پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 671 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 671 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 671"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از پنج شهر مهم استرالیا -> ادلایداز پنج شهر مهم استرالیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 پایتخت ونزوئلا -> کاراکاسپایتخت ونزوئلا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 محل نماینده یک کشور در کشور دیگر -> سفارت
افقی 2 از کشورهای اروپایی -> اسپانیا
افقی 3 خانه نخستین پروانه -> پیله
افقی 3 پهلوان -> گو
افقی 3 مخلوقات -> انام
افقی 3 مزه خرمالو -> گس
افقی 4 مهمترین کتاب «شاتوبریان» -> رنه
افقی 4 روی رودخانه می‌بندند -> پل
افقی 4 چراغ فتیله‌ای قدیمی -> گردسوز
افقی 5 عدد خیطی -> سه
افقی 5 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 5 ایالتی در هندوستان -> اسام
افقی 5 سازمان فضانوردی آمریکا -> ناسا
افقی 6 قصد انجام کاری را داشتن -> مترصد
افقی 6 مقدس -> تابو
افقی 6 گرفتن -> نل
افقی 7 حالت بیهوشی -> کما
افقی 7 عقاب سیاه -> دال
افقی 7 «نیز» میان تهی -> نز
افقی 7 آینده -> اتی
افقی 8 ورزش شنا -> ابتنی
افقی 8 پایتخت اوکراین -> کیف
افقی 8 ناراحت و غمگین -> محزون
افقی 9 نفع -> سود
افقی 9 نیمه «میوپ» -> وپ
افقی 9 پرستار -> نرس
افقی 9 شکیبایی -> صبر
افقی 10 یار مت -> پت
افقی 10 رها -> ازاد
افقی 10 جنس لوکس -> انتیک
افقی 11 جنس و کالا -> اروس
افقی 11 اعتقاد محکم -> راسخ
افقی 11 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 11 عدد فوتبال -> اا
افقی 12 کلیپ -> نماهنگ
افقی 12 لحظه کوتاه -> ان
افقی 12 دختر -> دتر
افقی 13 خط کش مهندسی -> تی
افقی 13 «سرشا»ی آشفته -> ارسش
افقی 13 بالابر خودرو -> جک
افقی 13 گیاهی یکساله از تیره چتریان -> شوید
افقی 14 کهنگی -> کنانجین
افقی 14 از حیوانات استرالیا -> کوالا
افقی 15 عنوانی برای منطقه‌ای که سرتاسرش را برف پوشانده -> سپیدگون
افقی 15 شتربان -> ساربان
عمودی 1 نوعی قهوه -> اسپرسو
عمودی 1 ماکارونی -> اسپاگتی
عمودی 2 گنج -> دفینه
عمودی 2 پرنده صلح و آشتی -> کبوتر
عمودی 3 از اجزای گوش -> لاله
عمودی 3 کشیده شده -> ممتد
عمودی 3 تاکسی بزرگ -> ون
عمودی 3 ظرف سرکه -> کپ
عمودی 4 از ادوات درودگری -> اره
عمودی 4 از انواع پارچه برای شلوار -> کتان
عمودی 4 سماواتی -> اسمانی
عمودی 5 هنوز انگلیسی -> یت
عمودی 5 سال گذشته -> پار
عمودی 5 از درندگان -> یوز
عمودی 5 فرشته‌ای موکل بر دین و تدبیر و امور -> اراد
عمودی 6 مظهر زیبایی طبیعت -> گل
عمودی 6 اولین سه رقمی -> صد
عمودی 6 مغز بعضی ها بر می‌دارد -> پارهسنگ
عمودی 7 وی -> او
عمودی 7 جزیره -> اداک
عمودی 7 کسی که در دانشگاه درس می‌خواند -> دانشجو
عمودی 8 فرد و شخص -> کس
عمودی 8 مزه خرمالو -> گس
عمودی 8 نرم و ملایم -> لین
عمودی 8 حیوان باوفا -> سگ
عمودی 8 پول ژاپن -> ین
عمودی 9 دستگاه نمایش فیلم -> اپارات
عمودی 9 گشاد و وسیع -> فراخ
عمودی 9 موجود نامرئی -> جن
عمودی 10 برآورد -> راندمان
عمودی 10 میزان عمر -> سن
عمودی 10 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 11 مردمان -> اناس
عمودی 11 جشن و پایکوبی -> بزم
عمودی 11 آتشدان حمام -> تون
عمودی 11 ویتامین جدولی -> کا
عمودی 12 لباس زنان ژاپنی -> کیمونو
عمودی 12 محکم و استوار -> حصین
عمودی 12 از مزه‌ها -> شور
عمودی 13 یازده -> اا
عمودی 13 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 13 طایفه‌ای از تاتار -> ازبک
عمودی 13 چهارپایان -> دواب
عمودی 14 سازی که به وسیله دو مضراب چوبی نواخته می‌شود -> سنتور
عمودی 14 رهبر قوم هون -> اتیلا
عمودی 15 رهبر و سیاستمدار کمونیست شوروی -> استالین
عمودی 15 کار را باید به او سپرد -> کاردان