پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 691 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 691 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 691"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کاغذ مصریان باستان -> پاپیروس
افقی 1 از کارتون‌های به یاد ماندنی دهه شصت -> پسرشجاع
افقی 2 بازیچه کودک -> یویوبازیچه کودک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فیلمی از حسن فتحی با هنرنمایی مصطفی زمانی -> کیفر
افقی 2 لقب اروپایی -> مارکیلقب اروپایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 گرفتگی زبان -> لکنت
افقی 3 آرام خودمانی -> اروم
افقی 3 شهری در استان یزد -> میبد
افقی 4 صومعه -> دیر
افقی 4 ویتامین جدول -> کا
افقی 4 رهاورد زنجان -> چاقو
افقی 4 لوله گوارشی -> مری
افقی 5 از خواهران برونته -> ان
افقی 5 مرکز تایوان -> تایپه
افقی 5 واحد شمارش درخت -> اصله
افقی 6 نوازنده -> رامشی
افقی 6 نویسنده -> مولف
افقی 6 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 7 نمازهای مستحبی -> نوافل
افقی 7 نداشتن ترس و بیم -> شهامت
افقی 7 وداع فرنگی -> بای
افقی 8 از ورزش‌ها -> هاکی
افقی 8 بلندترین قله دنیا -> اورست
افقی 8 شهری در استان گیلان -> فومن
افقی 9 دروازه -> درب
افقی 9 وسیله توزین -> ترازو
افقی 9 یکی از شایع‌ترین شکایت‌های بیماری‌ها -> سردرد
افقی 10 علاقه -> ود
افقی 10 انگور خشکیده -> مویز
افقی 10 از صفات خدا -> رحمان
افقی 11 خالص -> سارا
افقی 11 شادباش -> تهنیت
افقی 11 نام ترکی -> اد
افقی 12 کلرا -> وبا
افقی 12 داستان بلند کریستوفر فرانک فرانسوی -> میرا
افقی 12 نشانه اسم مصدر -> ار
افقی 12 بسیار فقیر -> گدا
افقی 13 پرونده -> رزمه
افقی 13 کهن‌ترین بخش اوستا -> یسنا
افقی 13 قاره ما -> اسیا
افقی 14 شاعر از آنان چشم یاری داشته -> یاران
افقی 14 جمع وکیل -> وکلا
افقی 14 درختی گرمسیری -> خرما
افقی 15 نوعی تریلر -> هزارچرخ
افقی 15 هیدرولوژی -> ابشناسی
عمودی 1 عصب -> پی
عمودی 1 نویسنده «پرندگان» -> دافنهدوموریه
عمودی 2 نخستین -> اولین
عمودی 2 داخل شدن -> وارد
عمودی 2 پارچه‌فروش -> بزاز
عمودی 3 جسم یک جاندار -> پیکر
عمودی 3 سوار -> راکب
عمودی 3 شهری در عراق -> سامرا
عمودی 4 نمد زین -> یون
عمودی 4 نوعی شیرینی و تنقلات -> تافی
عمودی 4 آب عربی -> ما
عمودی 4 گردنبند مروارید -> هار
عمودی 5 به کمال رسیدن -> تکامل
عمودی 5 آماسیدن -> تورم
عمودی 5 آوایی به معنی نه -> نچ
عمودی 6 قورباغه درختی -> وک
عمودی 6 زمین آماده کشت -> ایش
عمودی 6 نژاد ایرانی -> اریایی
عمودی 7 از سازمان‌های اطلاعاتی -> سیا
عمودی 7 استقبال -> پیشواز
عمودی 7 راه یافتن -> رسوخ
عمودی 8 قلم موی درشت -> فرچه
عمودی 8 خارج از تنظیم -> هرز
عمودی 8 خودرو جنگی -> تانک
عمودی 9 وحشت -> پروا
عمودی 9 قرقره بافندگی -> ماسوره
عمودی 9 مگر -> الا
عمودی 10 یک عنصر الکتریکی دو پایه -> مقاومت
عمودی 10 یرنا -> حنا
عمودی 10 اعتبار -> اب
عمودی 11 شهری در ایتالیا -> رم
عمودی 11 پیوند -> وصلت
عمودی 11 زن گندمگون -> سمیرا
عمودی 12 سوریه قدیم -> شام
عمودی 12 در هم پیچیده -> لف
عمودی 12 یار دجله -> فرات
عمودی 12 کلام -> سخن
عمودی 13 غرامت -> جریمه
عمودی 13 حضور داشتن -> بودن
عمودی 13 جالب و جذاب -> گیرا
عمودی 14 بزرگتر -> اکبر
عمودی 14 افسانه‌سرا -> سامر
عمودی 14 سقز امروزی -> ادامس
عمودی 15 از رهبران خودکامه اوگاندا بود -> عیدیامیندادا
عمودی 15 بلی در مکالمه -> ای