پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 679 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 679 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 679"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 فیلمی علمی تخیلی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ -> جنگدنیاها
افقی 1 خوشبخت -> روزبه
افقی 2 کارها -> امور
افقی 2 معضل اقتصادی -> تورممعضل اقتصادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گشادگی رگ‌های پا -> واریس
افقی 3 گیج و سرگشته -> مدهوشگیج و سرگشته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 مقاصد و اهداف -> نیات
افقی 3 زینت ناخن -> لاک
افقی 4 ننگ -> عار
افقی 4 چرک زخم -> رم
افقی 4 پادشاهان -> ملوک
افقی 4 شهری در استان فارس -> فسا
افقی 5 نشانه اسم مصدر -> ار
افقی 5 اینک -> اکنون
افقی 5 پله و رتبه -> درجه
افقی 6 دیدن -> تماشا
افقی 6 خوابیده -> نایم
افقی 6 نشانه فعل استمراری -> می
افقی 7 از جنس پارچه مشبک -> توری
افقی 7 وسایل و تجهیزات کوچک و تازه اختراع شده -> ابزارک
افقی 7 بخیه درشت -> کوک
افقی 8 اداره عالی -> وزارت
افقی 8 رشته -> سلک
افقی 8 برخورد -> تصادف
افقی 9 پول خارجی -> ارز
افقی 9 توجه -> التفات
افقی 9 قاطر -> استر
افقی 10 از خدایان باستان -> را
افقی 10 بی‌خرد -> سفیه
افقی 10 به دنیا آمدن -> ولادت
افقی 11 از حروف یونانی -> دلتا
افقی 11 پراکنده -> متفرق
افقی 11 لنگه در -> لت
افقی 12 تیغ گل -> خار
افقی 12 مثل -> همتا
افقی 12 بوی ماندگی -> نا
افقی 12 گوی نقره‌ای پوش شب -> ماه
افقی 13 ظرف روغن -> دبه
افقی 13 بخشی از بدنه یک خودرو یا وسیله نقلیه دیگر -> تایر
افقی 13 دفعه‌ها -> مراتب
افقی 14 شاطر -> نانوا
افقی 14 زاپاس -> یدکی
افقی 14 بازیچه کودکانه -> یویو
افقی 15 دیندار -> متدین
افقی 15 نرخ انتقال داده توسط یک اتصال شبکه -> پهنایباند
عمودی 1 کتابی به تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌الله -> جامعالتواریخ
عمودی 1 رطوبت کم -> نم
عمودی 2 مرطوب -> نمدار
عمودی 2 جمع وزیر -> وزرا
عمودی 2 دست‌افزار -> ادات
عمودی 3 جواهر -> گوهر
عمودی 3 موازنه -> تراز
عمودی 3 منطقه‌ای گردشگری در شمال شهرستان مهدی شهر -> دربند
عمودی 4 چیدن غله -> درو
عمودی 4 فرمانروا -> امیر
عمودی 4 بیماری ریوی -> سل
عمودی 4 جواب های -> هوی
عمودی 5 جمع شریک -> شرکا
عمودی 5 پارچه جدا بافته -> تافته
عمودی 5 از خواهران برونته -> ان
عمودی 6 هنوز بیگانه -> یت
عمودی 6 سرچشمه -> منشا
عمودی 6 پستی و فرومایگی -> لیامت
عمودی 7 معلق -> اون
عمودی 7 غیر مستقل -> وابسته
عمودی 7 ماشین نویسی -> تایپ
عمودی 8 شیطان -> هریمن
عمودی 8 گیسو -> زلف
عمودی 8 سوره تعاون -> مایده
عمودی 9 آرزوها -> امال
عمودی 9 ضربه فنی در بوکس -> ناکاوت
عمودی 9 ستون -> رکن
عمودی 10 آدم آب زیر کاه -> تودار
عمودی 10 از دستگاه‌های ارتباط از راه دور برای انتقال صدا -> تلفن
عمودی 10 بله آلمانی -> یا
عمودی 11 امر به رفتن -> رو
عمودی 11 بازی معروف هندوان -> کریکت
عمودی 11 ساکت -> ارام
عمودی 12 پارچه دریایی -> وال
عمودی 12 مردمک -> جم
عمودی 12 راستگو و درستکار -> صادق
عمودی 12 شک -> ریب
عمودی 13 بلندترین جانور روی زمین -> زرافه
عمودی 13 نوار ضبط صوت -> کاست
عمودی 13 جایگاه -> ماوا
عمودی 14 تنها و غریب -> بیکس
عمودی 14 دوستی -> مودت
عمودی 14 مادر زبان‌های اروپایی -> لاتین
عمودی 15 معاون هیتلر -> هس
عمودی 15 سریالی به کارگردانی محمد حسین لطیفی -> اویکفرشتهبود