پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 724 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 724 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 724"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

.

افقی 1 منقار پرنده -> نکمنقار پرنده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 از جنگ‌های صدر اسلام -> تبوک
افقی 1 تکیه کننده -> متکی
افقی 1 پراکندگی -> شت
افقی 2 منطقه صنعتی آلمان -> ینامنطقه صنعتی آلمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مخلوقات -> انام
افقی 2 فالگیر -> رمال
افقی 3 از توابع استان هرمزگان -> میناب
افقی 3 خانه زنبور -> کندو
افقی 3 پیشگاه و آستانه خانه -> رواق
افقی 4 اشیا -> اجسام
افقی 4 سیب ترکی -> الما
افقی 4 پنهانی -> سری
افقی 5 حرف انتخاب -> یا
افقی 5 مستی -> سکر
افقی 5 باد ملایم -> نسیم
افقی 6 از حواریون مسیح -> فیلیپ
افقی 6 رمنده خوش خط و خال -> اهو
افقی 6 توبه کننده -> تایب
افقی 7 میان چیزی -> لا
افقی 7 سپاسگزار -> شاکر
افقی 7 شهر آذربایجان غربی -> تکاب
افقی 7 واحد سطح -> ار
افقی 8 خشت پخته -> اجر
افقی 8 روال چیزی -> روند
افقی 8 پشته خاک -> تل
افقی 8 عمل برداشت محصول -> درو
افقی 9 جهت -> سو
افقی 9 نامی دخترانه -> سارا
افقی 9 دردناک -> الیم
افقی 9 حرف فقدان -> بی
افقی 10 شایسته -> جایز
افقی 10 از کوبنده‌ها -> پتک
افقی 10 صحرای آمریکا -> نوادا
افقی 11 تخت پادشاهی -> سریر
افقی 11 از قبائل صدر اسلام -> اوس
افقی 11 راز مگو -> سر
افقی 12 قیم -> ولی
افقی 12 باران منجمد -> تگرگ
افقی 12 امرود -> گلابی
افقی 13 درخشان و نورانی -> لامع
افقی 13 فراوانی -> وفور
افقی 13 جمع دین -> ادیان
افقی 14 حاشیه کتاب -> هامش
افقی 14 کماندو -> رنجر
افقی 14 فام -> لون
افقی 15 مرغابی -> بط
افقی 15 رویان -> جنین
افقی 15 شتر قوی هیکل -> هیون
افقی 15 جوی خون -> رگ
عمودی 1 نصف -> نیم
عمودی 1 بدبختی -> افلاس
عمودی 1 چرخ چوبی که با آن آب از چاه می‌کشند -> دولاب
عمودی 2 کشوری آفریقایی -> کنیا
عمودی 2 قومی تاریخی -> یاجوج
عمودی 2 خم کاغذ -> لا
عمودی 3 کتاب مقدس مسیحیان -> انجیل
عمودی 3 پریشان خاطر -> اسیمه
عمودی 4 رفاه -> اسایش
عمودی 4 بدبوی پرخاصیت -> سیر
عمودی 4 عضو دفاعی فیل -> عاج
عمودی 5 پدر -> بابا
عمودی 5 اعصاب خورد کن تلویزیون -> پارازیت
عمودی 5 سه کیلو -> من
عمودی 6 گونه‌ای تاکسی -> ون
عمودی 6 فلزی است -> مس
عمودی 6 روشندل -> کور
عمودی 6 از سرداران ناپلئون -> رگوشی
عمودی 7 سوغات کرمانشاه -> کاک
عمودی 7 از شهیرترین فلاسفه تجربی تاریخ -> کارناپ
عمودی 7 طاقچه بالا -> رف
عمودی 8 گلدسته مسجد -> مناره
عمودی 8 شاعر بزرگ هند -> تاگور
عمودی 9 قلب -> دل
عمودی 9 پوستین -> وت
عمودی 9 پژواک صدا -> اکو
عمودی 9 مهمترین کتاب «شاتوبریان» -> رنه
عمودی 10 از مهمترین نقش‌های «جیم کری» در کارنامه‌اش -> ترومن
عمودی 10 پشته و تپه بلند -> کتل
عمودی 10 کلب -> سگ
عمودی 10 نام قدیم اصفهان -> جی
عمودی 11 قلیل و اندک -> کم
عمودی 11 بعد از لنین بر سر کار آمد -> استالین
عمودی 11 کرمینه -> لارو
عمودی 12 رفیق -> یار
عمودی 12 امر به یافتن -> یاب
عمودی 12 سازمان اطلاعاتی اسرائیل -> موساد
عمودی 13 بیماری کم‌خونی -> لوسمی
عمودی 13 ایالت عراق -> اربیل
عمودی 14 واحد سطح -> ار
عمودی 14 نوازنده چیره دست عهد ساسانی -> باربد
عمودی 14 کمک کننده -> یاور
عمودی 15 خودباوری -> تلقین
عمودی 15 جنین -> رویان
عمودی 15 سرشکستگی -> ننگ