پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 672 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 672 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 672"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ماهر -> کارکشتهماهر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 دلجویی کردن -> استمالت
افقی 2 زود و سریع -> انیزود و سریع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نوار چسب -> باندرل
افقی 2 حیوان جنگلی -> سمور
افقی 3 علف هرز -> خو
افقی 3 مادر لر -> دا
افقی 3 بشقاب بزرگ -> دیس
افقی 3 کجرو -> گمراه
افقی 4 عریض و وسیع -> پهناور
افقی 4 توانایی خواندن و نوشتن -> سواد
افقی 5 فرمان کشتی -> سکان
افقی 5 تردید -> شک
افقی 5 جنب و پهلو -> کنار
افقی 5 چه وقت -> کی
افقی 6 واحد شمارش احشام -> راس
افقی 6 نوعی شیرینی از کاکائو -> شکلات
افقی 6 پول خارجی -> ارز
افقی 7 عنصر شیمیایی -> ید
افقی 7 درخت سدر -> اسف
افقی 7 کوشیدن در امری -> اهتمام
افقی 8 حوله -> روستره
افقی 8 سرزمین مردان بلند -> رواندا
افقی 9 از پادشاهان هخامنشی -> داریوش
افقی 9 تقویت رادیویی -> رله
افقی 9 خوب در گویش یزدی -> خش
افقی 10 قرآن -> نبی
افقی 10 پر شدن معده -> امتلا
افقی 10 از حروف یونانی -> اتا
افقی 11 موجود نامرئی -> جن
افقی 11 گاز مرداب -> متان
افقی 11 رمق آخر -> نا
افقی 11 تک و تنها -> مفرد
افقی 12 معلم زن -> اتون
افقی 12 نامطبوع -> ناگوار
افقی 13 اندازه چیزی -> مقیاس
افقی 13 آیین -> دین
افقی 13 شهر فراری -> رم
افقی 13 ضمیر غایب -> او
افقی 14 تازه و مدرن -> نوین
افقی 14 ژله -> لرزانک
افقی 14 بالاپوش بلند -> ردا
افقی 15 پلیس جهانی -> اینترپل
افقی 15 سردار نامی ایرانی -> ستارخان
عمودی 1 معروف‌ترین بنای تیسفون -> کاخکسری
عمودی 1 پایتخت چاد -> انجامنا
عمودی 2 خدای بابلی -> انو
عمودی 2 قاب عکس -> کادر
عمودی 2 پایتخت ریشه‌ای -> بن
عمودی 2 نیرومند -> قوی
عمودی 3 چهار من تبریزی -> ری
عمودی 3 تیم همدانی لیگ برتر -> پاس
عمودی 3 نهال خرما -> ودی
عمودی 3 سنت -> ایین
عمودی 4 دهان عامیانه -> دهن
عمودی 4 پسوند شباهت -> اسا
عمودی 4 سنگینی و وقار -> متانت
عمودی 5 چوپان -> شبان
عمودی 5 از انواع ابرها -> استراتوس
عمودی 6 لنگه بار -> تا
عمودی 6 غذای آبکی -> اش
عمودی 6 از شهرهای خراسان -> فریمان
عمودی 6 گونه صورت -> لپ
عمودی 7 رشته کوهی در افغانستان -> هندوکش
عمودی 7 خوش قد و قامت -> هوتن
عمودی 7 مته -> درل
عمودی 8 کلیسا -> دیر
عمودی 8 ویتامین جدول -> کا
عمودی 8 آبکی -> شل
عمودی 8 همچنین -> نیز
عمودی 9 رود مرزی ایران -> ارس
عمودی 9 از خطاطان معروف ایرانی -> کلهر
عمودی 9 عین‌الناس، قطشه -> اناناس
عمودی 10 کلید موسیقی -> سل
عمودی 10 عضو مجلس بزرگان -> سناتور
عمودی 10 تخم مرغ بیگانه -> اگ
عمودی 10 یادداشت -> نت
عمودی 11 پایتخت گواتمالا -> گواتمالا
عمودی 11 دخمه اموات اشکانیان -> ورکا
عمودی 12 میخ عرب -> مسمار
عمودی 12 پول خرد هند -> انه
عمودی 12 مادر میهن -> مام
عمودی 13 بی‌ریش -> امرد
عمودی 13 شگون -> امد
عمودی 13 پیشنهاد -> افر
عمودی 13 صورت -> رخ
عمودی 14 پرچم و بیرق -> لوا
عمودی 14 آب پاک -> کر
عمودی 14 ستاره و کوکب -> اختر
عمودی 14 ناز و کرشمه -> ادا
عمودی 15 شاهی -> ترهتیزک
عمودی 15 مرحوم و از دنیا رفته -> شادروان