پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 686 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 686 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 686"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 افتخار کردن -> مباهات
افقی 1 مقدمه و دیباچه -> پیشدرامد
افقی 2 پادشاه ستمگری که به دست داود کشته شد -> جالوت
افقی 2 ماده خوشبو -> مشک
افقی 2 تمام کردن -> اتمامتمام کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 اسب تبریزی -> اتاسب تبریزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 غصب اموال کشورهای ضعیف به دست دول قدرتمند -> استعمار
افقی 3 چوبدستی -> باهو
افقی 4 الم -> درد
افقی 4 یار عمرو -> زید
افقی 4 عدد دو رقمی -> نود
افقی 4 ماتم و عزا -> سوگ
افقی 5 نخ به هم پیچیده در دوات -> لیقه
افقی 5 رود -> نهر
افقی 5 سوره مردم -> ناس
افقی 5 تکرار حرفی -> رر
افقی 6 سرشماری -> امار
افقی 6 سزاوار -> مستوجب
افقی 7 واسطه معامله -> دلال
افقی 7 صفت سیب زمینی -> بیرگ
افقی 7 خداشناس -> عارف
افقی 8 حاجت و مقصود -> ارب
افقی 8 خودپسندی -> کبر
افقی 8 عمل فراخواندن کسی -> پیج
افقی 8 فلز چهره -> روی
افقی 9 بازرگانان -> تجار
افقی 9 این جا و اکنون -> ایدر
افقی 9 خردمند -> دانا
افقی 10 نویسنده، مورخ و جامعه‌شناس فرانسوی صاحب اثر چرم ساغری -> بالزاک
افقی 10 مرغ سخنگو -> مینا
افقی 11 برج کج -> نل
افقی 11 تنها محصول تولیدی کشورهای حوزه خلیج فارس -> نفت
افقی 11 عقل و فهم -> هوش
افقی 11 از لوازم‌التحریر -> تراش
افقی 12 تکان شدید -> شوک
افقی 12 بهترین نوع اختیار -> تام
افقی 12 زدن شاخه‌های اضافی درخت -> هرس
افقی 12 دخان -> دود
افقی 13 برقرار و دایر -> اباد
افقی 13 تحمل کردن -> برتافتن
افقی 13 علامت مفعول -> را
افقی 14 شهر خوشنویسی -> نیریز
افقی 14 رود روسیه -> اوب
افقی 14 گاهی پیش درآمد طوفان می‌شود -> ارامش
افقی 15 آموختن -> یادگرفتن
افقی 15 پولی که برای کسب و تجارت استفاده می‌شود -> سرمایه
عمودی 1 درگیری لفظی -> مجادله
عمودی 1 سازمان اطفای حریق -> اتشنشانی
عمودی 2 پیل خشک -> باتری
عمودی 2 صندوقچه جواهرات -> درج
عمودی 2 دانه خوراکی غنی از پروتئین -> لوبیا
عمودی 3 خاندان -> ال
عمودی 3 در زدن -> دقالباب
عمودی 3 دشمن پنیر -> کارد
عمودی 4 گان تنفسی -> هوا
عمودی 4 پرنده سعادت -> هما
عمودی 4 بالای زانو -> ران
عمودی 4 روسیاه مطبخ -> دیگ
عمودی 5 شاه خوارزمشاهی -> اتسز
عمودی 5 سرند -> الک
عمودی 5 سمت چپ انگلیسی -> لفت
عمودی 5 طلا -> زر
عمودی 6 حلال رنگ -> تینر
عمودی 6 انعکاس -> بازتاب
عمودی 7 از اعضای داخلی بدن -> معده
عمودی 7 جلاد استالین -> بریا
عمودی 7 آینه -> مرات
عمودی 8 صوف، کرک -> پشم
عمودی 8 تیراندازی کردن -> رمی
عمودی 8 دکان کوچک -> دکه
عمودی 8 نام قدیم فردوس -> تون
عمودی 9 آحاد -> یکان
عمودی 9 نوعی تفنگ قدیمی -> سرپر
عمودی 9 بخشنده -> وهاب
عمودی 10 فیزیکدان آلمانی کاشف اشعه ایکس -> رونتگی
عمودی 10 رئیس جمهور سابق پاکستان -> مشرف
عمودی 11 مادر لر -> دا
عمودی 11 نوبت بازی -> داو
عمودی 11 از بروج فلکی -> جدی
عمودی 11 پوشنده -> ستار
عمودی 12 رتبه‌ها -> رتب
عمودی 12 کلام مخفی -> سجع
عمودی 12 ضمیر عربی -> انت
عمودی 12 سست و روان -> نرم
عمودی 13 ورم عضوی از بدن -> اماس
عمودی 13 اولین جراح قلب -> بارنارد
عمودی 13 یک روی یک -> اا
عمودی 14 دستگاهی در موسیقی ایرانی -> ماهور
عمودی 14 جایز و شایسته -> روا
عمودی 14 بیماری نارسایی کلیه -> اورمی
عمودی 15 جمعیت شناسی -> دموگرافی
عمودی 15 پیراهن بلند و گشاد عربی -> دشداشه