پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 695 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 695 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 695"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 میوه زرد هسته‌دار -> زردالو
افقی 1 دریاچه بزرگ -> دریای خزردریاچه بزرگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کشوری در شمال آفریقا -> الجزایر
افقی 2 کشور چکمه‌ای -> ایتالیاکشور چکمه‌ای در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 اینگونه هم معنی سالخورده می‌دهد -> کهالت
افقی 3 مرد بی‌زن -> ارمل
افقی 3 ضروری و واجب -> لازم
افقی 4 حواری خائن -> یهودا
افقی 4 حادثه و رخداد -> واقعه
افقی 5 جدید و تازه -> نو
افقی 5 نان گرده -> ونانه
افقی 5 خوراکی رقیق با شیر و آرد برنج -> فرنی
افقی 6 خشک -> یابس
افقی 6 جای پا -> رد
افقی 6 کارخانه ماشین سازی آلمان -> بنز
افقی 6 بذر -> تخم
افقی 7 سازش -> مدارا
افقی 7 گوهر غلطان -> اشک
افقی 7 سدی در ایران -> دز
افقی 8 آبشار مرزی آمریکا و کانادا -> نیاگارا
افقی 8 حق ناحق سازمان ملل ->
افقی 9 بالای فرنگی -> اپ
افقی 9 بنیانگذار اتحادیه جماهیر شوروی -> لنین
افقی 9 از رفیق اصلا خوب نیست -> ناباب
افقی 10 زینت ناخن -> لاک
افقی 10 عارف ساده زیست -> درویش
افقی 10 مطابق مد -> الامد
افقی 11 بیماری خارش -> گر
افقی 11 از کاراکترهای داستانی ایرانی -> امیرارسلان
افقی 12 هادی جریان برق -> رسانا
افقی 12 فرد فرد -> یکایک
افقی 12 کشور کوچک عربی -> یمن
افقی 13 مجنون -> دیوانه
افقی 13 از صفات باریتعالی به معنای مهربان -> رحمان
افقی 13 چه زمان -> کی
افقی 14 آبی آشفته -> ایب
افقی 14 پست و فرومایه -> دنی
افقی 14 میوه گرمسیری -> اناناس
افقی 15 مقام و جایگاه -> منزلت
افقی 15 جانور تک سلولی -> امیب
افقی 15 نمره امتحانی -> بارم
عمودی 1 شاعر و نویسنده طنزپرداز قرن هشت هجری -> زاکانی
عمودی 1 هواپیما -> بالگرد
عمودی 2 سیستم تقویت امواج -> رله
عمودی 2 قرض و بدهی -> وام
عمودی 2 عنوان سابق ایران -> پارسیان
عمودی 3 ستمگر آخرالزمان -> دجال
عمودی 3 تن و جسم -> بدن
عمودی 3 جای آویختن لباس -> اویز
عمودی 4 مقابل ابد -> ازل
عمودی 4 ادوات و لوازم -> وسایل
عمودی 4 نام زنانه فرنگی -> انابل
عمودی 5 عنوان آمریکای جنوبی -> لاتین
عمودی 5 نسبت کار مفید به انرژی -> راندمان
عمودی 6 او -> وی
عمودی 6 خودکشی ژاپنی -> هاراگیری
عمودی 6 سر بیگانه -> هد
عمودی 7 از توابع کاشان -> راوند
عمودی 7 شاعر ابیوردی -> انوری
عمودی 7 بوی ماندگی -> نا
عمودی 8 رتبه -> رده
عمودی 8 طلا -> زر
عمودی 8 پرنده قمری -> یاکریم
عمودی 9 خدای هندو -> راما
عمودی 9 از سور قرآن کریم -> انشراح
عمودی 10 سال ترکی -> ییل
عمودی 10 نابود -> فنا
عمودی 10 جیوه -> سیماب
عمودی 11 گوشت ترکی -> ات
عمودی 11 حرکت بعد از نرمش -> ورزش
عمودی 11 شبه جزیره‌ای در جنوب شرقی اروپا -> بالکان
عمودی 12 دروغ ترکی -> یالان
عمودی 12 حیوان استرالیایی -> کوالا
عمودی 12 سره و خالص -> ناب
عمودی 13 نبوغ و ابتکار -> خلاقیت
عمودی 13 زد و بند -> تبانی
عمودی 13 بوی ماندگی -> نا
عمودی 14 از آن سو، دوست داشتنی معنا می‌دهد -> زیزع
عمودی 14 آب دهان -> خدو
عمودی 14 حیله‌گر -> مکار
عمودی 15 شهری در استان خوزستان -> رامهرمز
عمودی 15 نوعی سبک جدید در آثار هنری -> مدرنیسم