پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 681 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 681 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 681"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اهل بهشت -> بهشتی
افقی 1 زودتر از همه، جلو جلو -> پیشپیش
افقی 1 فلز سرخ -> مسفلز سرخ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سردسیر -> ییلاقسردسیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فقیر و تهیدست -> نادار
افقی 2 پگاه -> سحر
افقی 3 دختر -> دت
افقی 3 همراه قال -> قیل
افقی 3 مسرور -> شاد
افقی 3 فلسفه -> حکمت
افقی 4 مرده -> میت
افقی 4 طفلی که تازه به دنیا آمده -> نوزاد
افقی 4 دریاچه‌ای در ایتالیا -> کاردا
افقی 5 سنگ آسمانی -> شهاب
افقی 5 ساز اصیل ایرانی -> تار
افقی 5 شادمانی و نشاط -> بهجت
افقی 6 پرنده‌ای از راسته گنجشک شکلان -> کاکلی
افقی 6 نوعی نان فرانسوی -> باگت
افقی 6 باربر صبور -> خر
افقی 7 سران و بزرگان -> روسا
افقی 7 مبنای حقوق کارمندان -> رتبه
افقی 7 وسیله‌ای در حمام -> دوش
افقی 8 اصلا -> ابدا
افقی 8 غذای بسته بندی -> کنسرو
افقی 8 باادب -> مودب
افقی 9 حرف نوروزی -> سین
افقی 9 کاهل -> تنبل
افقی 9 بر سر انگشتان -> ناخن
افقی 10 نصف کباب -> کب
افقی 10 مرکز عربستان -> ریاض
افقی 10 شب زنده دار -> متهجد
افقی 11 لاغر و نزار -> نحیف
افقی 11 شادی و نشاط -> طرب
افقی 11 پرده گوش -> صماخ
افقی 12 گازی بی رنگ و آتش‌زا -> اتیلن
افقی 12 از حکمای یونان باستان -> ایزوپ
افقی 12 میوه چند رنگ -> توت
افقی 13 پرهیزکاری -> تقوی
افقی 13 پیروزی -> ظفر
افقی 13 اسب -> فرس
افقی 13 باب -> در
افقی 14 پایتخت اتریش -> وین
افقی 14 راهنمایی کردن -> ارشاد
افقی 14 بخت و طالع -> اقبال
افقی 15 راه میانبر -> ره
افقی 15 نوعی هوا -> طوفانی
افقی 15 ثور -> گاونر
عمودی 1 درختچه بومی ایران از تیره بیدیان -> بیدمشک
عمودی 1 پلکان برقی -> اسکلاتور
عمودی 2 از اقوام باستانی ترکیه -> هیتیها
عمودی 2 صدای بوق خودرو -> بیب
عمودی 2 خودداری از اظهار عقیده -> تقیه
عمودی 3 آبکی و رقیق -> شل
عمودی 3 روی هم برگرداندن لبه‌های کاغذ -> تاکردن
عمودی 3 گاز مهتابی -> نیون
عمودی 4 سقف اتاق -> تاق
عمودی 4 آشوب -> بلوا
عمودی 4 نوعی قطع کتاب -> رحلی
عمودی 5 ایمان قلبی -> یقین
عمودی 5 بله انگلیسی -> یس
عمودی 5 ماده چای -> تیین
عمودی 5 ضمیر غایب -> او
عمودی 6 کویر مرکزی -> لوت
عمودی 6 گوشه‌ها -> اکناف
عمودی 6 آوند -> ظرف
عمودی 7 قلم انگلیسی -> پن
عمودی 7 صفت پدر رستم -> زال
عمودی 7 جنبش رگ -> نبض
عمودی 7 برملا کردن -> افشا
عمودی 8 نامی پسرانه -> یاشار
عمودی 8 پیامبران -> رسل
عمودی 8 پرواز -> طیران
عمودی 9 سازنده بهشتی دروغین -> شداد
عمودی 9 مخفف بدتر -> بتر
عمودی 9 نوع و مانند -> طرز
عمودی 9 ماه زمستانی -> دی
عمودی 10 تخت و اورنگ -> پاد
عمودی 10 از میمون‌های دنیای قدیم -> بابون
عمودی 10 جغد -> بوف
عمودی 11 برابر -> یر
عمودی 11 مخفف گاه گاه -> کهگه
عمودی 11 مادر عرب -> ام
عمودی 11 مرکز کشور چک -> پراگ
عمودی 12 نیاز -> حاجت
عمودی 12 اختصاص یافته -> مختص
عمودی 12 آب‌فروش -> سقا
عمودی 13 محرمانه فرنگی -> سکرت
عمودی 13 فرومایه -> دونهمت
عمودی 13 رایحه -> بو
عمودی 14 نام پیامبر اسلام -> محمد
عمودی 14 کلاه جنگی -> خود
عمودی 14 ابدی -> جاودان
عمودی 15 اثر ارسکین کالدول -> سرتاسرشب
عمودی 15 اولین فیلم ناطق سینمای ایران -> دخترلر