پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 697 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 697 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 697"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 غذای رشته‌ای -> ماکارونیغذای رشته‌ای در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 مافیای ژاپن -> یاکوزامافیای ژاپن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 واحد پول هندوستان -> روپیه
افقی 2 نوا -> اواز
افقی 2 حرکت زمین -> رانش
افقی 3 کشف رازی -> الکل
افقی 3 همراهی کردن -> مساعدت
افقی 3 بالاپوش بلند -> ردا
افقی 4 جام معروف -> جم
افقی 4 شگون -> امد
افقی 4 کرانه رود -> شط
افقی 4 جاهل و بی‌خرد -> نادان
افقی 5 تن و بدن -> اندام
افقی 5 اذیت کردن -> ازار
افقی 5 یادداشت -> نت
افقی 6 سر بی مو -> تاس
افقی 6 شب دراز -> یلدا
افقی 6 محل عبادت مسلمانان -> مسجد
افقی 7 آسمان و فلک -> سپهر
افقی 7 منطقه تفریحی کرج -> اسارا
افقی 7 با دریا جیحون شود -> امو
افقی 8 خاکستر -> رماد
افقی 8 اسیر -> دربند
افقی 8 از گل‌های زیبا -> سوسن
افقی 9 ناامید -> ایس
افقی 9 عالم فرشتگان -> ملکوت
افقی 9 دیار -> موطن
افقی 10 دودل -> مردد
افقی 10 بیوک -> عروس
افقی 10 قسمتی از ترمز -> لنت
افقی 11 سرخ کمرنگ -> ال
افقی 11 محصول سینما -> فیلم
افقی 11 دوست بد -> ناباب
افقی 12 فرهنگ لغت فرانسوی -> لاروس
افقی 12 تنها و منفرد -> تک
افقی 12 جگر -> کبد
افقی 12 حرف ندا -> ای
افقی 13 محلی در مکه -> منا
افقی 13 پول کاغذی -> اسکناس
افقی 13 سالک -> رهرو
افقی 14 سفره چرمی -> ادیم
افقی 14 بستانکار -> داین
افقی 14 از الفبای یونانی -> لاندا
افقی 15 کرکس -> لاشخور
افقی 15 از حروف یونانی -> اومیکرون
عمودی 1 بازگشتن -> مراجعت
عمودی 1 سرمایه -> راسالمال
عمودی 2 زادگاه انیشتین -> اولم
عمودی 2 نامدار -> اسمی
عمودی 2 از حروف یونانی -> لاندا
عمودی 3 قارچ نان -> کپک
عمودی 3 گرفتگی عضله -> اسپاسم
عمودی 3 عنوان امپراطوران آلمان -> رایش
عمودی 4 مار ترکی -> ایلان
عمودی 4 ضربه سر -> هد
عمودی 4 وصله ناپیدا -> رفو
عمودی 4 مغز سر -> مخ
عمودی 5 راه کوتاه -> ره
عمودی 5 اداره کننده -> مدیر
عمودی 5 جادوگر تاریخی -> مدیسا
عمودی 6 گردنبند قهرمانی -> مدال
عمودی 6 از اسبان پیامبر -> دلدل
عمودی 6 سرشوی گیاهی -> سدر
عمودی 7 مردم -> ناس
عمودی 7 اسناد -> مدارک
عمودی 7 بالش -> متکا
عمودی 8 آرام و آهسته -> یواش
عمودی 8 هفته -> اسبوع
عمودی 8 از قله‌های معروف آفریقا و کشوری در آن -> کنیا
عمودی 9 بخشیدن -> اعطا
عمودی 9 کارورز پزشکی -> انترن
عمودی 9 خدای بابلی -> انو
عمودی 10 مروارید کویر -> یزد
عمودی 10 سنگ گرانبها -> زمرد
عمودی 10 خوراک کفش -> واکس
عمودی 11 تنبل -> تناسا
عمودی 11 بانی -> مسبب
عمودی 11 قدم یک پا -> لی
عمودی 12 ناشنوا -> کر
عمودی 12 منزلت -> ارج
عمودی 12 نت پنجم -> سو
عمودی 12 درک کردن -> ادراک
عمودی 13 آشنا به کار -> وارد
عمودی 13 نامزد -> داوطلب
عمودی 13 کار برجسته -> هنر
عمودی 14 محبس -> زندان
عمودی 14 دندانساز -> مسنن
عمودی 14 زبان مردم پاکستان -> اردو
عمودی 15 نیمه مجانی کالا -> اشانتیون
عمودی 15 از کشورهای آسیای جنوب شرقی -> تایوان