پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 676 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 676 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 676"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت و بزرگترین شهر در کشور صربستان -> بلگراد
افقی 1 شاعر و سراینده -> چکامهسراشاعر و سراینده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فیزیکدان و ریاضی‌دان انگلیسی -> یانگ
افقی 2 خوردنی نوروزی -> اجیل
افقی 2 جنین -> رویان
افقی 3 راه روشن -> نهجراه روشن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خوی و خلق -> سیرت
افقی 3 سربها -> فدا
افقی 3 درختی که میوه ندهد -> پد
افقی 4 نفس سوزناک -> اه
افقی 4 برای اینکه -> زیرا
افقی 4 پرورش حیوانات اهلی -> دامداری
افقی 5 بمب کاشتنی -> مین
افقی 5 فرق سر -> تارک
افقی 5 قوای نظامی یک کشور -> ارتش
افقی 6 نوعی قمری -> یاکریم
افقی 6 بخت آزمایی -> لاتاری
افقی 7 گوسفندزاده -> بره
افقی 7 از جزایر خلیج فارس -> ابوموسی
افقی 7 ضربه سر در فوتبال -> هد
افقی 8 بالای خانه -> بام
افقی 8 کتاب مقدس هندوان -> ودا
افقی 8 ورودی خانه بزرگ -> درب
افقی 8 گودال و چاله -> لان
افقی 9 نفس خسته -> هن
افقی 9 کنایه از دنیا -> دارفانی
افقی 9 شهر صنعتی آلمان -> رور
افقی 10 درگاه -> استانه
افقی 10 رویه چرخ اتومبیل -> لاستیک
افقی 11 اراده و آرزو -> رغبت
افقی 11 کمیابی -> ندرت
افقی 11 جشن و مهمانی -> سور
افقی 12 آن که با ناز و تکبر راه رود -> خرامنده
افقی 12 خسیس -> بخیل
افقی 12 نماد باریکی -> مو
افقی 13 جانشین او -> وی
افقی 13 دستور و حکم -> امر
افقی 13 جنس و متاع -> کالا
افقی 13 از القاب امام دهم شیعیان -> نقی
افقی 14 پاکان -> ازکیا
افقی 14 از وسایل تهیه چای -> قوری
افقی 14 جلوه -> نمود
افقی 15 کامیابی -> بهرهمندی
افقی 15 همیشه و دائم -> جاودان
عمودی 1 از حواس پنجگانه -> بینایی
عمودی 1 تراس -> بهارخواب
عمودی 2 دادگاه بین المللی -> لاهه
عمودی 2 ماه دوم پاییز -> ابان
عمودی 2 فطرت انسان و حیوان -> غریزه
عمودی 3 دفینه -> گنج
عمودی 3 بزرگ داشته شده -> مکرم
عمودی 3 اجداد -> ابا
عمودی 3 ناشنوا -> کر
عمودی 4 گذرگاه خون -> رگ
عمودی 4 سوغات کرمان -> زیره
عمودی 4 پولی که با آن کسب و تجارت کنند -> دستمایه
عمودی 5 از ظروف آشپزخانه -> سینی
عمودی 5 مخترع دیگ بخار -> وات
عمودی 5 سخن چین -> نمام
عمودی 6 برقرار و آباد -> دایر
عمودی 6 زن بابا -> مادراندر
عمودی 7 بی‌باکی -> جرات
عمودی 7 نساج -> بافنده
عمودی 7 کشیدنی بچه -> قد
عمودی 8 پارچه نخی ارزان -> چیت
عمودی 8 کلام تلفنی -> الو
عمودی 8 یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی -> اهر
عمودی 8 محله و برزن -> کوی
عمودی 9 همه -> کل
عمودی 9 داخل شدن -> درامدن
عمودی 9 نسل و نژاد -> تبار
عمودی 10 اصطلاحی در ریاضیات -> فاکتوریل
عمودی 10 پیشرفتگی آب در خشکی -> خلیج
عمودی 11 ملت را تشکیل می‌دهند -> مردم
عمودی 11 حیوان ورزشکار -> اسب
عمودی 11 قاره زرد -> اسیا
عمودی 12 حمایت و پشتیبانی -> هواداری
عمودی 12 فرستاده خدا -> رسول
عمودی 12 دل آزار کهنه -> نو
عمودی 13 عدد ماه -> سی
عمودی 13 کلام تصدیق فارسی -> اری
عمودی 13 بانی مذهب پروتستان -> لوتر
عمودی 13 پارچه مالیدنی -> نمد
عمودی 14 گزارش -> راپرت
عمودی 14 بیماری سگی -> هاری
عمودی 14 کاغذ محکم -> مقوا
عمودی 15 فکر کردن -> اندیشیدن
عمودی 15 جستجو کردن -> کاویدن