پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 720 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 720 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 720"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 معادل فارسی دوپینگ -> زورافزاییمعادل فارسی دوپینگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 قاره سبز -> اروپاقاره سبز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 لاغر -> نزار
افقی 2 مخفف اوستا -> وستا
افقی 2 دارای محصول یا میوه -> بارور
افقی 3 پست، ناکس -> دنی
افقی 3 پرچم -> بیرق
افقی 3 در آرزوی فرزند -> نازا
افقی 4 خوش‌نوا -> اهنگین
افقی 4 جایگاه -> ماوا
افقی 4 کوشیدن -> جهد
افقی 5 سایت ->
افقی 5 ظرفی که از خاک کائولن ساخته می‌شود -> وبگاه
افقی 6 سرمای بسیار سخت -> یخبندان
افقی 6 ادویه هندی -> کاری
افقی 6 برادر پدر -> عم
افقی 7 از جنس نی -> نیی
افقی 7 مرکز کوبا -> هاوانا
افقی 7 جمع منت -> منن
افقی 8 انگشت‌نمای خلق -> بدنام
افقی 8 شیر عرب -> لبن
افقی 8 از بین رفته و منهدم شده -> نابود
افقی 9 درخت جنگلی -> راش
افقی 9 دهان دره -> خمیازه
افقی 9 تیز -> برا
افقی 10 موجود نامرئی -> جن
افقی 10 خوک وحشی -> گراز
افقی 10 مشتاق -> ارزومند
افقی 11 شمالی‌ترین شهر کرمان -> راور
افقی 11 جمع مسئله -> مسایل
افقی 12 امتحان -> رون
افقی 12 عبادت و نیایش -> طاعت
افقی 12 نام قدیم مشهد -> سناباد
افقی 13 گیشه -> باجه
افقی 13 شتر بی کوهان -> لاما
افقی 13 سوره زنان -> نسا
افقی 14 دوره‌ها -> ادوار
افقی 14 خمیده -> دولا
افقی 14 سخت و محکم -> شدید
افقی 15 مکر -> نیرنگ
افقی 15 یک وسیله شخصی و قابل حمل برای ارتباط مخابراتی -> تلفنهمراه
عمودی 1 محبوس -> زندانی
عمودی 1 یکی از آثار تاریخی قرون هفتم و هشتم هجری که در همدان واقع شده است -> برجقربان
عمودی 2 سنگ ترازو -> وزنه
عمودی 2 پسته دهان گشوده -> خندان
عمودی 2 بیابان -> وادی
عمودی 3 رودی در آلمان -> راین
عمودی 3 بصیرت -> بینش
عمودی 3 ناخوش -> رنجور
عمودی 4 واحد سنجش سطح -> ار
عمودی 4 از وسایل هندسی -> گونیا
عمودی 4 مخفف گاه -> گا
عمودی 4 کلمه تنبیه -> هان
عمودی 5 شهری در استان یزد -> میبد
عمودی 5 کله قندی -> مخروط
عمودی 5 جوی خون -> رگ
عمودی 6 دریا -> زو
عمودی 6 دید و نظر -> نگاه
عمودی 6 آهو -> مارال
عمودی 7 حیوان نجیب -> اسب
عمودی 7 تجزیه -> انالیز
عمودی 7 خوی -> عادت
عمودی 8 گوهر یکتا و بی‌مانند -> یتیمه
عمودی 8 مرض کشنده -> وبا
عمودی 8 پولدار -> متمول
عمودی 9 توانایی -> یارا
عمودی 9 ایالتی در امریکا -> کانزاس
عمودی 9 حرف اول فارسی -> الف
عمودی 10 نام این شهر استان خراسان رضوی در گذشته خبوشان بوده است -> قوچان
عمودی 10 وحشت -> هراس
عمودی 10 اشاره به دور -> ان
عمودی 11 مایه روشنایی -> اب
عمودی 11 کشوری در آسیا -> ایران
عمودی 11 شیرزن کربلا -> زینب
عمودی 12 عضوی از مرغ -> ران
عمودی 12 ساز مولانا -> نی
عمودی 12 از بیماری‌های بومی آفریقا -> ابولا
عمودی 12 بوییدن -> شم
عمودی 13 پرحرفی -> وراجی
عمودی 13 محکم و قاطع -> مبرم
عمودی 13 لنگرگاه کشتی -> بندر
عمودی 14 دور دهان جانور -> پوزه
عمودی 14 سرنامه -> عنوان
عمودی 14 بزرگترین قاره -> اسیا
عمودی 15 مرید -> ارادتمند
عمودی 15 عاشق -> دلداده