پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 721 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 721 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 721"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نام مادر داریوش -> اتوسانام مادر داریوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 عدل و داد -> انصاف
افقی 1 قصر -> کاخ
افقی 2 از ابینه تاریخی شیراز -> ارامگاه سعدیاز ابینه تاریخی شیراز در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 گرامی دارنده -> معز
افقی 3 طاقچه بالا -> رف
افقی 3 شرم و حیا -> ازرم
افقی 3 پدر -> والد
افقی 3 لنگه بار -> تا
افقی 4 رشد دادن -> انما
افقی 4 پایه و محور زندگی است -> صبر
افقی 4 کمینگاه -> مکمن
افقی 5 نی نواختن -> زمر
افقی 5 خیانت در آن روا نباشد -> امانت
افقی 5 کجرو و گمراه -> بیراه
افقی 6 فیلم اسپیلبرگ -> ییتی
افقی 6 یار دیرین گل و پروانه -> شمع
افقی 6 واحد اندازه‌گیری ظرفیت الکتریکی -> فاراد
افقی 7 راهنمایی کردن -> ارشاد
افقی 7 توکل کردن -> اتکال
افقی 7 پشم گوسفند و شتر -> لبد
افقی 8 گل سرخ -> رز
افقی 8 توانایی خواندن و نوشتن -> سواد
افقی 8 داستان ادبی -> رمان
افقی 8 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 9 از آلات موسیقی -> تار
افقی 9 حجت و دلیل -> برهان
افقی 9 پرانتز -> کمانک
افقی 10 شهر آرامگاه مولوی در ترکیه -> قونیه
افقی 10 رمق و توان -> تاب
افقی 10 حرکتی در وزنه‌برداری -> لیفت
افقی 11 یار فارسی پیامبر -> سلمان
افقی 11 کشور باستانی جنوب ایران -> عیلام
افقی 11 مهره گردن -> اسه
افقی 12 پر و انباشته -> مملو
افقی 12 دوات -> امه
افقی 12 غلاف شمشیر -> نیام
افقی 13 اسم ترکی -> اد
افقی 13 کاپیتان سابق فوتبال برزیل -> کافو
افقی 13 آتشدان -> مجمر
افقی 13 برگ برنده -> اس
افقی 14 مردم قرآنی -> ناس
افقی 14 از تیم‌های قدیمی باشگاهی کشور انگلستان -> لیدزیونایتد
افقی 15 برتر از گوهر -> هنر
افقی 15 لانه مرغان -> اشیان
افقی 15 سست‌رأی -> دمدمی
عمودی 1 رود بزرگ سوئیس -> اار
عمودی 1 دیدار از اماکن مقدسه -> زیارت
عمودی 1 بلدرچین -> سمانه
عمودی 2 کشک سیاه -> ترف
عمودی 2 کنایه از کسی که لفظ قلم صحبت می‌کند -> میرزاقلمدان
عمودی 3 گشوده -> وا
عمودی 3 مجموع سپاهیان یک کشور -> ارتش
عمودی 3 روباه صحرا -> رومل
عمودی 3 فرمانده بدن -> سر
عمودی 4 روغن فروش -> سمان
عمودی 4 گل خوشبو -> یاس
عمودی 4 تیری که با کمان انداخته می‌شود -> ناوک
عمودی 5 از بیماری‌های پوستی -> اگزما
عمودی 5 لوچ -> دوبین
عمودی 5 به جز -> الا
عمودی 6 گاهی پیش درآمد طوفان می‌شود -> ارامش
عمودی 6 وسیله‌ای در آشپزخانه -> اره
عمودی 6 آگهی تصویری -> افیش
عمودی 7 واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
عمودی 7 مهیا و فراهم -> اماده
عمودی 7 از بالا به پایین -> عمودی
عمودی 8 دور دهان -> نس
عمودی 8 پیشه و کار -> صنعت
عمودی 8 آینده -> اتیه
عمودی 8 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 9 دشواری و سختی -> صعوبت
عمودی 9 جنگ بین نادرشاه افشار و محمد شاه گورکانی، پادشاه هند -> کرنال
عمودی 9 سلاح کاشتنی -> مین
عمودی 10 اداره نشده -> ادار
عمودی 10 رنگ -> فام
عمودی 10 از سازهای زهی -> بانجو
عمودی 11 حیوان آسیا و آفریقا -> فیل
عمودی 11 کاپیتان سابق تیم ملی آلمان -> بالاک
عمودی 11 شهری در استان یزد -> میمند
عمودی 12 آهن ترکی -> دمیر
عمودی 12 سوره مورچه -> نمل
عمودی 12 اقیانوس کبیر -> ارام
عمودی 13 تکرار حرفی -> کم
عمودی 13 سریع‌ترین روش شنا -> کرال
عمودی 13 روزها -> ایام
عمودی 13 عنصر شیمیایی -> ید
عمودی 14 باور و اطمینان به توانمندی‌ها و قابلیت‌های خویش -> اعتمادبهنفس
عمودی 14 کوچکترین واحد هر عنصر -> اتم
عمودی 15 جای نگهداری پول‌های بانکی -> خزانه
عمودی 15 نانوشته آن غلط ندارد -> دیکته
عمودی 15 پول غنا -> سدی