پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 703 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 703 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 703"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نایب و جانشین -> قایممقام
افقی 1 نسیم -> بادخنکنسیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کمک کردن -> امدادکمک کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شاخه باریک درخت -> ترکه
افقی 2 حمله کننده -> کرار
افقی 3 مشت زنی -> بوکس
افقی 3 ایمن -> درامان
افقی 3 واحد مقاومت -> اهم
افقی 4 سست و بی‌حال -> لس
افقی 4 پرخور -> اکل
افقی 4 مرطوب -> تر
افقی 4 اراذل -> اوباش
افقی 5 انعکاس صوت -> پژواک
افقی 5 اعلان -> اگهی
افقی 5 افشرده گوجه -> رب
افقی 6 سگ بیمار -> هار
افقی 6 پرنده درازپا -> لکلک
افقی 6 الهه ماه سومریان -> نانا
افقی 7 درختی در بهشت -> طوبی
افقی 7 دهنه -> افسار
افقی 7 بیماری خطرناک -> وبا
افقی 8 نقشه کوچک از چیزی -> پلان
افقی 8 سرگردان و دربدر -> اواره
افقی 8 آب گل -> گلاب
افقی 9 طناب -> رسن
افقی 9 تربیت -> پرورش
افقی 9 پسرخواندگی -> بنوز
افقی 10 ستاره دنباله‌دار -> هالی
افقی 10 پیکر و جسم -> هیکل
افقی 10 امروز تازی -> یوم
افقی 11 روغن مو -> ژل
افقی 11 پرده‌در -> هتاک
افقی 11 آدم آهنی -> روبات
افقی 12 گیاه هندبا -> کاسنی
افقی 12 درخت مورد -> اس
افقی 12 ضد عفونی کننده -> کلر
افقی 12 ضمیر وزنی -> من
افقی 13 کالبد -> تنه
افقی 13 خانم خانه‌دار -> کدبانو
افقی 13 هدیه فرستادن -> اهدا
افقی 14 دوست داشتن -> وداد
افقی 14 دردناک -> الیم
افقی 14 غذایی از تخم مرغ -> نیمرو
افقی 15 از توابع گنبد کاووس -> رامیان
افقی 15 مرکز ایالت فلوریدای امریکا -> تالاهاسی
عمودی 1 ظرف بزرگ آشپزخانه -> قابلمه
عمودی 1 فراتاب -> پروژکتور
عمودی 2 تخمه -> اموس
عمودی 2 پارچه ابریشمی پرزدار -> اطلس
عمودی 2 از الفبای یونانی -> لاندا
عمودی 3 ابزار احتیاطی -> یدک
عمودی 3 یار محفل شمع و گل -> پروانه
عمودی 3 تیرهای کمان -> سهام
عمودی 4 مشت و مال -> ماساژ
عمودی 4 پایتخت ریشه‌ای -> بن
عمودی 4 حدید -> اهن
عمودی 4 ماه سرد -> دی
عمودی 5 بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 5 طایفه بیابان گرد -> کولی
عمودی 5 سیاست -> پلتیک
عمودی 6 کیسه کش حمام -> دلاک
عمودی 6 نژاد ایرانیان -> اریا
عمودی 6 رتبه بندی کاراته -> دان
عمودی 7 گاز بیهوشی -> اتر
عمودی 7 موش صحرایی -> کلاوو
عمودی 7 سیم برق -> کابل
عمودی 8 آیینه -> مرات
عمودی 8 تاوان تخلف از اوامر شرعی -> کفاره
عمودی 8 پایگاه اینترنتی -> سایت
عمودی 9 دوربین فرنگی -> کمرا
عمودی 9 قیماق -> سرشیر
عمودی 9 ظاهر عمارت -> نما
عمودی 10 قیمت -> بها
عمودی 10 بزه و جرم -> گناه
عمودی 10 فاخته -> کوکو
عمودی 11 غذای ظهر -> ناهار
عمودی 11 هزار دستان -> بلبل
عمودی 11 آخرین توان -> نا
عمودی 12 راندن مزاحم -> دک
عمودی 12 پایتخت اتریش -> وین
عمودی 12 شکم‌بند -> گن
عمودی 12 نشان دادن -> ارایه
عمودی 13 ویران -> خراب
عمودی 13 حق تقدم -> اولویت
عمودی 13 مرغ سعادت -> هما
عمودی 14 غذای نیمروز -> ناهار
عمودی 14 جایگاه زور -> بازو
عمودی 14 آموزگار -> مدرس
عمودی 15 آتشک -> کرمشبتاب
عمودی 15 سرباز نیروی دریایی -> مهناوی