پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 694 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 694 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 694"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 علامت منها -> تفریقعلامت منها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 گرایش به نو شدن و نوخواهی -> تجدد
افقی 1 چاشنی صبحانه -> مرباچاشنی صبحانه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهری در کشور عراق -> اربیل
افقی 2 قلعه و حصار -> بارو
افقی 2 سبیل -> شارب
افقی 3 هذیان بیمار -> یان
افقی 3 پارچه -> قماش
افقی 3 از عناصر شیمیایی -> زنون
افقی 4 رودی در تایلند -> منام
افقی 4 نزدیک بین -> میوپ
افقی 4 برادر کمبوجیه -> بردیا
افقی 5 صدمه و آسیب -> اک
افقی 5 سالهای عمر -> سنین
افقی 5 خوشی و شادی -> سلوت
افقی 5 خاندان -> ال
افقی 6 جفتک -> الیز
افقی 6 افسوس -> دریغ
افقی 6 اجاره خانه -> کرا
افقی 7 زمان سنج وسایل برقی -> تایمر
افقی 7 چهارپایان -> دواب
افقی 7 وقت و هنگام -> اوان
افقی 8 مؤلف کتاب چشمه روشن -> غلامحسینیوسفی
افقی 9 پناهگاه -> مامن
افقی 9 از وسایل آشپزخانه -> کاسه
افقی 9 آش شلغم -> لفتیه
افقی 10 لایه سوراخ شده جو زمین -> ازن
افقی 10 هر یک از سلول‌های جنسی گیاهان یا جانوران -> گامت
افقی 10 هر لحظه -> هران
افقی 11 نوعی جین -> لی
افقی 11 همراهان شخص صاحب نام -> موکب
افقی 11 در بردارنده -> حامل
افقی 11 پنبه پاک نشده -> وش
افقی 12 دانشجوی رشته پزشکی -> انترن
افقی 12 خطرپذیری -> ریسک
افقی 12 کوچکترین کشور شمال آفریقا -> تونس
افقی 13 اصنام -> بتها
افقی 13 از مواد مخدر -> حشیش
افقی 13 فکر و عقیده -> رای
افقی 14 نیش عقرب و زنبور -> ابره
افقی 14 پیشوای دینی مسیحیان -> کشیش
افقی 14 هادی برق -> رسانا
افقی 15 اما -> لیکن
افقی 15 شریک -> سهیم
افقی 15 خنده بلند -> قهقهه
عمودی 1 اصطلاحی در ورزش والیبال -> تایماوت
عمودی 1 سرشار و لبریز -> مالامال
عمودی 2 واحد پول سوئیس -> فرانک
عمودی 2 ابتدایی -> اغازین
عمودی 2 حرف نداری -> بی
عمودی 3 خدای ما -> ربنا
عمودی 3 دریاچه‌ای در روسیه -> ایلمن
عمودی 3 برکت یافتن -> تبرک
عمودی 4 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 4 پیرو دین اسلام -> مسلمان
عمودی 4 به رهن گرفته شده -> مرتهن
عمودی 5 خوی خاص -> قلق
عمودی 5 دلیر -> نیرم
عمودی 5 رخسار -> گونه
عمودی 6 تعیین مالیات در دارایی -> ممیز
عمودی 6 کنده‌کار -> حکاک
عمودی 6 قرص روانگردان -> اکس
عمودی 7 جدا شدن از یکدیگر -> تباین
عمودی 7 ماه دوازدهم سال میلادی -> دسامبر
عمودی 7 مخفف شاه -> شه
عمودی 8 کارگر کشتی -> جاشو
عمودی 8 دو برابر صد -> دویست
عمودی 8 فرزند زکریا -> یحیی
عمودی 9 مروارید -> در
عمودی 9 مقابل دخترانه -> پسرانه
عمودی 9 فیلمی به کارگردانی ام. نایت شیامالان -> حسششم
عمودی 10 نمک ترک -> دوز
عمودی 10 از کشورهای آفریقایی -> لیبی
عمودی 10 ورزشی روی چمن -> هاکی
عمودی 11 هوشیاری -> نبوغ
عمودی 11 آب نیمه گرم -> ولرم
عمودی 11 خاور -> شرق
عمودی 12 رایزنی -> مشورت
عمودی 12 مخلوط قیر و ماسه -> اسفالت
عمودی 12 عدد خیطی -> سه
عمودی 13 واحد مسابقه بوکس -> راند
عمودی 13 صدمه زدن -> کوفتن
عمودی 13 کاغذ فروش -> وراق
عمودی 14 آغوش -> بر
عمودی 14 جرأت و توان داشتن -> یارایی
عمودی 14 نان کلفت -> ونانه
عمودی 15 فصل بهاران -> ابسالان
عمودی 15 سریالی از مسعود آب پرور -> هوشسیاه