پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 674 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 674 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 674"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نخستین وسیله نقلیه که مسافران را از تهران به شهر ری برد -> ماشیندودی
افقی 1 فرزندان -> اولادفرزندان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 قسمتی از زمان -> برهه
افقی 2 بیماری مرگامرگی چهارپایان -> یوت
افقی 2 سست و تنبل -> کاهلسست و تنبل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 راندن مزاحم -> دک
افقی 3 صد متر مربع -> ار
افقی 3 گوشه‌ای که در آخر افشاری نواخته می‌شود -> رهاوی
افقی 3 نام قدیم قله دماوند -> هرا
افقی 4 سیاه و سفید -> ابلق
افقی 4 مادر لر -> دا
افقی 4 نوعی دامن کوتاه و گشاد زنان قدیم -> شلیته
افقی 5 قرض بانکی -> وام
افقی 5 چاپار -> برید
افقی 5 پرنده سعادت -> هما
افقی 5 دویدن -> تگ
افقی 6 مساوی -> یر
افقی 6 تلاش ذهن برای رسیدن به حقیقت -> مکاشفه
افقی 6 نقیض دیو -> پری
افقی 7 از شاهان خارزمشاهی -> اتسز
افقی 7 طلای سیاه -> نفت
افقی 7 صدای آهنگین -> اواز
افقی 8 تورفتگی ظرف بر اثر ضربه -> قر
افقی 8 عدسی دوربین -> لنز
افقی 8 شهر فردوسی -> توس
افقی 8 دریا -> یم
افقی 9 پزشک -> طبیب
افقی 9 از قبایل عرب جاهلی -> اوس
افقی 9 ضمیر اشاره جمع -> انان
افقی 10 نظرات -> ارا
افقی 10 جد رستم دستان -> نریمان
افقی 10 پول خرد دانمارک -> ار
افقی 11 بی‌حال -> لس
افقی 11 نژاد قشقایی -> ترک
افقی 11 زبون و پست -> خوار
افقی 11 از شهرهای سوریه -> حمص
افقی 12 خیال و پندار -> انگار
افقی 12 از خواهران نویسنده انگلیسی -> ان
افقی 12 پایتخت نروژ -> اسلو
افقی 13 شیمی کربن -> الی
افقی 13 تسمه و بند کنار هر چیز -> زهوار
افقی 13 از ما بهتران -> جن
افقی 13 برجستگی لاستیک -> اج
افقی 14 پرهیزگار -> ناسک
افقی 14 سرو آن معروف است -> ناز
افقی 14 تنگه -> بغاز
افقی 15 به تنهایی و انفرادی -> یکتنه
افقی 15 از نام‌های مستعار دهخدا -> نخودهمهاش
عمودی 1 بانی سلسله زیاران -> مرداویچ
عمودی 1 اولین امام جمعه تهران بعد از انقلاب -> طالقانی
عمودی 2 بزرگان -> کبار
عمودی 2 کشوری در مدیترانه با مرکزیت نیکوزیا -> قبرس
عمودی 2 غلط‌گیر اداری -> لاک
عمودی 3 قسمت تاریک کره زمین -> شب
عمودی 3 تکیه بر پشتی -> لم
عمودی 3 نژاد ایرانی -> اریا
عمودی 3 فرمان توقف -> ایست
عمودی 4 زین و برگ اسب -> یراق
عمودی 4 همراه کارتونی پت -> مت
عمودی 4 هزار کیلو -> تن
عمودی 4 شهر جشنواره‌ای فرانسه -> کن
عمودی 5 رود -> نهر
عمودی 5 کشیده شدن خودرو توسط وسیله نقلیه دیگر -> بکسل
عمودی 5 از شهرهای خراسان رضوی -> درگز
عمودی 6 عدد روستا -> ده
عمودی 6 طول زمانی -> درازنا
عمودی 6 روحانی مصری -> کاهن
عمودی 7 حکومت آلمان هیتلری -> رایش
عمودی 7 منطقه قرمز تشک کشتی -> زون
عمودی 7 روح و جان -> روان
عمودی 8 خون‌بها -> دیه
عمودی 8 خاکسپاری میت -> دفن
عمودی 8 رنگ آتش -> سرخ
عمودی 8 زگیل -> ازخ
عمودی 9 آرام خودمانی -> یواش
عمودی 9 عدد یک رقمی -> هفت
عمودی 9 وارونه راوی -> یوار
عمودی 10 بچه سگ و شغال -> توله
عمودی 10 دوقلو -> توامان
عمودی 10 ناپسند -> بد
عمودی 11 پسر خورشید در اوستا -> ییمه
عمودی 11 بندر -> سنار
عمودی 11 تاج -> جغه
عمودی 12 قورباغه -> وک
عمودی 12 حرف فاصله -> تا
عمودی 12 ضمیر اشاره -> ان
عمودی 12 نام قدیم ویتنام -> انام
عمودی 13 شهر دادگاه بین‌المللی -> لاهه
عمودی 13 امتیاز ورزشی -> پوین
عمودی 13 هنرپیشه می‌گیرد -> حس
عمودی 13 چله کمان -> زه
عمودی 14 ارسباران قدیم -> اهر
عمودی 14 خانه‌های ریز عکس -> ترام
عمودی 14 درس نوشتنی -> املا
عمودی 15 فرح بخش و روح پرور -> دلانگیز
عمودی 15 خشم و نگرانی -> حرصوجوش