پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 710 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 710 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 710"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از ادویه‌های پرمصرف -> زردچوبه
افقی 1 متوجه شدن -> حالیشدن
افقی 2 تندرستی -> عافیتتندرستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فیلسوف هلندی مؤلف مدح دیوانگی -> اراسمفیلسوف هلندی مؤلف مدح دیوانگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 داریوش ... مؤلف فرهنگ سیاسی -> اشوری
افقی 3 تیم فوتبال یونانی -> ااک
افقی 3 مقداری از چیزی را مخفیانه خوردن -> ناخنک
افقی 4 سخن ژرف و پرمعنی -> نکته
افقی 4 مطلبی را با آب و تاب خواندن -> دکلمه
افقی 4 خط در اصطلاح ورزشی -> لاین
افقی 5 بسیار زیاد -> بسی
افقی 5 اولین دو رقمی -> ده
افقی 5 خانه ییلاقی -> ویلا
افقی 5 پارچه کهنه -> لته
افقی 6 یادداشت -> نت
افقی 6 از آبشارهای آمریکا -> یوسمیت
افقی 6 تاقچه‌ای بر بلندی -> رف
افقی 6 گراز بی سر و ته -> را
افقی 7 تاپ کوتاه زنانه -> نیمتنه
افقی 7 عکسی که روی پرده نمایش داده شود -> اسلاید
افقی 8 زیر قرآنی -> رحل
افقی 8 غذای ساده -> اش
افقی 8 مرتجع لاستیکی -> کش
افقی 8 فرزند عرب -> ولد
افقی 9 وسیله شخم زنی در قدیم -> گاواهن
افقی 9 شهری در بلژیک -> انتورپ
افقی 10 دشمن سرسخت -> لد
افقی 10 بگوی قرآنی -> قل
افقی 10 تبعیدگاه ناپلئون -> سنتهلن
افقی 10 نفس -> دم
افقی 11 کشور عدن -> یمن
افقی 11 مرکز کشور چک -> پراگ
افقی 11 وی -> او
افقی 11 سرخ‌نای -> مری
افقی 12 دریاچه‌ای در قزاقستان -> ارال
افقی 12 فربه -> پروار
افقی 12 زنجبیل شامی -> راسن
افقی 13 نامی پسرانه -> پدرام
افقی 13 رنج -> درد
افقی 13 سایت شخصی -> وبلاگ
افقی 14 ساختن یا تعمیر کردن خانه -> بنایی
افقی 14 نژاد سفید اروپای شرقی -> اسلاو
افقی 15 گفتگوی فراوان بر سر قیمت چیزی -> چانهزدن
افقی 15 صبر و بردباری -> شکیبایی
عمودی 1 نوعی افسون -> زبانبند
عمودی 1 نوعی بازی گروهی -> گلیاپوچ
عمودی 2 مقدمه پیروزی -> شکست
عمودی 2 جوانمرد -> رادمرد
عمودی 3 دعوت شونده -> دعوتی
عمودی 3 روش و شیوه -> نحو
عمودی 3 درخت انار -> ناربن
عمودی 4 علاج -> چاره
عمودی 4 سردسیر -> ییلاق
عمودی 4 آشیانه -> لانه
عمودی 5 باوفا -> وفی
عمودی 5 ثانی -> دوم
عمودی 5 کمک فرنگی -> هلپ
عمودی 5 لابیرنت -> ماز
عمودی 6 حرف دوم انگلیسی -> بی
عمودی 6 از تقسیمات کشوری -> دهستان
عمودی 6 موسیقی جوانان -> رپ
عمودی 6 هالوژن نمک طعام -> ید
عمودی 7 پرده‌در -> هتاک
عمودی 7 شیوه رفتار -> منش
عمودی 7 ماهی کنسرو -> ساردین
عمودی 8 سالاد سس و سیب‌زمینی -> الویه
عمودی 8 میوه خوشه‌ای -> انگور
عمودی 9 مسلط بودن -> حاکمیت
عمودی 9 لقبی در اروپا -> کنت
عمودی 9 هم نام -> اداش
عمودی 10 حرف شرط -> ار
عمودی 10 دانه معطر -> هل
عمودی 10 معروفیت -> اشتهار
عمودی 10 سیخونک -> سک
عمودی 11 گودال و مغاک -> لان
عمودی 11 رود مرزی -> ارس
عمودی 11 پراکنده و پریشان -> ولو
عمودی 11 سرپرست -> ولی
عمودی 12 جناح لشکر -> یسال
عمودی 12 واحد پول قدیم هلند -> فلورن
عمودی 12 ساز ابری -> رباب
عمودی 13 تفنگ سرپر قدیمی -> شمخال
عمودی 13 بلندترین رشته کوه اروپا -> الپ
عمودی 13 اثر ماکسوم گورکی -> مالوا
عمودی 14 هر یک از ترکیب‌های ازت سه ارزشی با فلزها -> نیترید
عمودی 14 نام دخترانه -> درسا
عمودی 15 نیک سرشت -> نیکنهاد
عمودی 15 نویسنده آمریکایی مؤلف «وداع با اسلحه» -> همینگوی