پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 730 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 730 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 730"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 خوشایند -> مطبوع
افقی 1 محل ورود -> مدخل
افقی 1 از مناطق پرقدمت تهران -> قلهک
افقی 2 اتحادیه -> سندیکاتحادیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نابودی -> امحا
افقی 2 مجلس نمایندگان آمریکا -> سنا
افقی 3 زندگی کن -> زیزندگی کن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شهری در استان فارس -> فسا
افقی 3 صحرای مصر -> سینا
افقی 3 گونه‌ای موسیقی غربی -> رپ
افقی 4 برادر پدر -> عم
افقی 4 پرهیزگار -> تقی
افقی 4 گشاد -> متسع
افقی 5 لحظه کوتاه -> ان
افقی 5 سازمان اطلاعاتی آمریکا -> سیا
افقی 5 محصول آب و صابون -> کف
افقی 5 درجات -> رتبات
افقی 6 سود حرام پول -> ربا
افقی 6 بارد -> خنک
افقی 6 خانه دارد -> اتاق
افقی 6 ویتامین انعقاد خون -> کا
افقی 7 لقبی اشرافی در دولت عثمانی بود -> پاشا
افقی 7 چرخ نخریسی -> دوک
افقی 7 پایتخت غنا -> اکرا
افقی 8 حقه سینمایی -> تروکاژ
افقی 8 منسوب به ده هزار متر -> هکتاری
افقی 9 عمل گریختن -> فرار
افقی 9 طبل جنگی -> کوس
افقی 9 گرو می‌گذارد -> ضامن
افقی 10 باران اندک -> رش
افقی 10 لشکرگاه -> اردو
افقی 10 ظرف پلو -> دیس
افقی 10 سر خوردن -> لیز
افقی 11 بندری در بلغارستان -> وارنا
افقی 11 بز کوهی -> کل
افقی 11 خونبها -> دیه
افقی 11 بوی ماندگی -> نا
افقی 12 خانه فشنگ -> پوکه
افقی 12 پوشاندن -> ستر
افقی 12 سیلی -> لت
افقی 13 مرطوب -> تر
افقی 13 شهر انار -> ساوه
افقی 13 به هم سائیدن -> لمس
افقی 13 تلخ عرب -> مر
افقی 14 مزد -> اجر
افقی 14 سرشوی گیاهی -> سدره
افقی 14 سوبسید -> یارانه
افقی 15 دهمین ماه از تقویم عبری -> تموز
افقی 15 درگیری -> جدال
افقی 15 جدا کننده حق از باطل -> فاروق
عمودی 1 فلز سرخ -> مس
عمودی 1 ساز چنگ -> هارپ
عمودی 1 شایع‌ترین سرطان در مردان -> پروستات
عمودی 2 نوشته خنده‌آور -> طنز
عمودی 2 رستنی -> نبات
عمودی 2 خجسته و مبارک -> شا
عمودی 2 سنگسار کردن -> رجم
عمودی 3 نوین -> بدیع
عمودی 3 شریف‌ترین -> اشرف
عمودی 3 نوعی سبک موسیقی -> رپ
عمودی 3 سطح -> رو
عمودی 4 نشانه پیروزی -> وی
عمودی 4 سایش -> مس
عمودی 4 کشف هرشل -> اورانوس
عمودی 5 بازداشتن و منع -> عکف
عمودی 5 آب منجمد -> یخ
عمودی 5 پایتخت ونزوئلا -> کاراکاس
عمودی 6 نشانه مرغوبیت کالاست -> استاندارد
عمودی 6 کجاوه -> هودج
عمودی 7 سفید ترکی -> اق
عمودی 7 از انواع عدسی -> کوژ
عمودی 7 قورباغه درختی -> وک
عمودی 7 زعفران -> هرد
عمودی 8 بله روسی -> دا
عمودی 8 سرسلسله اعداد -> یک
عمودی 8 پژمرده -> لس
عمودی 8 بله جنوبی‌ها -> ها
عمودی 9 یک پنجم دارایی -> خمس
عمودی 9 نت چهارم -> فا
عمودی 9 نام پیغمبر قوم عاد -> هود
عمودی 9 پشته خاک -> تل
عمودی 10 دستگاه جوش زننده کارگاهی -> لحیم
عمودی 10 عمل پر کردن پوست حیوانات مرده برای زیبایی -> تاکسیدرمی
عمودی 11 استراحت بین دو نیمه نمایش تئاتر -> انتراکت
عمودی 11 عدد ماه -> سی
عمودی 11 سازمان آزادی‌بخش فلسطین -> ساف
عمودی 12 وام‌خواهی -> استقراض
عمودی 12 دانه خوشبوی چای -> هل
عمودی 12 نشانه مفعول بی‌واسطه -> را
عمودی 13 پژمرده -> لس
عمودی 13 بن آستین -> عب
عمودی 13 دریای خوارزم -> ارال
عمودی 13 خرمافروش -> تمار
عمودی 14 برتر از گوهر آمد پدید -> هنر
عمودی 14 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 14 سمت راست -> یمین
عمودی 14 از کارخانه‌های ماشین‌سازی فرانسه -> رنو
عمودی 15 لیدر ورزشی -> کاپیتان
عمودی 15 لاغر و نحیف -> نزار
عمودی 15 نیم صدای گریه -> هق