پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 709 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 709 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 709"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 غذای متنوع ایرانی -> اش
افقی 1 صاحب امثال و حکم -> علیاکبردهخدا
افقی 2 کانال جدا کننده آسیا از آفریقا -> سویز
افقی 2 لشکر -> سپاهلشکر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نیروی طبیعت -> ناتورنیروی طبیعت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نوعی پارچه نخی -> کرباس
افقی 3 پایتخت شاهرخ تیموری -> هرات
افقی 3 ظاهر و آشکار -> ملا
افقی 4 سوره مردم -> ناس
افقی 4 طریق میانبر -> ره
افقی 4 باز شکاری -> ورکا
افقی 4 سرند -> الک
افقی 5 خرس آسمانی -> دب
افقی 5 ضبط صوت گوشیدار -> واکمن
افقی 5 داستان ادبی -> رمان
افقی 6 غیر قابل انکار -> بدیهی
افقی 6 نشانه‌های قرآنی -> ایات
افقی 6 ضمیر انگلیسی -> شی
افقی 7 دعای خیر -> مروا
افقی 7 کمیسر -> کلانتر
افقی 7 جرقه آتش -> شرر
افقی 8 رستاخیز، قیامت -> قارعه
افقی 8 ماه خارج -> اوت
افقی 8 خلوت گزیده را به آن حاجتی نیست -> تماشا
افقی 9 در فرهنگ لغت به معنی شبیه و مانند آمده است -> دیس
افقی 9 شاعر گوید نگهدار که نکوست -> اندازه
افقی 9 از پهلوانان ترک‌ها -> دمرل
افقی 10 پوستین -> وت
افقی 10 ورزش پهلوانی -> کشتی
افقی 10 سالی که در آنیم -> امسال
افقی 11 صبر زرد -> الوا
افقی 11 پرستش شده -> معبود
افقی 11 اینجانب -> من
افقی 12 راه ترکی -> یول
افقی 12 منسوب به ریه -> ریوی
افقی 12 رود فرانسوی -> رن
افقی 12 شهر باران -> رشت
افقی 13 پیروان یک دین -> امت
افقی 13 بافنده و نساج -> جولا
افقی 13 گاهی پیش درآمد طوفان می‌شود -> ارامش
افقی 14 ماهیچه ران -> کشاله
افقی 14 نقاش اسپانیایی مبتکر سبک سوررئال -> دالی
افقی 14 رسا و بلیغ -> شیوا
افقی 15 هر چه به دل هست ز پاک و پلید -> درسخنایدپدید
افقی 15 طایفه کم حرف -> لر
عمودی 1 خراب کننده تخت جمشید -> اسکندرمقدونی
عمودی 1 عدد رمزی -> کد
عمودی 2 اشک -> شوراب
عمودی 2 پرچم -> رایت
عمودی 2 واسطه پیچ و مهره -> واشر
عمودی 3 شخص سختگیر و جدی -> یبس
عمودی 3 بازار اوراق بهادار -> بورس
عمودی 3 کربن خالص -> الماس
عمودی 4 سوگ و ماتم -> عزا
عمودی 4 لحظه سخت خداحافظی -> وداع
عمودی 4 متضاد جزء -> کل
عمودی 4 مزه ناگوار -> تلخ
عمودی 5 خانه با عرصه مشجر -> سرای
عمودی 5 پرداخت با قلم -> هاشور
عمودی 5 نفس خسته -> هن
عمودی 6 تصدیق انگلیسی -> یس
عمودی 6 سکسکه -> هکهک
عمودی 6 نتیجه‌ای چند -> نتایج
عمودی 7 اسلحه‌ای در شمشیربازی -> اپه
عمودی 7 ماهی که مبدأ آن میلاد مسیح است -> میلادی
عمودی 7 نام آلن، هنرپیشه معروف -> وودی
عمودی 8 تنها رود قابل کشتیرانی ایران -> کارون
عمودی 8 صدا و آواز -> اوا
عمودی 8 برج معروف تهران -> میلاد
عمودی 9 خالق سبک‌شناسی -> بهار
عمودی 9 عمل یا فرایند جداسازی -> انتزاع
عمودی 9 رشته کوه اروپایی -> الپ
عمودی 10 شهر زادگاه صدام -> تکریت
عمودی 10 همنشین -> همبر
عمودی 10 سلطه و نفوذ -> ید
عمودی 11 رود آرام -> دن
عمودی 11 فرمانروایی -> امارت
عمودی 11 حمام بخار -> سونا
عمودی 12 سرگشته و حیران -> هام
عمودی 12 همراه آشغال -> ات
عمودی 12 از لوازم التحریر -> مداد
عمودی 12 گوالیدن -> رشد
عمودی 13 نام ناحیه‌ای از بدخشان در ماورالنهر که اسبان خوب و زنان زیبارویش معروف بودند -> ختلان
عمودی 13 فراگیرنده -> شامل
عمودی 13 نظر انتخاباتی -> رای
عمودی 14 کیسه چرمی -> دوال
عمودی 14 صدای ریختن آب -> شرشر
عمودی 14 به سن قانونی برای سربازی رسیده -> مشمول
عمودی 15 صد متر مربع -> ار
عمودی 15 جراید پرشمارگان -> کثیرالانتشار