پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 711 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 711 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 711"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ته‌نشین شدن -> رسوب
افقی 1 مرطوب -> نمناک
افقی 1 هر یک از سلول‌های جنسی گیاهان یا جانوران -> گامت
افقی 2 منزل -> خانهمنزل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شهری در لیتوانی -> ویلناشهری در لیتوانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مقابل ویران -> اباد
افقی 3 یگانگی -> وحدانیت
افقی 3 نام لحن پانزدهم از سی لحن باربد -> قفلرومی
افقی 4 میز سخنرانی -> تریبون
افقی 4 از مقاطع تحصیلی -> دبیرستان
افقی 5 عدل و انصاف -> داد
افقی 5 ضمیر مفعولی -> مرا
افقی 5 نزدیک نیست -> دور
افقی 6 شروع -> اغاز
افقی 6 درخواست -> تقاضا
افقی 6 سازمان فضانوردی آمریکا -> ناسا
افقی 7 مسنن -> دندانساز
افقی 7 اثر چربی -> لک
افقی 7 پایتخت سوئیس -> برن
افقی 8 ضمیر غایب -> او
افقی 8 سنگ مرمر -> رخام
افقی 8 برگشته از دین -> مرتد
افقی 8 گوشت ترکی -> ات
افقی 9 بالاپوش بلند قدیمی -> ردا
افقی 9 تکیه دادن -> لم
افقی 9 فرهنگ لغت -> واژهنامه
افقی 10 تاکنون -> هنوز
افقی 10 گرداگرد و پیرامون -> حوالی
افقی 10 شب بلند سال -> یلدا
افقی 11 معدن -> کان
افقی 11 سنگ انداختن -> رمی
افقی 11 درخت کریسمس -> کاج
افقی 12 از صنایع دستی ایران -> نقرهسازی
افقی 12 ماده شیمیایی که موجب نابودی میکروارگانیسم‌ها می‌شود -> گندزدا
افقی 13 عمران و سازندگی -> ابادانی
افقی 13 شلاق -> تازیانه
افقی 14 مقصد رود است -> دریا
افقی 14 جمع دوره -> ادوار
افقی 14 نوعی پارچه گرانبها -> دیبا
افقی 15 آراسته کننده و نیکو کننده سخن را گویند -> مسنن
افقی 15 امامت -> رهبری
افقی 15 صدای خنده بلند -> هرهر
عمودی 1 سستی -> رخوت
عمودی 1 محل فعالیت کارمند -> اداره
عمودی 1 پشیمان -> نادم
عمودی 2 جادوگر -> ساحر
عمودی 2 استراحت کردن و خوابیدن -> غنودن
عمودی 2 از کشورهای اروپایی به پایتختی نیکوزیا -> قبرس
عمودی 3 بخشی از کتاب اوستا -> وندیداد
عمودی 3 از کشورهای دیگر اروپایی به پایتختی کیف -> اوکراین
عمودی 4 معادل فارسی بورس -> بهابازار
عمودی 4 مرکز سیستان و بلوچستان -> زاهدان
عمودی 5 برنامه فردوسی پور -> نود
عمودی 5 درخت خرما -> نخل
عمودی 5 سوره زنان -> نسا
عمودی 6 جدید و تازه -> نوین
عمودی 6 آسان گرفتن، مدارا کردن -> تسامح
عمودی 6 میوه هزار دانه -> انار
عمودی 7 مرده -> میت
عمودی 7 رتبه و پایگاه -> مقام
عمودی 7 کارآزموده و باتجربه -> ورزیده
عمودی 8 برج کج فرانسه -> نل
عمودی 8 طویل -> دراز
عمودی 8 بدهکار و مقروض -> وامی
عمودی 8 کاغذ کاهی -> وب
عمودی 9 گرفتگی -> انقباض
عمودی 9 کشوری آفریقایی -> مالی
عمودی 9 تیره و کدر -> تار
عمودی 10 بس بودن -> کافی
عمودی 10 حساسیت -> الرژی
عمودی 10 ارابه و چهارچرخه -> گاری
عمودی 11 یکی از القاب اروپایی -> لرد
عمودی 11 نوعی پخت برنج -> کته
عمودی 11 گنج عرب -> کنز
عمودی 12 پیشخدمت رستوران -> گارسون
عمودی 12 مجرب و آزموده -> دنیادیده
عمودی 13 کنیه امام علی -> ابوتراب
عمودی 13 از کشورهای دیگر آفریقایی -> الجزایر
عمودی 14 قابله -> ماما
عمودی 14 ممتاز و برگزیده -> سرامد
عمودی 14 پیه و چربی -> دنبه
عمودی 15 دین‌داری -> تدین
عمودی 15 آخر و پایان -> انتها
عمودی 15 گل یقه‌نشین -> اهار