پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 714 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 714 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 714"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کنترلر -> بازبینکنترلر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 از بازیگران فیلم سینمایی سه پادشاه به کارگردانی دانیل لی -> تیمیهانگ
افقی 2 از مرکبات -> لیمو
افقی 2 پرنده خوش آواز -> سهره
افقی 2 رودی در ایران -> کارونرودی در ایران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 آبفشان -> فواره
افقی 3 گرد -> مدور
افقی 3 خویشاوندی -> نسب
افقی 4 جد قوم عاد -> ارم
افقی 4 مایه و اصل -> ام
افقی 4 ابزار اضافه لازم -> یدکی
افقی 4 فلز مهم تاریخ -> طلا
افقی 5 برهنه -> رت
افقی 5 عدد دو رقمی -> هشتاد
افقی 5 مارکی بر خودروهای سنگین -> ولوو
افقی 6 چرم اعلا -> تیماج
افقی 6 جاوید و همیشه -> سرمد
افقی 6 مغز یا هسته اصلی چیزی -> لب
افقی 7 ازدحام و بلوا -> اشوب
افقی 7 مرکز آنگولا -> لواندا
افقی 7 اجازه گرفتن -> بار
افقی 8 روش، قاعده -> سیستم
افقی 8 صندوقچه -> درج
افقی 8 جانشینی -> نیابت
افقی 9 حلال مشکلات -> پول
افقی 9 از جاذبه‌های گردشگری استان خراسان جنوبی -> خراشاد
افقی 9 از نام‌های دختران -> ایدا
افقی 10 سودای ناله -> اه
افقی 10 وقت و هنگام -> زمان
افقی 10 گنجور افسانه‌ای -> قارون
افقی 11 دردمندی -> تالم
افقی 11 ناپسند شرعی -> مکروه
افقی 11 نشانه فعل مضارع -> می
افقی 12 نهی از گفتن -> مگو
افقی 12 واحد وزن -> کیلو
افقی 12 بلی در مکالمه -> ای
افقی 12 گوسفند ماده -> میش
افقی 13 گله -> رمه
افقی 13 شیرینی شاخه‌ای -> نبات
افقی 13 خوار کردن و توهین -> اهانت
افقی 14 ادامه دهنده -> مداوم
افقی 14 ماه رومی -> ازار
افقی 14 ممنونم -> مرسی
افقی 15 هماتولوژی -> خونشناسی
افقی 15 آن که رسم و رسومی را از بین ببرد -> سنتشکن
عمودی 1 پلک زدن غیر ارادی یا بسته شدن غیر ارادی پلک‌ها -> بلفارواسپاسم
عمودی 1 درخت خرما -> مخ
عمودی 2 سرخرگ اصلی بدن -> ایورت
عمودی 2 راه و طرز -> شیوه
عمودی 2 خوراک سنجاب -> گردو
عمودی 3 دهانه -> زمام
عمودی 3 دست به دامن شدن -> توسل
عمودی 3 واحد غیر رسمی پول ایران -> تومان
عمودی 4 خیط شده -> بور
عمودی 4 بزرگی، شکوه -> هیبت
عمودی 4 پسوند مولد -> زا
عمودی 4 ذکاوت -> هوش
عمودی 5 جد پیامبر اکرم -> هاشم
عمودی 5 نوعی بیماری ویروسی در کودکان -> مخملک
عمودی 5 ضمیر متکلم وحده -> من
عمودی 6 گرداگرد لب و دهان -> نس
عمودی 6 هر نوع فلز -> متال
عمودی 6 یار ویس -> رامین
عمودی 7 به همان شکل و ترتیب -> هم
عمودی 7 استوار دوم -> اجودان
عمودی 7 جامه -> لباس
عمودی 8 فیلمی با هنرنمایی علیرضا شجاع نوری و بهرام رادان -> تردید
عمودی 8 کمانگیر معروف -> ارش
عمودی 8 همسویه -> موازی
عمودی 9 بنی اسرائیل -> یهود
عمودی 9 حشره عمود پرواز -> سنجاقک
عمودی 9 خمیدگی کاغذ -> تا
عمودی 10 حد نصاب ورزشی -> رکورد
عمودی 10 ثروتمند -> دارا
عمودی 10 چاه کهنه -> رس
عمودی 11 طلیعه اعداد -> یک
عمودی 11 ضرب شمشیر -> یلمان
عمودی 11 آرزوی خیالی -> رویا
عمودی 12 واژه آگاهی -> هان
عمودی 12 از بت‌های جاهلیت -> ود
عمودی 12 بیهوده -> یاوه
عمودی 12 عزم قوی -> همت
عمودی 13 پدر فلسفه -> ارسطو
عمودی 13 نوعی طلاق -> باین
عمودی 13 موزیک نظامی -> مارش
عمودی 14 جایزه معروف -> نوبل
عمودی 14 ناچار -> لابد
عمودی 14 مرکز بلاروس -> مینسک
عمودی 15 صفت مشبه است که با کلمه دیگر ترکیب می‌شود -> گن
عمودی 15 بزرگترین فیزیک‌دان قرن بیستم -> البرتانیشتین