پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 696 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 696 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 696"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 فصل گرم -> تابستانفصل گرم  در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 آهوی بزرگ آفریقایی -> ایمپالاآهوی بزرگ آفریقایی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بیماری تنگی نفس -> اسم
افقی 2 ماده پروتئین ناخن -> کراتین
افقی 2 پوسیده -> رمیم
افقی 3 صدای کلفت -> بم
افقی 3 مکان -> جا
افقی 3 مته -> درل
افقی 3 کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 4 از شهرهای خوزستان -> بهبهان
افقی 4 روح -> روان
افقی 5 سلام و درود -> تحیت
افقی 5 ضمیر اشاره -> ان
افقی 5 نوا -> اواز
افقی 5 شراب -> می
افقی 6 نام -> اسم
افقی 6 صندوق چوبی قدیمی -> یخدان
افقی 6 به جا آوردن -> ادا
افقی 7 رمق آخر -> نا
افقی 7 کلبه ترکمنی -> ابه
افقی 7 از شهرهای یزد -> اردکان
افقی 8 ظالم -> ستمکار
افقی 8 زهر کشنده -> سیانور
افقی 9 منقل و اجاق -> اتشدان
افقی 9 گاهی از کنده بلند می‌شود -> دود
افقی 9 مرتجع لاستیکی -> کش
افقی 10 جادو و افسون -> سحر
افقی 10 مأیوس -> نومید
افقی 10 کندذهنی -> موق
افقی 11 حرارت بالای بدن -> تب
افقی 11 لباس زنان هند -> ساری
افقی 11 افشرده گوجه -> رب
افقی 11 آشکار -> پیدا
افقی 12 پیامبر عهد فرعون -> موسی
افقی 12 آگاهی داشتن -> دانستن
افقی 13 الهی -> خدایی
افقی 13 به رنگ خون -> سرخ
افقی 13 عدد قهرمان -> یک
افقی 13 سقف دهان -> سق
افقی 14 کمک کردن -> یاری
افقی 14 صنعت سفال سازی -> سرامیک
افقی 14 ثانی -> دوم
افقی 15 از ادویه جات -> زردچوبه
افقی 15 برهم زننده نظم -> اخلالگر
عمودی 1 تموز -> تابستان
عمودی 1 روز قیامت -> رستاخیز
عمودی 2 تنگی نفس -> اسم
عمودی 2 کسی که چیزی را زود درک کند -> حساس
عمودی 2 دوستی -> حب
عمودی 2 درخت اعدام -> دار
عمودی 3 از شهرهای کرمان -> بم
عمودی 3 ترس -> بیم
عمودی 3 ساز تیره -> تار
عمودی 3 گردن‌کش -> مارد
عمودی 4 سو -> جهت
عمودی 4 پیروان پیامبر -> امت
عمودی 4 کلید خودرو -> سوییچ
عمودی 5 از شهرهای آذربایجان غربی -> تکاب
عمودی 5 اثر بهار -> سبکشناسی
عمودی 6 واحد سطح -> ار
عمودی 6 علامت جمع فارسی -> ها
عمودی 6 گدای سمج -> هادوری
عمودی 6 دشنام -> سب
عمودی 7 جهل -> نادانی
عمودی 7 سنگ‌انداز -> رامی
عمودی 7 خالص و بی غل و غش -> سره
عمودی 8 قطار -> ترن
عمودی 8 دوش و کتف -> خا
عمودی 8 گیاه توخالی -> نی
عمودی 8 زنگ چهارپایان -> درا
عمودی 9 قبیله -> ایل
عمودی 9 نشانی -> ادرس
عمودی 9 واحد پول یونان -> دراخما
عمودی 10 پول ژاپن -> ین
عمودی 10 ویزا -> روادید
عمودی 10 شهر ریشه -> بن
عمودی 10 آب صفر درجه -> یخ
عمودی 11 پسیکانالیز -> روانکاوی
عمودی 11 مدرک زیر دیپلم -> سیکل
عمودی 12 کار پرنده -> پرواز
عمودی 12 قطب مثبت جریان برق -> اند
عمودی 12 چکش بزرگ -> پتک
عمودی 13 زنهار و پناه -> امان
عمودی 13 رب النوع مصریان -> انو
عمودی 13 سلاح کاشتنی -> مین
عمودی 13 مخزن اسرار -> دل
عمودی 14 واحد پول سوریه -> لیر
عمودی 14 کشیدن -> مد
عمودی 14 باز ایستادن -> رکود
عمودی 14 ماتم -> سوگ
عمودی 15 ماده‌ای طبی که از زغال سنگ می‌گیرند -> امونیاک
عمودی 15 از معجزات پیامبر -> شقالقمر