پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 699 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 699 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 699"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 داد و فریاد -> جاروجنجال
افقی 1 از شهرهای زیارتی عراق -> سامرااز شهرهای زیارتی عراق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 قلوه -> کلیهقلوه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 از تقسیمات نظامی -> تیپ
افقی 2 مسیر حرکت سیارات -> مدار
افقی 3 دوستی -> ود
افقی 3 از امراض جلدی -> گر
افقی 3 اتاقک زیرزمینی -> سرداب
افقی 3 قصد و آهنگ -> نیت
افقی 4 شیر کوهی -> پوما
افقی 4 صحنه نمایش -> سن
افقی 4 تخت سلطنت -> اورنگ
افقی 5 از هر دو سو از سوره‌های قرآن است -> لیل
افقی 5 طفیلی و سربار -> انگل
افقی 5 جگرخوار بنی امیه -> هند
افقی 5 حرف شانزدهم و سوم الفبای فارسی -> شپ
افقی 6 خاندان -> ال
افقی 6 شهری در گیلان با پل خشتی معروف -> لنگرود
افقی 6 دعای زیر لب -> ورد
افقی 7 سعی در خبر یافتن از امری محرمانه -> تجسس
افقی 7 بدبوی پرخاصیت -> سیر
افقی 7 نایاب شدن مواد غذایی -> قحطی
افقی 8 عید ویتنامی‌ها -> تت
افقی 8 رود بزرگ سوئیس -> اار
افقی 8 نام فابرگاس، فوتبالیست اسپانیایی -> سسک
افقی 8 عدد روستا -> ده
افقی 9 اعضای کابینه -> وزرا
افقی 9 آزاد -> رها
افقی 9 غذای ساده -> املت
افقی 10 عدد سه رقمی -> ااا
افقی 10 مردی که هرگز نمی‌میرد -> نکونام
افقی 10 ضمیر غایب -> او
افقی 11 سرمربی فوتبال آلمان -> لو
افقی 11 اهلی و دست آموز -> رام
افقی 11 پایتخت بریتانیا -> لندن
افقی 11 دورویی -> ریا
افقی 12 تعارف رایج -> بفرما
افقی 12 شکم‌بند طبی -> گن
افقی 12 گرامی -> معزز
افقی 13 عضو پرواز پرنده -> بال
افقی 13 فراوان و زیاد -> بسیار
افقی 13 خشکی -> بر
افقی 13 وحشی -> دد
افقی 14 نورانی‌تر -> انور
افقی 14 ایالتی در افغانستان -> کنر
افقی 14 مصاحب و همنشین -> ندیم
افقی 15 فرهنگ لغت فرانسوی -> لاروس
افقی 15 سابقا به اداره پست اطلاق می‌شد -> چاپارخانه
عمودی 1 اثاث خانه و وسایل زندگی -> جلوپلاس
عمودی 1 از ورزش‌های گروهی -> والیبال
عمودی 2 جنگ تن به تن -> دویل
عمودی 2 از مبارزان توران و داماد افراسیاب که به دست گیو کشته شد -> تزاو
عمودی 2 مادر ترکی -> انا
عمودی 3 حرف صریح -> رک
عمودی 3 گرد بتونه -> مل
عمودی 3 عدد چهار یونانی -> تترا
عمودی 3 شیشه و آبگینه -> بلور
عمودی 4 رودی در روسیه -> ولگا
عمودی 4 سرسختی -> لج
عمودی 4 طاقچه بالا -> رف
عمودی 4 چهره -> رو
عمودی 5 نوعی چرم -> جیر
عمودی 5 خبرگزاری ایتالیا -> انسا
عمودی 5 سبیل -> شارب
عمودی 6 عدد منفی -> نه
عمودی 6 رجم -> سنگسار
عمودی 6 ناخن خشک -> ممسک
عمودی 7 جان پناه رزمنده -> سنگر
عمودی 7 گرو گذاشتن -> رهن
عمودی 7 واحد طول در کشورهای آنگلوساکسون -> اینچ
عمودی 8 ماده بیهوشی -> اتر
عمودی 8 ننر -> لوس
عمودی 8 خوردن -> اکل
عمودی 8 نظرات انتخاباتی -> ارا
عمودی 9 از اسامی دختران -> لیدا
عمودی 9 بشقاب بزرگ -> دیس
عمودی 9 سرمربی آرسنال -> ونگر
عمودی 10 از شهرهای کرمانشاه -> پاوه
عمودی 10 ملحق کردن -> رساندن
عمودی 10 رمق آخر -> نا
عمودی 11 نفت دریای شمال -> برنت
عمودی 11 ضرورت تیراندازی -> کمان
عمودی 11 ماه کامل -> بدر
عمودی 12 مخفف هستم -> ام
عمودی 12 چوب خوشبو -> ند
عمودی 12 تکیه بر پشتی -> لم
عمودی 12 از سیارات منظومه شمسی -> مریخ
عمودی 13 دندانه کلید -> مدنگ
عمودی 13 اتحاد -> وحدت
عمودی 13 خدای خورشید مصریان -> رع
عمودی 13 بنده و شما -> ما
عمودی 14 نظر و عقیده -> رای
عمودی 14 باد موافق کشتیرانی -> شرطه
عمودی 14 خدای یکتا -> ایزد
عمودی 15 تخصص استخوان پزشکی -> ارتوپدی
عمودی 15 اثنی‌عشر -> دوازدهه