پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 702 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 702 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 702"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بلندآوازه -> شامخ
افقی 1 گفت و گو -> مکالمهگفت و گو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 بیداد و ظلم -> ستم
افقی 2 از جزایر ایرانی -> لاوان
افقی 2 بیماری مرگبار -> وبابیماری مرگبار در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پایتخت فراری اروپا -> رم
افقی 2 خداوند -> رب
افقی 3 خوب و مفید -> مناسب
افقی 3 از ضمایر جمع فارسی -> ما
افقی 3 نمونه کوچک شده ساختمان -> ماکت
افقی 4 طرف و جهت -> ور
افقی 4 کشو بشار اسد -> سوریه
افقی 4 عرق آن مقوی قلب و معده است -> بیدمشک
افقی 5 کشور نیشکر -> کوبا
افقی 5 شهر توریستی تورکیه -> استانبول
افقی 6 ظرف آزمایشگاهی مخروطی -> ارلن
افقی 6 ماه سوم میلادی -> مارس
افقی 6 مرحله بحرانی بیماری -> حاد
افقی 7 نیروی عجیب که باعث تغییر شکل ابرها می‌شود -> هارپ
افقی 7 بیابان -> کویر
افقی 7 زمان فعلی -> حال
افقی 8 آزاد -> ول
افقی 8 متداول -> رواج
افقی 8 گیاهی گلدار و پیازدار بومی نواحی مدیترانه -> سنبل
افقی 8 از اقوام ایرانی -> لر
افقی 9 قطع سینمایی -> کات
افقی 9 کشوری آسیایی با مرکزیت کاتماندو -> نپال
افقی 9 روزگار -> ایام
افقی 10 مهمانی -> سور
افقی 10 سمت چپ -> یسار
افقی 10 قمر بنی هاشم -> عباس
افقی 11 محمد تقی خان فراهانی -> امیرکبیر
افقی 11 انتظار و نگرانی -> یرمر
افقی 12 میوه‌ای تابستانی -> البالو
افقی 12 عمامه -> دستار
افقی 12 کجاست -> کو
افقی 13 از اجزای دست -> ساعد
افقی 13 حیوان باوفا -> سگ
افقی 13 یکی از سه قوه مملکتی -> مقننه
افقی 14 پول ژاپن -> ین
افقی 14 پهلوان -> یل
افقی 14 امیدواری -> رجا
افقی 14 شب را در جایی به سر بردن -> اتراق
افقی 15 مسیر روشن -> نهج
افقی 15 روم شرقی -> بیزانس
افقی 15 کمک -> یاری
عمودی 1 شالی و برنج که هنوز از پوست در نیاورده باشند -> شلتوک
عمودی 1 شتر قوی هیکل -> لوک
عمودی 1 قلب قرآن -> یاسین
عمودی 2 عدد فوتبال -> اا
عمودی 2 شایسته -> روا
عمودی 2 ابریشم پست -> لاس
عمودی 2 آشیانه حیوان -> لانه
عمودی 3 خانه عسل -> موم
عمودی 3 بچه گوسفند -> بره
عمودی 3 اطراف و حومه متصل به یک شهرستان -> توابع
عمودی 4 سیاستمدار بزرگ زمان احمد شاه -> خانسالار
عمودی 4 از شهرهای مهم عراق -> رمادی
عمودی 5 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 5 پادشاه خونخوار روم -> نرون
عمودی 5 پهلوان -> یل
عمودی 5 از اجزای صورت -> لب
عمودی 6 خانه -> سرا
عمودی 6 کاغذ حصیری -> پاپیروس
عمودی 7 حجم گرایی در نقاشی -> کوبیسم
عمودی 7 بندری در استان هرمزگان -> جاسک
عمودی 7 ابزاری در دست رستم -> گرز
عمودی 8 مایع حیات -> اب
عمودی 8 پرده‌در -> هتاک
عمودی 8 گمان -> لابد
عمودی 8 مکان -> جا
عمودی 9 شیشه آزمایشگاهی -> لام
عمودی 9 جنس و کالا -> اروس
عمودی 9 طناب محکم -> ریسمان
عمودی 10 شیخ الرئیس -> ابنسینا
عمودی 10 همراه فتق می‌آید -> رتق
عمودی 11 شامل همه -> هر
عمودی 11 تیر پیکاندار -> یب
عمودی 11 بهار تازی -> ربیع
عمودی 11 مادر ترکی -> انا
عمودی 12 ستایش شده -> ممدوح
عمودی 12 مسیر پیچ در پیجی که خارج شدن از آن بسیار دشوار است -> لابیرنتی
عمودی 13 مواد معدنی موجود در آب -> املاح
عمودی 13 خزنده خوش خط و خال -> مار
عمودی 13 نعره بلند -> هرا
عمودی 14 یاغی -> ترکش
عمودی 14 عقاب سیاه -> دال
عمودی 14 ماهی تازی -> سمک
عمودی 14 واحد سطح -> ار
عمودی 15 خلاق و نوآور -> مبتکر
عمودی 15 از القاب اشرافی اروپا -> لرد
عمودی 15 مذهبی فلسفی که به وسیله زنون کیتسیونی تأسیس شد -> رواقی