پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 677 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 677 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 677"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کیمیا -> اکسیرکیمیا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 شک و دودلی -> تردید
افقی 1 جوانمرد -> رادجوانمرد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 محل خرید و فروش اتومبیل -> نمایشگاه
افقی 2 مردم قرآنی -> ناس
افقی 2 علامت مفعول بیواسطه -> را
افقی 3 خرس آسمانی -> دب
افقی 3 از انواع نان -> لواش
افقی 3 کشور همسایه ایران -> پاکستان
افقی 4 از حیوانات وحشی -> یوز
افقی 4 در اداره باهم کار می‌کنند -> همکار
افقی 4 کشور موسیقی -> اتریش
افقی 5 محکم -> شدید
افقی 5 از آثار «لئو والاس» -> بنهور
افقی 5 از شاگردان بزرگ فروید -> یونگ
افقی 6 صفت گیاهی که از زمین بیرون آمده باشد -> رویید
افقی 6 غمگینی و ناراحتی -> اسف
افقی 6 تبت ... ابی لهب و تب -> یدا
افقی 7 از موسیقیدانان عصر خسروپرویز -> نکیسا
افقی 7 برخورد -> مواجهه
افقی 8 یکدست -> ست
افقی 8 بیماری -> دا
افقی 8 جدا از هم -> سوا
افقی 8 سخن صریح -> رک
افقی 9 شاعر ابیوردی -> انوری
افقی 9 ظالم داستان بینوایان -> تناردیه
افقی 10 کمانگیر افسانه‌ای -> ارش
افقی 10 زیر پا مانده -> له
افقی 10 قلیل -> کم
افقی 10 زشت و ناجور -> ناروا
افقی 11 تایر ماشین -> رینگ
افقی 11 دشت پهناور و مرتفع ->
افقی 11 فناوری جدید -> فلات
افقی 12 پرهیزکاری و خودداری کردن -> امساک
افقی 12 شایسته -> روا
افقی 12 سازمان اطلاعت مرکزی آمریکا -> سیا
افقی 13 شراب شاعرانه -> نی
افقی 13 زخم آب کشیده -> ناسور
افقی 13 قله زردکوه -> دنا
افقی 13 چه کسی -> کی
افقی 14 نماینده کهنه‌کار مجلس -> سناتور
افقی 14 از اشکال هندسی -> دایره
افقی 15 اندیشمند -> خردمند
افقی 15 از تقسیمات کشوری -> شهرستان
عمودی 1 سگال -> اندیشه
عمودی 1 زایمان غیر طبیعی -> سزارین
عمودی 2 نقصان -> کمبود
عمودی 2 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 2 شهری در نزدیکی تهران -> ری
عمودی 2 آسانی -> یسر
عمودی 3 پسوند شباهت -> سا
عمودی 3 باهوش و دانا -> زیرک
عمودی 3 غریبه نیست -> اشنا
عمودی 3 چوب خوشبو -> ند
عمودی 4 سال ترکی -> ییل
عمودی 4 تگ -> دویدن
عمودی 4 مشهور نیست -> گمنام
عمودی 5 پولی که برای پیشبرد غیر قانونی کاری، داده یا گرفته می‌شود -> رشوه
عمودی 5 نگهبان چماق به دست -> یساول
عمودی 5 از انواع پارچه -> ساتن
عمودی 6 کشوری آفریقایی با مرکزیت بانجول -> گامبیا
عمودی 6 راه میانبر -> ره
عمودی 6 سیاه‌تر -> اسود
عمودی 7 پایتخت ازبکستان -> تاشکند
عمودی 7 عدد ماه -> سی
عمودی 7 خردمند -> فکور
عمودی 8 راه کوتاه -> ره
عمودی 8 کلام درد -> اه
عمودی 8 کجاست -> کو
عمودی 8 بز کوهی -> کل
عمودی 9 جسارت -> پروا
عمودی 9 از نام‌های مردانه خارجی -> اتمار
عمودی 9 روستا و قریه -> ده
عمودی 10 شهر صنعتی آلمان -> ینا
عمودی 10 آیین و سنت -> رسم
عمودی 10 انسان موذی -> تودار
عمودی 11 پایتخت بنگلادش -> داکا
عمودی 11 بالا زدن آتشفشان -> فوران
عمودی 11 مونس -> انیس
عمودی 12 کاهلی -> سستی
عمودی 12 پرده سینما -> اکران
عمودی 12 هنر بیگانه -> ارت
عمودی 13 اشاعه دادن -> ترویج
عمودی 13 خواندن و مطالعه کردن کتاب‌ها -> دراس
عمودی 13 از نشانه‌های جمع فارسی -> ها
عمودی 14 آرایش کننده -> اراینده
عمودی 14 منحصر به فرد -> یونیک
عمودی 15 قطب علمی کشور -> دانشگاه
عمودی 15 مجمع الجزایری در اقیانوس آرام به مرکزیت هونولولو -> هاوایی