پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 707 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 707 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 707"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ایجاد تعهد کننده -> الزاماور
افقی 1 از محله‌های شمال تهران -> قیطریه
افقی 2 نوعی فرش و گلیم -> دستبافنوعی فرش و گلیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بخشی از زمان -> وهله
افقی 3 زمان بسیار کم -> انزمان بسیار کم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 بندری در عراق -> بصره
افقی 3 نامی دخترانه -> شیوا
افقی 3 درخت انگور -> مو
افقی 4 وسیله شکار جانور -> دام
افقی 4 سطح -> رو
افقی 4 سودای ناله -> اه
افقی 4 سریال احمد کاوری -> دیگری
افقی 5 مهربان -> ریوف
افقی 5 جامه شغل -> کسوت
افقی 5 هدایت کننده -> هادی
افقی 6 پارچه کم عرض -> یکلا
افقی 6 دارای تحصیلات فوق دیپلم -> کاردان
افقی 6 همکار صندلی -> میز
افقی 7 محله و برزن -> کوی
افقی 7 هدیه دادن -> اهدا
افقی 7 مقابل پایین -> بالا
افقی 8 به اندازه -> مک
افقی 8 فرمول شیمیایی نمک طعام -> کلرورسدیم
افقی 8 نام ترکی -> اد
افقی 9 پرهیزکار -> متقی
افقی 9 آرزوها -> امال
افقی 9 پیشوند یک دهم -> دسی
افقی 10 آزرده و دلخور -> دمغ
افقی 10 درردیف -> ازشمار
افقی 10 الکترود متصل به قطب منفی -> کاتد
افقی 11 کشیک و پاسبانی -> یتاق
افقی 11 خنده‌اور -> کمیک
افقی 11 لایه محافظ دندان -> مینا
افقی 12 پرنده‌ای از راسته گنجشک شکلان -> کاکلی
افقی 12 صدای زنبور -> وز
افقی 12 صدای درد -> اخ
افقی 12 آشامیدن -> شرب
افقی 13 انبار کشتی -> خن
افقی 13 مانند -> مثال
افقی 13 همبستگی و یکی بودن -> وحدت
افقی 13 نوعی شیرینی -> تر
افقی 14 ذخیره -> رزرو
افقی 14 اتاقک ویژه ایستادن امام در مسجد -> مقصوره
افقی 15 گیاهی از تیره نعناعیان -> سیسنبر
افقی 15 نوشته‌ای حاوی مجموعه عقاید و بینش‌های خاص یک حزب یا گروه -> مرامنامه
عمودی 1 رها از بند -> ازاد
عمودی 1 فیلمی از مسعود جعفری جوزانی -> یکمردیکخرس
عمودی 2 خشخاش -> نارکوک
عمودی 2 گاز مرداب -> متان
عمودی 3 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 3 پیشوندی معادل یک هزارم -> میلی
عمودی 3 گودال -> مغاک
عمودی 3 پسوند رسنده -> رس
عمودی 4 مهره شطرنج -> اسب
عمودی 4 نیمه وارد -> وا
عمودی 4 نیم تنه -> کت
عمودی 4 نویسنده، شاعر و حکاک -> قلمزن
عمودی 5 مال یا ملکی در تصرف اوست -> متصرف
عمودی 5 به ذهن افکندن -> القا
عمودی 5 نام قدیم مدینه -> یثرب
عمودی 6 سایبان چشم -> ابرو
عمودی 6 از شهرهای استان تهران -> کهریزک
عمودی 6 پسوند آورنده -> اور
عمودی 7 تعجب غلیظ -> واه
عمودی 7 چشم روشنی -> کادو
عمودی 7 در بر گرفتن -> شمول
عمودی 8 تاقچه بالا -> رف
عمودی 8 مرموز -> اسرارامیز
عمودی 8 تکرار حرف -> مم
عمودی 9 گواهان -> شهود
عمودی 9 ماهی فروش -> سماک
عمودی 9 بردباری، سنگینی -> وقر
عمودی 10 نیرومند -> قوی
عمودی 10 دارای پیچ و خم -> تابدار
عمودی 10 شرشماری کردن -> احصا
عمودی 11 قوم حضرت موسی -> یهود
عمودی 11 به مقصد رسیده -> نایل
عمودی 11 سرور، آقا -> مخدوم
عمودی 12 جلودار لشکر -> طلایه
عمودی 12 تکیه دادن -> لم
عمودی 12 چه وقت -> کی
عمودی 12 قطار -> ترن
عمودی 13 راه میانبر -> ره
عمودی 13 سومین حرف یونانی -> گاما
عمودی 13 علم و فرهنگ -> دانش
عمودی 13 علامت جمع -> ها
عمودی 14 نبود فتاده را پای زدن -> مردی
عمودی 14 روشن کننده موتور اتومبیل -> استارت
عمودی 15 اثری از ژان ژاک روسو متفکر فرانسوی -> هلوییزجدید
عمودی 15 ورقه -> برگه