پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 698 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 698 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 698"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پرنده قطبی -> پنگوینپرنده قطبی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 عمل محافظت از محصول برای نگهداری، توزیع و فروش و استفاده از آن -> بستهبندی
افقی 2 اذیت -> ازاراذیت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مثل، نظیر -> همتا
افقی 2 دندان شوی -> مسواک
افقی 3 غارت -> تاراج
افقی 3 خنک کننده تابستان -> کولر
افقی 3 سمت راست -> یمین
افقی 4 اشاره به شخص نامعلوم -> یکی
افقی 4 سفید ترکی -> اق
افقی 4 جمع نکته -> نکات
افقی 4 ناگهانی -> یهو
افقی 5 الفبای موسیقی -> نت
افقی 5 محل هلاکت -> مهلکه
افقی 5 وسیله ساده نگارش -> مداد
افقی 6 دیوانه نمای عاقل -> بهلول
افقی 6 پوشش، جامه -> کسوت
افقی 6 صورت -> رخ
افقی 7 ماه میلادی -> ژوین
افقی 7 سازمانی برای سلامت و بهداشت مردم -> بهداری
افقی 7 میوه شیرین -> توت
افقی 8 بسیار سجده کننده -> سجاد
افقی 8 پرنده آش سرد کن -> سار
افقی 8 صورتگر -> نقاش
افقی 9 رود روسیه -> لنا
افقی 9 نوعی خوراک محبوب -> سمبوسه
افقی 9 جنس مدال سومی -> برنز
افقی 10 پادگان تهران -> جی
افقی 10 پادشاه خوارزمشاهی -> اتسز
افقی 10 پدر مردگان -> ایتام
افقی 11 شتابنده -> عجول
افقی 11 حریص -> ازمند
افقی 11 غر زدن -> نق
افقی 12 گاوآهن -> خیش
افقی 12 راه یافتن -> رسوخ
افقی 12 خمره بزرگ -> هب
افقی 12 نوعی روانداز برای خواب -> پتو
افقی 13 نماینده -> وکیل
افقی 13 از جزایر ایران -> لارک
افقی 13 نادر -> کمیاب
افقی 14 توقف مسافر وسط راه -> اتراق
افقی 14 بادام ته حلق -> لوزه
افقی 14 بدکار -> شریر
افقی 15 از مقاطع تحصیلی -> راهنمایی
افقی 15 عجیب و غریب -> اجقوجق
عمودی 1 از ورزش‌های یخی -> پاتیناژ
عمودی 1 این ماهی معمولا به شیشه آکواریوم چسبیده و با دهان خود شیشه را می‌مکد -> لجنخوار
عمودی 2 خوش‌اخلاقی، ادب -> نزاکت
عمودی 2 هوو -> وسنی
عمودی 2 یگانه -> یکتا
عمودی 3 ارابه و چهارچرخه -> گاری
عمودی 3 در محل یا مورد نامناسب -> بیجا
عمودی 3 قبیله -> عشیره
عمودی 4 پشت سر -> ورا
عمودی 4 گوارا -> مهنا
عمودی 4 دندانه سوهان -> اج
عمودی 4 گودال -> لان
عمودی 5 نادان -> جاهل
عمودی 5 فرمان -> دستور
عمودی 5 شهر مذهبی -> قم
عمودی 6 مقابل آری -> نه
عمودی 6 جمع قلب -> قلوب
عمودی 6 نوعی جنگ افزار گرم -> مسلسل
عمودی 7 نیزه کوچک -> مک
عمودی 7 یکی از انواع اردک که در تالاب گاوخونی نیز زندگی می‌کند -> کلهسبز
عمودی 7 استاندار قدیم -> والی
عمودی 8 در آسترکاری، رنگ‌کاری و نقاشی به کار می‌رود -> بتونه
عمودی 8 نوبت بازی -> داو
عمودی 8 منسوب به آخرت -> اخروی
عمودی 9 رونده -> سالک
عمودی 9 مشکل‌گشا -> کارساز
عمودی 9 پشم سوخته -> کز
عمودی 10 عروس شهرهای ایران -> رامسر
عمودی 10 هیزم -> هیمه
عمودی 10 حرف جمع فارسی -> ها
عمودی 11 نیز -> هم
عمودی 11 تألیف کردن -> تدوین
عمودی 11 از سازها -> تنبک
عمودی 12 بسیاری -> بسی
عمودی 12 مرادف آشغال -> ات
عمودی 12 از گونه‌های شیرماهی -> قباد
عمودی 12 تکلیف دانش‌آموز -> مشق
عمودی 13 مأیوس -> نومید
عمودی 13 خانه چوبی -> تارم
عمودی 13 تابع -> پیرو
عمودی 14 مهربان‌تر از مادر -> دایه
عمودی 14 واضح -> روشن
عمودی 14 پیامدها -> نتایج
عمودی 15 بدون تغییر یا تنوع -> یکنواخت
عمودی 15 ظاهر جالب و خیره کننده -> زرقوبرق