 6 نوعی حلوا -> لو
افقی 7 اهل شبه‌قاره -> هندو
افقی 7 گروهبان نیروی دریایی -> مهناوی
افقی 7 نابینا -> کور
افقی 8 ستاره -> تارا
افقی 8 چوبه اعدام -> دار
افقی 8 متحرک -> سیار
افقی 9 عملی در ریاضی -> ضرب
افقی 9 لابیرنت -> هزارتو
افقی 9 نوبت و دفعه -> وهله
افقی 10 خاک سفالگری -> رس
افقی 10 لایه شفافی که در جلوی چشم قرار دارد و نور را از خود عبور می‌دهد -> قرنیه
افقی 10 دریاچه‌ای در سوییس -> لمان
افقی 11 دلبستگی خالص -> ارادت
افقی 11 دستکاری روی عکس -> رتوش
افقی 11 گاه شاعرانه -> گه
افقی 12 قرض و بدهی -> وام
افقی 12 روییدنی سر -> مو
افقی 12 پروانه کسب -> جواز
افقی 12 یاری -> کمک
افقی 13 متضاد خلوت -> شلوغ
افقی 13 بخشی از سوره‌های قرآن کریم -> مدنی
افقی 13 گویی و پنداری -> همانا
افقی 14 تفاوت داشتن -> تغایر
افقی 14 پوستین دوز -> وتگر
افقی 14 پوشاننده -> ستار
افقی 15 حادثه‌جو -> ماجراجو
افقی 15 نشریه هر روزه -> روزنامه
عمودی 1 حکم یا دستوری که از طرف مسئولان سازمان برای اطلاع تمام کارکنان یک مؤسسه ابلاغ شود -> بخشنامه
عمودی 1 کتک زدن -> ضربوشتم
عمودی 2 بیماری‌ها -> اسقام
عمودی 2 جسور و بی‌باک -> نترس
عمودی 2 باطل کردن -> الغا
عمودی 3 سرپرست یک شرکت -> رییس
عمودی 3 رسوم و سنن -> اداب
عمودی 3 خیزاب‌های دریا -> امواج
عمودی 4 فساد و تباهی -> فسق
عمودی 4 مرطوب -> نمور
عمودی 4 ادا و اطوار -> قر
عمودی 4 سایر و دیگر -> غیر
عمودی 5 هر لحظه -> هران
عمودی 5 ثلاثه آن در مصر است -> اهرام
عمودی 5 نشانه مفعولی -> را
عمودی 6 پنبه پاک نشده -> وش
عمودی 6 نشان و مدال -> وسام
عمودی 6 فیلمی از سیروس الوند -> زندوم
عمودی 7 تر و تازه -> شاداب
عمودی 7 راهنمایی کردن -> هدایت
عمودی 7 خودرویی کره‌ای -> دوو
عمودی 8 تکلیف مدرسه -> مشق
عمودی 8 گلدسته مسجد -> مناره
عمودی 8 بهشت -> جنت
عمودی 9 جراحت -> زخم
عمودی 9 یکی از اجزای ساختار دولت است -> وزارت
عمودی 9 صفار -> رویگر
عمودی 10 خوش اخلاق -> نیکخو
عمودی 10 مخترع پیل الکتریکی -> ولتا
عمودی 10 چهره -> رو
عمودی 11 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 11 بیماری گشادگی رگ‌های پا -> واریس
عمودی 11 محل دیدن اشیای عتیقه -> موزه
عمودی 12 پدربزرگ -> نیا
عمودی 12 در هم پیچیدن -> لف
عمودی 12 آهسته و آرام -> یواش
عمودی 12 سالخورده -> مسن
عمودی 13 ضروری و لازم -> بایست
عمودی 13 غیب‌گو -> کاهن
عمودی 13 کاراته نمایشی -> کاتا
عمودی 14 نازل‌تر -> انزل
عمودی 14 هم بازی هاردی -> لورل
عمودی 14 بی اسم و نشان -> گمنام
عمودی 15 ساده‌لوح و هالو -> زودباور
عمودی 15 آخرش هیچ کاره است -> همهکاره