پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 689 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 689 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 689"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پول کاغذی -> اسکناس
افقی 1 فرزند زئوس -> افرودیتفرزند زئوس در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهرستان کوچکی نزدیک نور -> رویان
افقی 2 از شهرهای مهم اسپانیا -> بارسلون
افقی 3 پیروز -> غالب
افقی 3 خدای بندگی -> رعخدای بندگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 رودی در کشورمان -> اترک
افقی 3 اصفهان قدیم -> جی
افقی 4 گهواره -> ننو
افقی 4 قیمت بازاری -> فی
افقی 4 از حالات چهره در عکس -> تمامرخ
افقی 5 هنوز «وحی» نشده -> وح
افقی 5 بوی ماندگی -> نا
افقی 5 بازیگر «بن‌بست وثوق» -> تارخ
افقی 5 از آن سو به معنی مشهور است -> یمام
افقی 6 پرستاری از بیمار -> تیمار
افقی 6 خدای خدایان -> ریوس
افقی 6 ناخن چهارپایان -> سم
افقی 7 همزاد -> توم
افقی 7 مرده -> میت
افقی 7 طلا -> زر
افقی 7 ظاهر ساختمان -> نما
افقی 8 بزرگ داشتن و احترام کردن -> اکرام
افقی 8 کشکول -> درف
افقی 8 زیان کرده -> متضرر
افقی 9 درختی است بلند با چوبی سیاه رنگ -> ساج
افقی 9 حرف انتخاب -> یا
افقی 9 پست و فرومایه -> دون
افقی 9 خالص و ناب -> سره
افقی 10 انباشتگی خاک -> تل
افقی 10 «غانم» آشفته -> اغنم
افقی 10 سرگردان -> اواره
افقی 11 پول چین -> یوان
افقی 11 بسیار بخشنده -> جواد
افقی 11 ساز شاکی -> نی
افقی 11 ضمیر اول شخص مفرد -> من
افقی 12 از توابع هندیجان -> بدرانی
افقی 12 فحش و ناسزا -> سب
افقی 12 ترش و شیرین -> ملس
افقی 13 سفید ترکی -> اق
افقی 13 مقراض -> وهما
افقی 13 بالابر خودرو -> جک
افقی 13 کلام آهسته -> نجوا
افقی 14 خالق فلسفه اخلاق -> فرانکنا
افقی 14 معاون اوباما -> بایدن
افقی 15 پیک -> پیاماور
افقی 15 از چین خوردگی‌های زمین -> ناودیس
عمودی 1 کتاب مهم مهدی اخوان ثالث -> ارغنون
عمودی 1 مراجعه به دادگاه برای رسیدگی دوباره به پرونده -> استیناف
عمودی 2 حوادث -> سوانح
عمودی 2 وکالت درهم و برهم -> تکالو
عمودی 3 واحد میوه -> کیلو
عمودی 3 از پادشاهان شاهنامه -> تورج
عمودی 3 مایع حیات -> اب
عمودی 3 قیمت بازاری -> فی
عمودی 4 سره و خالص -> ناب
عمودی 4 علی اسفندیاری -> نیما
عمودی 4 کشور کوچک میان فرانسه و اسپانیا -> اندورا
عمودی 5 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 5 رنگ -> فام
عمودی 5 ابر -> میغ
عمودی 5 پسر گودرز -> رهام
عمودی 6 شهری نزدیک تهران -> ری
عمودی 6 مادر عرب -> ام
عمودی 6 پایتخت چاد -> انجامنا
عمودی 7 صدای گوسفند -> بع
عمودی 7 خرد کردن نان در آبگوشت -> ترید
عمودی 7 شهری در فرانسه -> موناکو
عمودی 8 یازده -> اا
عمودی 8 حرف فاصله -> تا
عمودی 8 شکننده -> ترد
عمودی 8 حرف ندا -> ای
عمودی 8 یکی از دو جنس -> نر
عمودی 9 فرزند رستم دستان -> فرامرر
عمودی 9 قلب و دل -> فواد
عمودی 9 مکان -> جا
عمودی 10 کتاب مهم لئو تولستوی -> رستاخیز
عمودی 10 جدید و تازه -> نو
عمودی 10 تکان و جنبش -> سک
عمودی 11 آب نیمه گرم -> ولرم
عمودی 11 آماس -> ورم
عمودی 11 بادمجان -> انب
عمودی 11 حرف همراهی -> با
عمودی 12 شاگرد کارگاه خیاطی -> دوکریس
عمودی 12 به تکلیف درآوردن -> تسری
عمودی 12 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 13 پول قدرتمند آسیایی -> ین
عمودی 13 ظرف بزرگ سرکه -> خم
عمودی 13 پشیمانی -> نضره
عمودی 13 از پسوندهای قرآن -> مجید
عمودی 14 پایتخت اریتره -> اسمره
عمودی 14 نغمه و موسیقی -> ملودی
عمودی 15 کشوری در آسیا -> میاممار
عمودی 15 دورده تجدید اروپا -> رنسانس