پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 675 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 675 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 675"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از آثار برجسته ویکتور هوگو -> کارگراندریااز آثار برجسته ویکتور هوگو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 ابزار کوبیدن میخ -> چکش
افقی 2 از قهرمانان شاهنامه -> گرسیوز
افقی 2 زندگی‌کن -> زی
افقی 2 حرفه -> کارحرفه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نمایندگان -> وکلا
افقی 3 پیشوند نفی -> نا
افقی 3 بندر اوکراین -> ادسا
افقی 3 گیاه توخالی -> نی
افقی 4 نشان مفعولی -> را
افقی 4 بوسه -> ماچ
افقی 4 افاده -> پز
افقی 4 از هم جدا شده -> منتزع
افقی 5 نام پسرانه -> فرشید
افقی 5 طفل -> کودک
افقی 5 بلایا -> افات
افقی 6 پیشرو لشکر -> یزک
افقی 6 آنچه زمان زیادی طول بکشد -> بلندمدت
افقی 6 گرد لب و دهان -> نس
افقی 7 استخوانی در جلوبالای گلو -> لامی
افقی 7 رودی در لهستان -> ادر
افقی 7 از بنادر نروژ -> برگن
افقی 8 شامل همه -> هر
افقی 8 کلام درویش -> یاهو
افقی 8 کارد -> چاقو
افقی 8 حرف همراهی -> با
افقی 9 طرح و مدل -> الگو
افقی 9 آداب و رسوم -> سنن
افقی 9 جوانی -> شباب
افقی 10 پارچه و قماش -> بز
افقی 10 بیهوده‌گوی -> هرزهگوی
افقی 10 عموی حضرت ابراهیم -> ازر
افقی 11 شهر شهرستان شهر کرد -> کیان
افقی 11 توله سگ شکاری -> یوزک
افقی 11 تیزرو -> اتشپا
افقی 12 دیندار -> متدین
افقی 12 زمان ناچیز -> ان
افقی 12 شامگاهان -> مسا
افقی 12 برهنه -> رت
افقی 13 تصدیق آلمانی -> یا
افقی 13 اخگر و جرقه -> شرار
افقی 13 تاقچه بالا -> رف
افقی 13 کم‌نور -> کمسو
افقی 14 از سوره‌های قرآن -> نبا
افقی 14 اسب ترکی -> ات
افقی 14 از رشته‌های اسکی -> مارپیچ
افقی 15 دعوت به سکوت -> هیس
افقی 15 بازیکن ذوب‌آهن اصفهان -> قاسمحدادیفر
عمودی 1 لقب ساحل عاج -> کشورفیلها
عمودی 1 حداقل -> کمینه
عمودی 2 جنگ و پیکار -> کارزار
عمودی 2 بی‌قراری -> بیتابی
عمودی 3 تنظیم -> رگل
عمودی 3 بطن -> شکم
عمودی 3 رها از بند -> ازاد
عمودی 3 پایه -> اس
عمودی 4 ارجمند -> گرامی
عمودی 4 سال ترکی -> ییل
عمودی 4 سلاح مار -> نیش
عمودی 5 خاک سرخ -> رس
عمودی 5 نزاکت -> ادب
عمودی 5 مطلع، مخفف آگاه -> اگه
عمودی 5 شهر استان مرکزی -> نراق
عمودی 6 واحد طول انگلستان -> اینچ
عمودی 6 شاعر پاکستانی زبور عجم -> لاهوری
عمودی 6 پدر ترکی -> اتا
عمودی 7 سرمایه زندگی -> نوا
عمودی 7 خانه زنبور عسل -> کندو
عمودی 7 زیارت کنندگان -> زوار
عمودی 8 مقدار مجاز مصرف دارو -> دز
عمودی 8 هر چیز کاملا خرد شده -> پودر
عمودی 8 فیلم منیژه حکمت -> سهزن
عمودی 8 تکرار حرف -> مم
عمودی 9 همه با هم! -> ازدم
عمودی 9 از ابزار باغبانی -> چنگک
عمودی 9 نشاط -> راح
عمودی 10 شهر بادگیرها -> یزد
عمودی 10 زن خانه‌دار -> کدبانو
عمودی 10 بر یکی دلالت می‌کند -> مفرد
عمودی 11 پسوند مکاتب فرنگی -> ایسم
عمودی 11 صدای برخورد دو چیز -> ترق
عمودی 11 نومیدی -> یاس
عمودی 11 ستون بدن -> پا
عمودی 12 کتابی از دافنه دوموریه -> انا
عمودی 12 اندام شنوایی -> گوش
عمودی 12 اصرار بر انجام کاری با تکرار و بیان ضرورت‌ها -> تاکید
عمودی 13 سیلی -> چک
عمودی 13 سرگرمی -> تفنن
عمودی 13 باقی بمان -> باش
عمودی 13 نوعی ساعت -> مچی
عمودی 14 ایالتی در آمریکا -> کانزاس
عمودی 14 مستنطق -> بازپرس
عمودی 15 دین و مذهب -> شریعت
عمودی 15 آزمایشگاه -> لابراتوار