پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 733 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 733 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 733"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از آثار جک لندن آمریکایی -> تیرهبختان
افقی 1 ساز شبیه سنتور -> قانونتحادیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 بیابان مصر -> سینابیابان مصر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 عدد یک رقمی -> هفت
افقی 2 آتش ایرانیان باستان -> اترا
افقی 3 ضربه سر در فوتبال -> هد
افقی 3 کلمه شگفتی -> وه
افقی 3 تیم فوتبالی در اسپانیا -> تنریف
افقی 3 خمیازه -> اسا
افقی 4 اسکنه نجاری -> پرما
افقی 4 عدد هندسی -> پی
افقی 4 رواج دادن -> ترویج
افقی 5 راه فاضلاب -> اگو
افقی 5 درود -> سلام
افقی 5 اراده قوی -> همت
افقی 5 پنجمین حرف الفبای انگلیسی -> ای
افقی 6 رساله دکتری -> تز
افقی 6 گلی گرمسیر و زیبا با ساقه شکننده و آبدار -> بگونیا
افقی 6 روش علمی -> متد
افقی 7 گوجه فرنگی -> تمات
افقی 7 ورزش خشکی و آب -> شنا
افقی 7 به خاطر اینکه، به علت -> برای
افقی 8 حرف دهن کجی -> یی
افقی 8 سنگ نوشته -> لوح
افقی 8 جامه صاف کن -> اتو
افقی 8 بچه می‌زند -> نق
افقی 9 روش و طریقه -> نحوه
افقی 9 لوس -> ننر
افقی 9 واحد بازی تکواندو -> راند
افقی 10 طولانی‌ترین رود دنیا -> نیل
افقی 10 فراوان‌ترین عنصر موجود در جهان -> اکسیژن
افقی 10 چاشنی ساندویچ -> سس
افقی 11 خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 11 نفسیر کردن -> شرح
افقی 11 بالاترین رنگ -> سیاه
افقی 11 نمازی که بدون وضو هم خوانده می‌شود -> میت
افقی 12 فرمانروایی -> امارت
افقی 12 اسم ترکی -> اد
افقی 12 پرتکلم‌ترین زبان دنیا -> چینی
افقی 13 اهلی و دست‌آموز -> رام
افقی 13 کشور باستانی جنوب ایران -> عیلام
افقی 13 جفت ماده -> نر
افقی 13 ضمیر اشاره -> ان
افقی 14 حمله ناگهانی -> یورش
افقی 14 سوغات گجرات -> تمر
افقی 14 پهلوان تروا -> اشیل
افقی 15 فیلم سیروس الوند -> مزاحم
افقی 15 لقب شاپور ساسانی -> ذوالاکتاف
عمودی 1 انتقال فکر -> تلهپاتی
عمودی 1 دومین کلیسای جهان واقع در ارومیه -> ننهمریم
عمودی 2 شهر خراسان رضوی -> درگز
عمودی 2 از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل -> یحیی
عمودی 2 از شهرهای استان فارس -> اوز
عمودی 3 خاک کوزه‌گری -> رس
عمودی 3 درخت انگور -> مو
عمودی 3 ملک و آبی که به کسی واگذار شود تا از طریق آن زندگی خود را تأمین کند -> تیول
عمودی 3 امیران -> امرا
عمودی 4 فیلم ملاقلی‌پور -> هیوا
عمودی 4 شهر مرکبات -> بم
عمودی 4 بوییدن -> شم
عمودی 4 خسیس -> شح
عمودی 5 اسباب سفر -> بنه
عمودی 5 اندیشه و فکر -> سگال
عمودی 5 بادبان -> شراع
عمودی 6 کتف -> خا
عمودی 6 سیاره‌ای که از یخ ساخته شده است -> پلوتون
عمودی 6 آزادگی -> حریت
عمودی 7 دیگ مسی بزرگ -> تیان
عمودی 7 یرنا -> حنا
عمودی 7 شاگردی کردن -> تلمذ
عمودی 8 عصری از دوران تاریخی زندگی بشر -> اهن
عمودی 8 گوسفند ماده -> میش
عمودی 8 سینمای آبادان -> رکس
عمودی 8 نوعی یقه -> ارو
عمودی 9 بیزاری -> نفرت
عمودی 9 مادر ترکی -> انا
عمودی 9 نام قدیم تایلند -> سیام
عمودی 10 تار -> تیره
عمودی 10 یک دسته سرباز -> اتریاد
عمودی 10 خاندان -> ال
عمودی 11 شهری در استان گیلان -> فومن
عمودی 11 کلمه، لغت -> واژه
عمودی 11 روش کاشت برنج -> نشا
عمودی 12 یک بر روی یک -> اا
عمودی 12 هنوز انگلیسی -> یت
عمودی 12 تکرار حرفی -> نن
عمودی 12 تکاور -> چریک
عمودی 13 بچه چهارپایان -> نتاج
عمودی 13 شهری در استان آذربایجان شرقی -> مرند
عمودی 13 شراب -> می
عمودی 13 ورق کاغذ -> لت
عمودی 14 مهار شتر -> ورس
عمودی 14 فضایی در ساختمان‌ها -> اتاق
عمودی 14 بیمارستانی قدیمی در تهران -> سینا
عمودی 15 یأس -> ناامیدی
عمودی 15 تجدید رسیدگی دعوا -> استیناف