پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 727 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 727 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 727"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کشور اهرام -> مصرکشور اهرام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 عنوانی در دربارهای صفوی و قاجار -> اقاسی
افقی 1 رنج و اندوه -> مصیبترنج و اندوه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 کنایه از اوضاع درهم و برهم -> قمردرعقرب
افقی 2 دف -> دایره
افقی 3 ویتامین نور خورشید -> دی
افقی 3 سیاه -> اسود
افقی 3 ابر -> سحاب
افقی 3 پایه و بنیاد -> ام
افقی 4 فرمانده -> امیر
افقی 4 عدل و انصاف -> داد
افقی 4 عیب و نقص -> ایراد
افقی 5 رئیس شدن -> ریاست
افقی 5 زیردست -> مادون
افقی 5 سرسبز -> خرم
افقی 6 عدم حضور -> غیاب
افقی 6 بازداشتن -> نهی
افقی 6 گوزن کوچک جثه ایرانی -> شوکا
افقی 7 از بروج فلکی -> جدی
افقی 7 سرزمین تاگور -> بنگال
افقی 7 تنباکو -> توتون
افقی 8 از طوایف ایرانی -> لر
افقی 8 سحر و افسون -> جادو
افقی 8 قطعه ظروری برای روز مبادا -> یدکی
افقی 8 پسوند فاعلی ترکی -> چی
افقی 9 پر کردن -> اکندن
افقی 9 وسیله -> ابزار
افقی 9 خوردن -> اکل
افقی 10 بندری در جنوب -> لنگه
افقی 10 بزرگترین جزیره فرانسه -> کرس
افقی 10 قراردادی که بخشی از خسارت را جبران می‌کند -> بیمه
افقی 11 دوست -> یار
افقی 11 صبحانه نخورده -> ناشتا
افقی 11 همسایه -> مجاور
افقی 12 دلاوری -> رشادت
افقی 12 بوته اولیه برنج -> نشا
افقی 12 خانه‌های ریز عکس -> ترام
افقی 13 بندگاهی در دست -> مچ
افقی 13 بانی سلطنت مغولان در هند -> بابر
افقی 13 ظرف غلات و حبوبات -> کیسه
افقی 13 نفی عرب -> لا
افقی 14 شهری در استان اصفهان -> سمیرم
افقی 14 بخشندگی و سخاوت -> گشادهدستی
افقی 15 فرومایگی -> دنایت
افقی 15 هم نبرد -> همرزم
افقی 15 مبهوت از کیش -> مات
عمودی 1 اندازه، کمیت -> مقدار
عمودی 1 تقویم عمر خیام -> جلالی
عمودی 1 طنابی از الیاف نخل -> مسد
عمودی 2 یکدل -> صمیمی
عمودی 2 مجموعه اشعاری از سهراب سپهری -> درکنارچمن
عمودی 3 تکرار حرفی -> رر
عمودی 3 شورشی -> یاغی
عمودی 3 نگاه و نظر -> نگرش
عمودی 3 کلمه انتخاب -> یا
عمودی 4 اولین بهره‌بردار نفت ایران -> دارسی
عمودی 4 بندر مادربزرگ در عربستان -> جده
عمودی 4 وضعیت هوای بارانی -> ابری
عمودی 5 رود مرزی -> ارس
عمودی 5 درخشان -> تابان
عمودی 5 پشیمانی -> ندامت
عمودی 6 مقابل قیام -> قعود
عمودی 6 مکانی در زندان‌ها -> بند
عمودی 6 نویسنده -> کاتب
عمودی 7 کار؛ عمل -> اقدام
عمودی 7 دستگاهی در بدن -> گوارش
عمودی 7 لایه حاوی مواد معدنی -> رگه
عمودی 8 فرمانده بدن -> سر
عمودی 8 فرهیخته -> دانا
عمودی 8 مسدود کردن -> بستن
عمودی 8 بوییدن -> شم
عمودی 9 آدم جدی و سختگیر -> یبس
عمودی 9 فیلمی به کارگردانی بهروز شعیبی با هنرنمایی رضا عطاران -> دهلیز
عمودی 9 نمایان -> اشکار
عمودی 10 دربردارنده؛ شمامل -> حاوی
عمودی 10 عادت و خو -> داب
عمودی 10 مرض لاعلاج -> ایدز
عمودی 11 پایتخت اشکانیان و ساسانیان -> مداین
عمودی 11 بزرگداشت -> تکریم
عمودی 11 قسمت -> سهم
عمودی 12 بردبار -> صابر
عمودی 12 زوج -> شوی
عمودی 12 عالمی که به درجه اجتهاد رسیده باشد -> مجتهد
عمودی 13 حرف دهن کجی -> یی
عمودی 13 برادری -> اخوت
عمودی 13 گل باغچه‌ای دارای گل‌های درشت و پربرگ -> اهار
عمودی 13 زهر -> سم
عمودی 14 اثری از گالزورثی -> برادرکوچک
عمودی 14 پایتخت جزیره مالت -> والتا
عمودی 15 شجاع و دلیر -> تهم
عمودی 15 شهر مقر حکومت در فیلیپین -> مانیل
عمودی 15 تیراندازی کردن -> رمایت