پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 726 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 726 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 726"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین‌ها در مقیاس بزرگ -> پروتیومیک
افقی 1 استخر -> ابگیراستخر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 وسیله -> ادات
افقی 2 کمدین معروف -> لورلکمدین معروف در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 خوشمزه -> گوارا
افقی 3 گذشته -> پیش
افقی 3 بیمار -> سقیم
افقی 3 قسمت نرم جلوی سر نوزاد -> ملاج
افقی 4 از قاره‌ها -> افریقا
افقی 4 دستینه -> امضا
افقی 4 بزرگ جثه -> یقر
افقی 5 ثروتمندان -> 
افقی 5 ستاره‌شناس -> اعیان
افقی 6 از بزرگترین دانشمندان اتمی -> اوترهان
افقی 6 انگور خشکیده -> مویز
افقی 6 شمردن -> عد
افقی 7 خوش نوای مدرسه -> زنگ
افقی 7 موازنه دارایی و بدهی -> بالانس
افقی 7 گردش کودکانه -> ددر
افقی 8 کاسه بزرگ -> بادیه
افقی 8 طریق -> راه
افقی 8 صاف -> هموار
افقی 9 کلمه تصدیق -> اری
افقی 9 دقیق -> موشکاف
افقی 9 برکنار کردن -> عزل
افقی 10 همسر اسکارلت -> رت
افقی 10 آب و هوای مرطوب -> شرجی
افقی 10 خوشبخت -> نیکاختر
افقی 11 سمبل -> نماد
افقی 11 بسیار سخت -> اهنین
افقی 12 بن‌بست بدن -> ناف
افقی 12 آواز دهنده -> هاتف
افقی 12 آویزان -> اویخته
افقی 13 صورت -> چهره
افقی 13 گریه و زاری -> ناله
افقی 13 گشودنش کلید مخصوص می‌خواهد -> رمز
افقی 14 کیش‌ها -> ادیان
افقی 14 مشرق -> خاور
افقی 14 اشاره به دور -> همان
افقی 15 ینگی دنیایی -> یانکی
افقی 15 نظام اجتماعی مبتنی بر تخصص فنی -> تکنوکراسی
عمودی 1 میوه‌ای بومی تایلند -> پاپایا
عمودی 1 نام دیگر رود زنگمار -> بارونچای
عمودی 2 پشت سر هم -> ردیف
عمودی 2 اداره عالی -> وزارت
عمودی 2 پیشکش -> اهدا
عمودی 3 بین پیچ و مهره -> واشر
عمودی 3 پرخاش -> تندی
عمودی 3 لعنت -> نفرین
عمودی 4 از اعیاد ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 4 مجال و فرصت -> یارگی
عمودی 4 چارق -> شم
عمودی 4 فیلمی از استیون اسپیلبرگ -> هاک
عمودی 5 آرامگاه پیشوایان -> بقعه
عمودی 5 رفیق -> همراه
عمودی 5 شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نی
عمودی 6 شکوفه انگور -> ول
عمودی 6 بازگشت -> ایاب
عمودی 6 محکمه باطنی -> وجدان
عمودی 7 موشواره -> موس
عمودی 7 هرج و مرج -> انارشی
عمودی 7 با تاز آید -> تاخت
عمودی 8 مرض اختلال در کبد -> یرقان
عمودی 8 تغار چوبی -> لاک
عمودی 8 آسمان‌ها -> افلاک
عمودی 9 هم‌سخن -> کلیم
عمودی 9 هر سی روز یکبار -> ماهانه
عمودی 9 قوم آتیلا -> هون
عمودی 10 معنی کلام -> مضمون
عمودی 10 فدراسیون جهانی شنا -> فینا
عمودی 10 سطح -> رو
عمودی 11 گندم -> اگ
عمودی 11 زن همنشین -> انیسه
عمودی 11 گونه‌ای پرنده که قادر به پرواز نیست -> کیوی
عمودی 12 زیستگاه -> بوم
عمودی 12 دنبه برشته -> جز
عمودی 12 معنی‌ها -> معانی
عمودی 12 دانه‌ای که در میان گندم روید -> هر
عمودی 13 از عناصر شیمیایی فلزی -> گالیم
عمودی 13 جهنم -> دوزخ
عمودی 13 میوه نخل -> خرما
عمودی 14 زین و برگ -> یراق
عمودی 14 دادگری -> عدالت
عمودی 14 به هم سوده شدن -> تماس
عمودی 15 از برترین تنیسورهای جهان -> راجرفدرر
عمودی 15 غارت کردن دارایی مسافران در جریان سفر -> راهزنی