پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 701 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 701 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 701"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بوی خوش -> نکهتبوی خوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 از توابع استان تهران -> بومهن
افقی 1 شکر و ستایش -> سپاسشکر و ستایش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گستاخی -> خیرهسری
افقی 2 بازخواست و اعتراض -> واخواست
افقی 3 تکنوازی در موسیقی -> سلو
افقی 3 بلند کردن -> افراشتن
افقی 3 تنبل جالیزی -> کدو
افقی 4 شهری در استان همدان -> تویسرکان
افقی 4 مقروض و بدهکار -> وامدار
افقی 5 جذاب -> گیرا
افقی 5 استان کویری -> یزد
افقی 5 ابر -> سحاب
افقی 6 شهری در استان آذربایجان شرقی -> مرند
افقی 6 پریشانی و آشفتگی -> تشویش
افقی 6 آراستگی صفات -> کمال
افقی 7 نکوهیدن -> ذم
افقی 7 بزرگتر از روستا -> شهر
افقی 7 ماه پاییزی -> ابان
افقی 7 بانگ و آواز -> ندا
افقی 8 یادآوری کننده -> متذکر
افقی 8 علم و معرفت -> اگاهی
افقی 9 سیال تنفسی -> هوا
افقی 9 وفا کردن به عهد -> ایفا
افقی 9 سود پول حرام -> ربا
افقی 9 تلخ عرب -> مر
افقی 10 چاکر و غلام -> بنده
افقی 10 پیشوای دینی زرتشتی -> هیربد
افقی 10 گواه -> شاهد
افقی 11 پرنده وحشی حلال گوشت -> درنا
افقی 11 نماز واپسین -> عشا
افقی 11 شوره‌زار و بیابان -> کویر
افقی 12 شرح و تفسیر کتاب زند -> ایارده
افقی 12 نقاش فرانسوی بود که علاوه بر نقاشی و طراحی در زمینه‌های مجسمه‌سازی و چاپ نیز فعالیت داشت -> ادگاردگا
افقی 13 شهرها -> مدن
افقی 13 چاره‌اندیش -> باتدبیر
افقی 13 متحیر -> هاج
افقی 14 مراسمی که به یاد شخصی یا رویدادی برگزار می‌شود -> یادواره
افقی 14 نوعی گل زینتی -> استکانی
افقی 15 کیسه پول -> بدره
افقی 15 از سازهای موسیقی -> پیانو
افقی 15 شجاع -> دلیر
عمودی 1 اول -> نخست
عمودی 1 دین‌ها و آیین‌ها -> مذاهب
عمودی 1 جانور تک سلولی -> امیب
عمودی 2 از واحدهای وزن -> کیلوگرم
عمودی 2 بخشی از کتاب اوستا -> وندیداد
عمودی 3 از مواد افیونی -> هرویین
عمودی 3 نامادری و زن‌بابا -> مادراندر
عمودی 4 پایان -> ته
عمودی 4 شهری در استان آذربایجان غربی -> سردشت
عمودی 4 نزد ایرانیان است و بس -> هنر
عمودی 4 کلمه شگفتی -> وه
عمودی 5 از همسران حضرت ابراهیم -> سارا
عمودی 5 این به زبان عربی -> هذا
عمودی 5 جمع ادیب -> ادبا
عمودی 6 از بیماری‌ها -> برفک
عمودی 6 از کشورهای اروپایی -> ترکیه
عمودی 6 ساز سیمی -> هارپ
عمودی 7 ادیت مطلب -> ویرایش
عمودی 7 بلندقدر و مرتبه -> رفیع
عمودی 7 خالی -> تهی
عمودی 8 گوشه‌نشینی -> انزوا
عمودی 8 راهنمایی کردن -> ارشاد
عمودی 9 عقل و خرد -> هوش
عمودی 9 نوعی پارچه گرانبها -> دیبا
عمودی 9 خیمه کشتی -> بادبان
عمودی 10 پیمان ناقلا -> ناتو
عمودی 10 محصل -> شاگرد
عمودی 10 موی بلند -> گیسو
عمودی 11 صفت شیطان -> خناس
عمودی 11 خالص -> ناب
عمودی 11 مقوای نازک -> کارت
عمودی 12 جهت و سمت -> سو
عمودی 12 سنگ عیار -> محک
عمودی 12 سایه‌زنی در نقاشی -> هاشور
عمودی 12 رمزینه -> کد
عمودی 13 عفت -> پاکدامنی
عمودی 13 کمال مطلوب -> ایدهال
عمودی 14 شهری دیگر در استان همدان -> اسداباد
عمودی 14 لحن بیست و پنجم باربد -> مهرگانی
عمودی 15 چهارپایان -> ستور
عمودی 15 از شهرهای استان فارس -> لامرد
عمودی 15 مزدور -> اجیر