پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 718 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 718 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 718"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 تماما و همگی -> کاملا
افقی 1 نمدار و مرطوب -> راطب
افقی 1 کارآزموده -> مجربکارآزموده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بحور شعری -> اوزانبحور شعری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اهل ایالات متحده -> یانکی
افقی 3 دزد -> سارق
افقی 3 ندیمان -> ندما
افقی 3 مقابل رعیت -> ارباب
افقی 4 الهه ماه در یونان باستان -> دیانا
افقی 4 میزان -> ترازو
افقی 4 عدد نخست -> یک
افقی 5 از ادات شرط -> الا
افقی 5 بی‌اندازه و بی‌حساب -> بیمر
افقی 5 خراب و ویران شده -> منهدم
افقی 6 حیوان -> جانور
افقی 6 از انواع خودرو -> سواری
افقی 6 دریاچه‌ای در حمام -> وان
افقی 7 خط‌کس مهندسی -> تی
افقی 7 ابزار و وسایل -> ادات
افقی 7 خواهش خواسته -> ویندا
افقی 8 ملازم -> ندیم
افقی 8 فرد فرد -> یکایک
افقی 8 پاره سنگ ترازو -> ورام
افقی 9 نزدیکان -> اقارب
افقی 9 اضافی -> زاید
افقی 9 سر بیگانه -> هد
افقی 10 درنده جنگل -> ببر
افقی 10 حصیر -> بوریا
افقی 10 اسیری در هم آشفته -> سیریا
افقی 11 قریه -> روستا
افقی 11 سن‌ها -> سنین
افقی 11 دوست -> یار
افقی 12 سقف دهان -> سق
افقی 12 نوعی جاروبرقی صنعتی -> مکنده
افقی 12 نخستین انسانی که صدای یک نفر را پشت تلفن شنید -> واتسن
افقی 13 توجه کردن -> اعتنا
افقی 13 محبت و دوستی -> ولای
افقی 13 شهری نزدیک تهران اما بدون حرف اول -> ومهن
افقی 14 فرهنگ لغت فرانسه -> لاروس
افقی 14 نخستین سگ فضانورد -> لایکا
افقی 15 شتر تندرو -> هیون
افقی 15 پدر مرده -> یتیم
افقی 15 شترمرغ آمریکایی -> ناندو
عمودی 1 انسانی که نم پس نمی‌دهد -> کنس
عمودی 1 خودداری -> اجتناب
عمودی 1 لباس زنان هند -> ساره
عمودی 2 از شهرهای مهم استرالیا -> ادلاید
عمودی 2 روبند و نقاب زنانه -> برقع
عمودی 3 نام عمیق‌ترین نقطه کره زمین -> ماریان
عمودی 3 فلانی -> یارو
عمودی 3 از توابع استان تهران -> تلو
عمودی 4 از اناجیل چهارگانه -> لوقا
عمودی 4 دلداده عذرا -> وامق
عمودی 4 از استان‌ها -> سمنان
عمودی 5 طمع -> از
عمودی 5 جنگ و پیکار -> نبرد
عمودی 5 بدعت و نوآوری -> ابتکار
عمودی 6 انجمن معتادان گمنام -> انای
عمودی 6 پایتخت ارمنستان -> ایروان
عمودی 6 ضمیر غائب -> وی
عمودی 7 شماره پشت سر هم و مرتب -> رند
عمودی 7 دیکتاتور -> مستکبر
عمودی 7 رفیق -> دوست
عمودی 8 قطار زیرزمینی تندرو -> مترو
عمودی 8 آسان است -> یسهل
عمودی 9 پرواز کننده -> طیار
عمودی 9 معلق در هوا -> اویزان
عمودی 9 درد و رنج -> الم
عمودی 10 حرف همراهی -> با
عمودی 10 ینگه دنیا -> امریکا
عمودی 10 نام دخترانه بیگانه -> یویا
عمودی 11 معشوق -> نازنین
عمودی 11 جزئی از اوستا -> یسنا
عمودی 11 پول ژاپن -> ین
عمودی 12 ناپسند شرعی -> مکروه
عمودی 12 عینک آفتابی -> دودی
عمودی 12 پرنده‌ای به اندازه کبوتر با خال‌های سفید و سیاه -> توکا
عمودی 13 گریبان -> جیب
عمودی 13 گردنده -> دوار
عمودی 13 طناب محکم -> ریسمان
عمودی 14 اشاره -> ایما
عمودی 14 کاسه سر -> اهیانه
عمودی 15 نامی پسرانه -> بابک
عمودی 15 پرآوازه -> نامدار
عمودی 15 مقابل صرف -> نحو