پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 708 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 708 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 708"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 جدول اعدادی که امروزه یکی از سرگرمی‌های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می‌آید -> سودوکو
افقی 1 مشهور به بدی -> انگشتنما
افقی 2 هیکل، کالبد -> پیکرهیکل، کالبد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مساحت، پهنا -> وسعتمساحت، پهنا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گیاهی دارویی و خوشبو از تیره نعناعیان -> اویشن
افقی 3 دوستی خالص -> ارادت
افقی 3 نه سرد نه گرم -> ولرم
افقی 3 بالیدن و بزرگ شدن -> نمو
افقی 4 قوم آتیلا -> هون
افقی 4 حرف ندا -> ای
افقی 4 مقام کلیسایی -> اسقف
افقی 4 به معنی ترقی هم آمده -> رشد
افقی 5 سنگ آسیاب -> اس
افقی 5 باربر شهری -> نیسان
افقی 5 موتور جست و جو و سایت معروف -> یاهو
افقی 6 سوره چهل و نه -> حجرات
افقی 6 باشکوه، گرانمایه -> فاخر
افقی 6 نقش هنری -> رل
افقی 7 رام و مطیع -> اهلی
افقی 7 پوست کنده و بی پیچاندن مقصود -> روراست
افقی 7 جایز -> روا
افقی 8 نوعی درخت -> صنوبر
افقی 8 مجلس جشن -> بزم
افقی 8 پرده‌دری و بی‌شرمی -> هتاکی
افقی 9 سربها -> فدا
افقی 9 گلی خوشبو -> اقاقیا
افقی 9 جنت -> بهشت
افقی 10 صدای تمسخر -> هو
افقی 10 فرصت -> امان
افقی 10 گیاه پیچک -> لبلاب
افقی 11 الماس خالص‌ترین نوع آن است -> کربن
افقی 11 کجرو، منحرف -> بیراه
افقی 11 عدد خیطی -> سه
افقی 12 مادر بزرگ -> ننه
افقی 12 بشقاب بزرگ -> دوری
افقی 12 دست عرب -> ید
افقی 12 نخستین قوم ایرانی -> ماد
افقی 13 نزد ایرانیان هست و بس -> هنر
افقی 13 پادشاه کمیاب -> نادر
افقی 13 غیر بلیغ، کوتاه -> نارسا
افقی 14 راننده کشتی -> ناوبر
افقی 14 اسب بارکش -> یابو
افقی 14 بسیار -> زیاد
افقی 15 از قالب‌های شعر فارسی -> ترجیعبند
افقی 15 یاد دادن، فراگرفتن -> اموختن
عمودی 1 از تیم‌های لیگ برتر ایران -> سپاهاناصفهان
عمودی 1 یادداشت -> نت
عمودی 2 عامل بیماری -> ویروس
عمودی 2 اهل هند -> هندو
عمودی 2 روز عرب -> نهار
عمودی 3 مغازه -> دکان
عمودی 3 دعوا برای خیرات آن نیست -> حلوا
عمودی 3 شهری در استان کرمان -> کهنوج
عمودی 4 دعای زیر لب -> ورد
عمودی 4 شریف، اصیل -> نجیب
عمودی 4 مخفف اگر -> ار
عمودی 4 خدای من -> ربی
عمودی 5 لاستیک ماشین -> تایر
عمودی 5 نام مردانه -> رامبد
عمودی 5 الهه خورشید -> رع
عمودی 6 ضمیر فرانسوی -> وو
عمودی 6 سمت چپ -> یسار
عمودی 6 از آلات موسیقی -> قانون
عمودی 7 جهت -> سو
عمودی 7 بزرگراه -> اتوبان
عمودی 7 رودی در آلمان -> راین
عمودی 8 آگهی -> اعلان
عمودی 8 روزی -> رزق
عمودی 8 ظلم -> بیداد
عمودی 9 بی‌باک -> نترس
عمودی 9 نام خانوادگی -> فامیلی
عمودی 9 طعم دهنده غذا -> رب
عمودی 10 وسیله سنجش -> مقیاس
عمودی 10 هوای گرفته -> ابری
عمودی 10 گشاده -> وا
عمودی 11 هنوز شاد نشده -> شا
عمودی 11 مرغی شبیه کبوتر -> فاخته
عمودی 11 گلی زینتی -> لادن
عمودی 12 گلخن حمام -> تون
عمودی 12 شامل همه می‌شود -> هر
عمودی 12 نیست، نابود -> تباه
عمودی 12 مخفف از او -> ازو
عمودی 13 خوراکی از تخم مرغ -> نیمرو
عمودی 13 دیر نشین -> راهب
عمودی 13 سیاره بهرام -> مریخ
عمودی 14 آشفته، درهم -> مشوش
عمودی 14 بیشتر صندلی‌ها دارند -> روکش
عمودی 14 گاز دستی اتومبیل -> ساسات
عمودی 15 لحظه -> ان
عمودی 15 گیر افتادن و گرفتار شدن -> دملایتله دادن