پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 716 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 716 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 716"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اجازه‌نامه عبور از مرز -> گذرنامه
افقی 1 پسر حضرت ابراهیم -> اسماعیلپسر حضرت ابراهیم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 عضو بویایی -> بینی
افقی 2 استوار -> مستحکم
افقی 3 محل ورود -> در
افقی 3 بیماری پوستی -> اگزمابیماری پوستی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 آیین -> رسم
افقی 3 علامتی در جمع -> ات
افقی 4 غذای شب -> شام
افقی 4 تو در تو -> لابلا
افقی 4 شتر مرغ آمریکایی -> ناندو
افقی 5 جهان -> گیتی
افقی 5 ناپسندی -> کراهت
افقی 5 خواب کودکانه -> لالا
افقی 6 چارپایان -> احشام
افقی 6 پایتخت روسیه سفید -> مینسک
افقی 6 هذیان -> یان
افقی 7 مربی سابق دورتموند -> کلاپ
افقی 7 کاشف نپتون -> ادامز
افقی 7 حرف دهن کجی -> یی
افقی 8 در آب فرو رفتن -> ارتماس
افقی 8 هافبک تیم ملی انگلیس -> لمپارد
افقی 9 پسوند نسبت -> ین
افقی 9 ضربه‌ای در تنیس روی میز -> اورلب
افقی 9 شیرینی خیرات کردن -> حلوا
افقی 10 خطی در دایره -> وتر
افقی 10 مرتبه‌ها -> مدارج
افقی 10 سخنان یاوه -> ترهات
افقی 11 رژیم سیاسی -> نظام
افقی 11 کسی که بر او سجده کنند -> مسجود
افقی 11 هرگز -> ابدا
افقی 12 تا کردن، خم کردن کاغذ یا پارچه -> تازدن
افقی 12 بهره -> تنزیل
افقی 12 سگ بیمار -> هار
افقی 13 مساوی -> یر
افقی 13 از درندگان -> یوز
افقی 13 اهل مرکز مازندران -> ساروی
افقی 13 آخر -> ته
افقی 14 درامی از ویکتور هوگو -> کرامول
افقی 14 گستاخ -> پررو
افقی 15 دالان‌های پیچ در پیچ -> لابیرنت
افقی 15 معادل فارسی کاتالوگ -> کالانما
عمودی 1 جای تفریح و تفرج -> گردشگاه
عمودی 1 سال اسب -> یونتییل
عمودی 2 بو دهنده -> رایح
عمودی 2 توقع، چشم به راهی -> انتظار
عمودی 3 خداوند -> رب
عمودی 3 سپاسگزار -> متشکر
عمودی 3 حرف ناگفتنی -> راز
عمودی 3 نصف کباب -> کب
عمودی 4 جد -> نیا
عمودی 4 کنفرانس تاریخی پس از جنگ جهانی دوم -> یالتا
عمودی 4 کارگردان سریال در حاشیه -> مدیری
عمودی 5 طفیلی -> انگل
عمودی 5 کسی که در نماز به پیشنماز اقتدا کند -> ماموم
عمودی 5 رشته باریک -> نوار
عمودی 6 فیلمی از لیالستانی -> میزاک
عمودی 6 رانکی -> پاردم
عمودی 6 روزگار و زمانه -> زمن
عمودی 7 سخت و زیاد -> مبرم
عمودی 7 روانی و شیوایی کلمات -> سلاست
عمودی 7 پوستین -> وت
عمودی 8 هند شرقی -> مالایا
عمودی 8 کتابی از الکساندر دوما -> برجنسل
عمودی 9 پایه -> اس
عمودی 9 کنایه از قسی و بی‌رحم -> اهندل
عمودی 9 دو پیکر -> جوزا
عمودی 10 پوشش -> ستر
عمودی 10 سهل‌انگاری و سستی کردن -> تسامح
عمودی 10 پایدار و باقی تا مدت‌های طولانی -> دیرپا
عمودی 11 نامی مردانه -> محسن
عمودی 11 یکجا -> کمپلت
عمودی 11 یار «هاردی» -> لورل
عمودی 12 تمام کردن -> اکمال
عمودی 12 بلاتکلیف خودمانی -> زاورا
عمودی 12 چین و چروک -> یرا
عمودی 13 نصف عمده -> عم
عمودی 13 لوله تنفسی -> نای
عمودی 13 زن دیر نشین -> راهبه
عمودی 13 درخت زبان گنجشک -> ون
عمودی 14 شهری در استرالیا -> ادلاید
عمودی 14 وسایل -> ادات
عمودی 15 کشور ویلنیوس -> لیتوانی
عمودی 15 کواکب، اختران -> ستارهها