پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 678 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 678 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 678"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اخطار -> اعلامخطر
افقی 1 نام قدیم شهر مشهد -> سنابادنام قدیم شهر مشهد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 خرج گلوله -> باروت
افقی 2 تارهای نخ دوات -> لیقهتارهای نخ دوات در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهید صدر اسلام -> یاسر
افقی 3 شب دراز -> یلدا
افقی 3 نام دیگر دریای خزر -> کاسپین
افقی 3 قصر پادشاهی -> کاخ
افقی 4 جام معروف -> جم
افقی 4 بازداشتن -> نهی
افقی 4 ویتامین جدول -> کا
افقی 4 کنکاش و رایزنی -> مشورت
افقی 5 حکم و فرمان -> دستور
افقی 5 پادشاه افشاری -> نادر
افقی 5 برآمدگی ته لاستیک -> اج
افقی 6 راحت الحلقوم -> نرم
افقی 6 اشاره -> ایما
افقی 6 شتر بی کوهان -> لاما
افقی 7 انبار پول -> بانک
افقی 7 شاداب و با طراوت -> ابدار
افقی 7 محلی در مکه -> منا
افقی 8 از شهرهای هرمزگان -> جاسک
افقی 8 پایتخت لبنان -> بیروت
افقی 8 درخشان -> لیان
افقی 9 میهن -> وطن
افقی 9 از آلات موسیقی -> سنتور
افقی 9 دلی و صف شکن -> صفدر
افقی 10 شاخه نخل -> جرید
افقی 10 تازه راه افتاده -> نوپا
افقی 10 نوعی پلنگ -> یوز
افقی 11 علامت مفعولی -> را
افقی 11 واحد پول امارات -> درهم
افقی 11 فی سبیل -> درراه
افقی 12 ماه هشتم قمری -> شعبان
افقی 12 نشانه مفعولی -> را
افقی 12 چاشنی اصلی غذا -> نمک
افقی 12 طلا -> زر
افقی 13 دعای زیر لب -> ورد
افقی 13 از زیورآلات زنانه -> گلوبند
افقی 13 بزرگان -> سران
افقی 14 سخن درست و برحق -> راست
افقی 14 کبوتر چاهی -> ورقا
افقی 14 از بنادر مهم استرالیا -> سیدنی
افقی 15 اسلحه کوچک -> هفتتیر
افقی 15 استخر مصنوعی -> اکواریوم
عمودی 1 پایتخت ساحل عاج -> ابیجان
عمودی 1 تیزاب -> جوهرشوره
عمودی 2 دانشمند -> عالم
عمودی 2 پایتخت مراکش -> رباط
عمودی 2 میان دوزخ و بهشت -> اعراف
عمودی 3 لقب اروپایی -> لرد
عمودی 3 وسیله سنجش دما -> دماسنج
عمودی 3 وجب -> بدست
عمودی 4 مساعده -> اوانس
عمودی 4 منقار کوتاه -> نک
عمودی 4 بالاپوش بلند -> ردا
عمودی 4 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 5 شیره خرما -> مت
عمودی 5 پرده‌در -> هتاک
عمودی 5 سیمرغ -> سیرنگ
عمودی 6 میوه پرزدار -> کیوی
عمودی 6 چاکر و غلام -> بنده
عمودی 6 ماست چکیده -> لور
عمودی 7 زر -> طلا
عمودی 7 تیراندازی -> رمایت
عمودی 7 مطالعه اجمالی -> مرور
عمودی 8 خود را به خطر انداختن -> ریسک
عمودی 8 گل همیشه بهار -> ابرون
عمودی 8 باقی گذاشتن -> ابقا
عمودی 9 باسکول -> قپان
عمودی 9 از شهرهای لرستان -> دورود
عمودی 9 پسوند آلودگی -> ناک
عمودی 10 صفت سرو -> سهی
عمودی 10 ابزار -> الات
عمودی 10 پارچه ابریشمی ساده -> پرند
عمودی 11 مرطوب -> نمدار
عمودی 11 شمشیر بران -> صارم
عمودی 11 پسوند شباهت -> سا
عمودی 12 حرف ندا -> ای
عمودی 12 حیا -> شرم
عمودی 12 در هم پیچیدن -> لف
عمودی 12 کیمیا -> اکسیر
عمودی 13 پایتخت آذربایجان -> باکو
عمودی 13 از شهرهای خوزستان -> امیدیه
عمودی 13 رفوزگی -> ردی
عمودی 14 منطقه تفریحی کرج -> اسارا
عمودی 14 حقه -> نارو
عمودی 14 مفصل پا -> زانو
عمودی 15 نهال -> درختجوان
عمودی 15 پارچه پشت یقه -> زورنیم