پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 693 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 693 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 693"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 صفت فرزند عزیز -> دلبند
افقی 1 سرگرمی -> تفننسرگرمی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 خدمتگزار -> خادمخدمتگزار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نام پیشین یانگون پایتخت میانمار -> رانگون
افقی 2 گریه دروغین -> اشکتمساح
افقی 3 اسب ترکی -> ات
افقی 3 شهری در شرق اصفهان -> هرند
افقی 3 پیامبر بنی اسرائیل -> ارمیا
افقی 4 صفت پدر رستم -> زال
افقی 4 بخشی از زمان -> وهله
افقی 4 کلام هشدار -> هان
افقی 4 خطای فوتبالی -> سد
افقی 5 عایدی -> درامد
افقی 5 بهشت شداد -> ارم
افقی 5 مردم -> ملت
افقی 6 جهانگرد -> سیاح
افقی 6 پارچه کشباف -> تریکو
افقی 6 دیگدان -> اجاق
افقی 7 خواننده قرآن -> قاری
افقی 7 حمد -> ستایش
افقی 7 نت سوم -> می
افقی 8 نمایشگاه جهانی الکترونیک -> الکامپ
افقی 8 دریافت شخصی از یک موضوع -> برداشت
افقی 9 حرارت دادن -> تف
افقی 9 جنگ کننده -> محارب
افقی 9 پرنده کوچک و خوش‌آواز -> سهره
افقی 10 واحد وسیله‌های روشنایی -> شعله
افقی 10 ماه هفتم سال میلادی -> جولای
افقی 10 امامان -> ایمه
افقی 11 جام ورزشی -> کاپ
افقی 11 مقام برنزی -> سوم
افقی 11 دیندار -> متدین
افقی 12 پهلوان -> یل
افقی 12 بااهمیت -> مهم
افقی 12 شیرزن کربلا -> زینب
افقی 12 در مرتبه نخست -> یکم
افقی 13 قابل فروش -> فروشی
افقی 13 زشت و سخیف -> رکیک
افقی 13 قرمز انگلیسی -> رد
افقی 14 کنایه از آدم زرنگ و تودار -> ابزیرکاه
افقی 14 راحت طلب -> تنپرور
افقی 15 خانه‌های ریز عکس -> ترام
افقی 15 تن‌پوش -> لباس
افقی 15 چهره‌نما -> ایینه
عمودی 1 لقب اردشیر پادشاه ساسانی -> درازدست
عمودی 1 سازمان، مؤسسه و اداره -> تشکیلات
عمودی 2 بخت آزمایی -> لاتاری
عمودی 2 کارها -> افعال
عمودی 2 آغوش -> بر
عمودی 3 شهر آلمان -> بن
عمودی 3 دست کم -> لااقل
عمودی 3 گونه -> لپ
عمودی 3 پسوند افزودن -> فزا
عمودی 4 مخفف نگاه -> نگه
عمودی 4 دادرسی -> محاکمه
عمودی 4 مادر حضرت عیسی -> مریم
عمودی 5 شهری در لرستان -> دورود
عمودی 5 نشاط -> راح
عمودی 5 ظاهر شدن -> ظهور
عمودی 6 مادربزرگ -> ننه
عمودی 6 چرم اعلای بز -> تیماج
عمودی 6 دشوار -> مشکل
عمودی 7 پول استرالیا -> دلار
عمودی 7 آلمان قدیم -> پروس
عمودی 7 امر به یافتن -> یاب
عمودی 8 نت چهارم -> فا
عمودی 8 شهری در آذربایجان شرقی -> هریس
عمودی 8 نوعی پوشاک -> بلوز
عمودی 8 علامت جمع -> ها
عمودی 9 قلمه درخت -> نشا
عمودی 9 مدرسه‌های سبک قدیم -> مکتب
عمودی 9 فرمانده -> امیر
عمودی 10 گنده و بدقواره -> نکره
عمودی 10 بازدید و کنترل -> وارسی
عمودی 10 جمع نکته -> نکت
عمودی 11 پایان و کامل -> تمام
عمودی 11 سنگ باران ساز -> یده
عمودی 11 نامی دخترانه -> مبینا
عمودی 12 شهر استان مرکزی -> خمین
عمودی 12 اثری از ابن سینا -> اشارات
عمودی 12 رونوشت به وسیله دستگاه -> کپی
عمودی 13 پسوند مانند -> اسا
عمودی 13 نصف مجال -> مج
عمودی 13 پژوهشگر، مورخ و اسلام شناس ایرانی مؤلف ابوذر غفاری -> شهیدی
عمودی 13 شهر زیارتی -> ری
عمودی 14 بله روسی -> دا
عمودی 14 تندرستی، صحت -> سلامت
عمودی 14 یک هزارم میلی متر -> میکرون
عمودی 15 نام ملک‌الشعرای بهار -> محمدتقی
عمودی 15 جای بسیار بد و آزار دهنده -> جهنمدره