پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 692 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 692 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 692"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 جان پناه رزمنده -> سنگر
افقی 1 پیام رسان -> مسنجرپیام رسان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 فاخته -> کوکوفاخته در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهر باران -> رشت
افقی 2 ترکیب با یک ماده قندی موجود در گیاهان -> ساکارات
افقی 2 بار و اسباب سفر -> بنه
افقی 3 تکرارش درخت صدای الاغ است -> عر
افقی 3 جوان -> برنا
افقی 3 مرکب‌دان -> دوات
افقی 3 سرای مهر -> دل
افقی 4 از لوازم‌التحریر -> تراش
افقی 4 دوچرخه‌سوار می‌زند -> رکاب
افقی 5 سفره -> خوان
افقی 5 بدان و آگاه باش -> هان
افقی 5 نژاد ایرانی -> اریا
افقی 6 از آهنگ‌های موسیقی ایرانی -> دشتی
افقی 6 هدایت پیام عصبی از جسم سلولی به انتهای نرون -> اکسون
افقی 6 خبرگزاری ایتالیا -> انسا
افقی 7 دو تا نیست -> یکی
افقی 7 از نمازهای واجب -> میت
افقی 7 نیم -> نصف
افقی 7 پایتخت یونان -> اتن
افقی 8 از بت‌های جاهلیت -> ود
افقی 8 عامل بیماری فلج اطفال -> ویروس
افقی 8 نوعی آچار -> الن
افقی 8 شمردن -> عد
افقی 9 کرکس -> نسر
افقی 9 نت میانی -> لا
افقی 9 رود شمال شرقی ایران -> اترک
افقی 9 نوعی آجر ساختمانی -> نما
افقی 10 پرده‌در -> هتاک
افقی 10 رطوبت -> نم
افقی 10 حرف انتخاب -> یا
افقی 10 پیشوای مذهبی -> امام
افقی 11 آحاد -> یکان
افقی 11 از گناهان کبیره -> شرک
افقی 11 یکی از نام‌ها و صفات باری‌تعالی -> جبار
افقی 12 پول چین -> یوان
افقی 12 جای دوشاخه -> پریز
افقی 13 از گروه‌های خونی -> او
افقی 13 صدای خنده -> هرهر
افقی 13 جوی پرآب و بسیار بخشنده -> فیاض
افقی 13 صفت عدد -> تا
افقی 14 سرگرمی منجمان -> رصد
افقی 14 از بخش‌های اوستا -> وندیداد
افقی 14 فرو بردن غذا از دهان به معده -> بلع
افقی 15 ادای عهد -> ایفا
افقی 15 قند میوه‌ها -> گلوکز
افقی 15 قتل سیاسی -> ترور
عمودی 1 مهم‌ترین عامل تصادفات مرگبار -> سرعت
عمودی 1 نوعی گیاه گوشتخوار -> دیونه
عمودی 1 سنگ گرانیت -> خارا
عمودی 2 پراکندن -> نشر
عمودی 2 به معنای خست است -> خشکدستی
عمودی 2 وصیت نشده -> وصی
عمودی 3 نام قدیم یزد -> گت
عمودی 3 بازیکن رم -> توتی
عمودی 3 رشته‌کوه آمریکای شمالی -> راکی
عمودی 3 از آلات موسیقی -> دف
عمودی 4 به خاطر -> برای
عمودی 4 آهنگر شاهنامه -> کاوه
عمودی 5 رؤسا -> سران
عمودی 5 ابزار ورزش زورخانه -> میل
عمودی 5 زدنی نارفیق -> نارو
عمودی 6 تونل زیر دریایی بین فرانسه و انگلستان -> مانش
عمودی 6 کشور آسیایی -> ایران
عمودی 6 وال -> نهنگ
عمودی 7 از تمدن‌های باستانی -> سکا
عمودی 7 یک صدم در سیستم متری -> هکتو
عمودی 7 نوعی رنگ مو -> مش
عمودی 7 خردل بی سر -> ردل
عمودی 8 رمق آخر -> نا
عمودی 8 آخرین کلمه قرآن -> ناس
عمودی 8 پسوند شباهت -> سا
عمودی 8 راه میان بر -> ره
عمودی 8 از اقمار مشتری -> یو
عمودی 9 تخت پادشاهی -> جرد
عمودی 9 الفبای خوراکی -> نون
عمودی 9 نوعی پرش عصبی -> تیک
عمودی 9 باغ غصب شده زهرا -> فدک
عمودی 10 از توابع کرمان -> راور
عمودی 10 مسیحی -> نصارا
عمودی 10 ریشه مو -> پیاز
عمودی 11 پول بنگلادش -> تاکا
عمودی 11 آسمان -> فلک
عمودی 11 ملخ -> جراد
عمودی 12 ستاره -> تارا
عمودی 12 سفید -> ابیض
عمودی 13 شبکه و سایت -> وب
عمودی 13 بصیر -> بینا
عمودی 13 ستون دین -> نماز
عمودی 13 خشکی -> بر
عمودی 14 سست و بطئی -> کند
عمودی 14 آباد کردن -> استعمار
عمودی 14 ناحیه‌ای در شرق تهران -> تلو
عمودی 15 مرتبه و بار -> وهله
عمودی 15 جسم و کالبد -> اندام
عمودی 15 چکامه سرا -> شاعر