پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 685 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 685 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 685"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 برنامه‌هایی را برای تشویق تیم خود اجرا می‌کند -> هلهلهچی
افقی 1 مرکز اندونزی -> جاکارتامرکز اندونزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پیشوای هندی -> بوداپیشوای هندی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جاه و جلال -> شکوه
افقی 2 مدرسه‌ها -> مدارس
افقی 3 اشاره -> ایما
افقی 3 قطعی، قاطع -> مبرم
افقی 3 جمع امین -> امنا
افقی 4 از حشرات موذی -> پشه
افقی 4 عضو صورت -> لپ
افقی 4 دیکته -> املا
افقی 4 خورشید -> شمس
افقی 5 صدمه -> اک
افقی 5 از انواع مرباهای محلی گیلان -> شقاقل
افقی 5 زن شوهر مرده -> بیوه
افقی 6 کانون‌ها -> مراکز
افقی 6 جهنم -> دوزخ
افقی 6 نیلوفر هندی -> فل
افقی 7 پیر کنعان -> یعقوب
افقی 7 شهری در استان فارس -> لامرد
افقی 7 ای دل شاعر -> دلا
افقی 8 تخت حکومتی -> سریر
افقی 8 در جهالت به سر می‌برد -> نادان
افقی 8 آرنج -> مرفق
افقی 9 تمام، همگی -> تام
افقی 9 بندری در کشور سوئد -> مالمو
افقی 9 پیر شدن -> کهولت
افقی 10 سفید ترکی -> اق
افقی 10 همگام -> همپا
افقی 10 مأیوس -> نومید
افقی 11 کشور سانتیاگو -> شیلی
افقی 11 رفتار به نرمی -> مدارا
افقی 11 به وسیله -> با
افقی 12 خمیازه -> اسا
افقی 12 خداحافظی -> وداع
افقی 12 زوبین -> مک
افقی 12 نام مجنون -> قیس
افقی 13 گرو گذارنده -> راهن
افقی 13 از گازهای بی رنگ و بی بو -> اتان
افقی 13 درز و چاک -> شکاف
افقی 14 اسب اصیل -> یکران
افقی 14 رنگی برای خودرو -> یشمی
افقی 14 نوعی ترشی -> لیته
افقی 15 فسیل -> سنگواره
افقی 15 وسیله‌ای در خانه -> ابگرمکن
عمودی 1 خمره بزرگ -> هب
عمودی 1 فیلمی از محمد حسین لطیفی -> پاریستاپاریس
عمودی 2 افشرده آلو -> لواشک
عمودی 2 کشور همسایه -> عراق
عمودی 2 بی صدا و بی حرکت -> ساکن
عمودی 3 پیشکش -> هدیه
عمودی 3 کسی که در جایی اقامت دارد -> مقیم
عمودی 3 حبل الورید -> شاهرگ
عمودی 4 حرف عصا -> لام
عمودی 4 بدکار -> شرور
عمودی 4 کلام چوپان -> هی
عمودی 4 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 5 عنوان‌ها -> القاب
عمودی 5 سرشار -> مملو
عمودی 5 رمق آخر -> نا
عمودی 6 مخفف چشم -> چش
عمودی 6 تمیز -> پاک
عمودی 6 پنهان و دور از دسترس -> ناپیدا
عمودی 7 از اعداد ترتیبی -> یکم
عمودی 7 نوعی ماهی لذیذ -> قزلالا
عمودی 7 آینده -> اتیه
عمودی 8 وخامت امر -> وبال
عمودی 8 ابوالبشر -> ادم
عمودی 8 زندگانی -> معاش
عمودی 9 شهری در استان فارس -> جهرم
عمودی 9 شهر تهران -> دماوند
عمودی 9 ظاهر ساختمان -> نما
عمودی 10 پایتخت ورزشی استرالیا -> ملبورن
عمودی 10 از بانک می‌گیرند -> وام
عمودی 10 تیر پیکان‌دار -> یب
عمودی 11 اندک -> کم
عمودی 11 پروردگار -> ایزد
عمودی 11 بالای کوه -> کمرکش
عمودی 12 شکلک -> ادا
عمودی 12 کلامی برای شگفتی -> وخ
عمودی 12 آماده و فراهم -> مهیا
عمودی 12 گاز گندزدا -> کلر
عمودی 13 شهری در استان اصفهان -> رامشه
عمودی 13 سلام -> درود
عمودی 13 ایستاده، برپا -> قایم
عمودی 14 نغمه‌خوانی -> ترنم
عمودی 14 ادویه تند -> فلفل
عمودی 14 نام دیگر خوراک استیک -> بیفتک
عمودی 15 از آثار خواجه نصیرالدین طوسی -> اساسالاقتباس
عمودی 15 نفس خسته -> هن