پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 717 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 715 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 717"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 شهری در اصفهان -> نجفاباد
افقی 1 پایتخت مقدونه -> اسکوپیهپایتخت مقدونه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اختراع برادران رایت -> هواپیمااختراع برادران رایت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مکار و حیله‌گر -> فریبکار
افقی 3 به وسیله -> با
افقی 3 پر و آکنده -> لمالم
افقی 3 از وسایل اعدام -> دار
افقی 3 جواب مثبت روس‌ها -> دا
افقی 4 لوس و از خود راضی -> ننر
افقی 4 نقاشی متحرک -> انیمیشن
افقی 4 شهری در مراکش -> فاس
افقی 5 برداشت کننده محصول -> دروگر
افقی 5 ابزارها و وسایل -> الات
افقی 5 به شکل دایره -> کروی
افقی 6 وقت و هنگام -> اوان
افقی 6 از فرشتگان قبر -> منکر
افقی 6 جنگ و رزم -> ناورد
افقی 7 چوب خوشبو -> ند
افقی 7 دومین مهره گردن -> اسه
افقی 7 جوهر سقز -> تربانتین
افقی 8 آسان شدن -> سهولت
افقی 8 فراهم کردن -> ساختن
افقی 9 کشوری در آسیای میانه -> ازبکستان
افقی 9 پسران -> بنی
افقی 9 می‌کشند و خبردار می‌شوند -> بو
افقی 10 در حال شیون و زاری -> نالان
افقی 10 مثل و نظیر -> مانا
افقی 10 سازمان فضایی آمریکا -> ناسا
افقی 11 واحد پول کانادا -> دلار
افقی 11 پسر مازندرانی -> ریکا
افقی 11 ماه پنجم سال شمسی -> مرداد
افقی 12 هر جسمی دارد -> وزن
افقی 12 متنوع -> گوناگون
افقی 12 صدا -> اوا
افقی 13 بوی رطوبت -> نا
افقی 13 عمل جستن -> پرش
افقی 13 شهری در استان ایلام -> مهران
افقی 13 از غذاهای ایرانی -> اش
افقی 14 کشوری در اقیانوسیه -> زلاندنو
افقی 14 خلق و خوی آدمی -> انسانیت
افقی 15 بی‌نظیر در تاخت و تاز -> یکهسوار
افقی 15 سم موجود در سیگار -> نیکوتین
عمودی 1 شهری در استان خراسان جنوبی -> نهبندان
عمودی 1 کشوری آسیایی به پایتختی جاکارتا -> اندونزی
عمودی 2 شهری در استان کرمانشاه -> جوانرود
عمودی 2 میوه شبیه ازگیل -> زالزالک
عمودی 3 نت چهارم موسیقی -> فا
عمودی 3 شایسته و جایز -> روا
عمودی 3 قله مرتفع استان اردبیل -> سبلان
عمودی 3 سودای ناله -> اه
عمودی 4 بالشتک سرشانه لباس -> اپل
عمودی 4 مجرم -> گناهکار
عمودی 4 گیره جراحی -> پنس
عمودی 5 رنجور و مریض -> بیمار
عمودی 5 نام گلی زیبا -> سوسن
عمودی 5 درختی با میوه مغزدار -> گردو
عمودی 6 زینهار -> امان
عمودی 6 فرصت و مجال -> مهلت
عمودی 6 فروغ و تابش -> روشنا
عمودی 7 شهری در چین -> دالیان
عمودی 7 امان دادن -> تامین
عمودی 7 جهت و سمت -> ور
عمودی 8 کشور و اقلیم -> مملکت
عمودی 8 به آرزو نرسیده -> ناکام
عمودی 9 کلام تنفر -> اف
عمودی 9 کمک رسان -> یاررس
عمودی 9 سرزده و اتفاقی -> ناگهان
عمودی 10 شهری در استان آذربایجان غربی -> سردشت
عمودی 10 پدر -> بابا
عمودی 10 چرم براق -> ورنی
عمودی 11 خیمه صحرانشین -> کیان
عمودی 11 استخوان روی انگشت -> ناخن
عمودی 11 اعمالی که در حج انجام می‌دهند -> مناسک
عمودی 12 پشم شتر -> وبر
عمودی 12 ماشین حمل مایعات -> کانتینر
عمودی 12 کشتی جنگی -> ناو
عمودی 13 نفس سیگاری -> پک
عمودی 13 متواضع -> فروتن
عمودی 13 به جا آوردن -> ادا
عمودی 13 یادداشت -> نت
عمودی 14 تذکر -> یاداوری
عمودی 14 از حواس پنجگانه -> بساوایی
عمودی 15 ترسیدن -> هراسیدن
عمودی 15 گماشتن، وادار کردن -> واداشتن